Baner Toàn trang
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI CẬP NHẬT
THỐNG KÊ TTHC ĐĂNG TẢI LÊN CỔNG TTĐT HUYỆN
Thang 11-2023
STT Mã TTHC Chuẩn Tên TTHC Cơ quan thực hiện File
1 1.008603.000.00.00.H18 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
2 1.009447.000.00.00.H18 Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
3 1.009993.000.00.00.H18 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
4 2.001283.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
5 2.001270.000.00.00.H18 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
6 2.001261.000.00.00.H18 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
7 1.004088.000.00.00.H18 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
8 1.004047.000.00.00.H18 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
9 1.004036.000.00.00.H18 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
10 2.001711.000.00.00.H18 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
11 1.004002.000.00.00.H18 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
12 1.003930.000.00.00.H18 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
13 1.004563.000.00.00.H18 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
14 2.001842.000.00.00.H18 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
15 1.004555.000.00.00.H18 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
16 1.004552.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
17 1.004545.000.00.00.H18 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
18 2.001837.000.00.00.H18 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
19 1.004496.000.00.00.H18 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
20 1.004494.000.00.00.H18 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
21 2.001818.000.00.00.H18 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
22 1.004475.000.00.00.H18 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
23 2.001809.000.00.00.H18 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
24 1.004444.000.00.00.H18 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
25 1.004442.000.00.00.H18 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
26 1.004440.000.00.00.H18 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
27 1.004439.000.00.00.H18 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
28 1.001639.000.00.00.H18 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
29 1.005143.000.00.00.H18 Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
30 1.005108.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
31 1.005106.000.00.00.H18 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
32 1.005099.000.00.00.H18 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
33 1.005097.000.00.00.H18 Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
34 1.005092.000.00.00.H18 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
35 2.001914.000.00.00.H18 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
36 2.001904.000.00.00.H18 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
37 2.001839.000.00.00.H18 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
38 1.004515.000.00.00.H18 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
39 2.001824.000.00.00.H18 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
40 1.004438.000.00.00.H18 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
41 1.003702.000.00.00.H18 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
42 1.002407.000.00.00.H18 Xét, cấp học bổng chính sách Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
43 1.001714.000.00.00.H18 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
44 1.001000.000.00.00.H18 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
45 2.000884.000.00.00.H18 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
46 1.001622.000.00.00.H18 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
47 1.001695.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
48 2.000635.000.00.00.H18 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
49 2.000815.000.00.00.H18 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
50 2.000913.000.00.00.H18 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây