Baner Toàn trang
TÌM KIẾM VĂN BẢN
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 DANH SÁCH 16/04/2024 TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT CẤP XÃ 2024
2 DANH SÁCH 16/04/2024 HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ NĂM 2024
3 ĐỀ CƯƠNG 18/03/2024 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT QUÝ I/2024
4 DANH SÁCH 24/01/2024 DANH SÁCH CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2023
5 ĐỀ CƯƠNG 17/11/2023 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN PBGDPL QUÝ IV NĂM 2023
6 1432/UBND-TP 03/10/2023 Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý III/2023
7 1404/UBND-TP 27/09/2023 Gửi Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
8 Đề cương 19/06/2023 Đề cương phổ biến giáo dục pháp luật quý II/2023
9 Sổ tay 29/05/2023 Pháp luật và kỹ năng truyền thông về giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết
10 HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆ 29/05/2023 HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN TUẦN GIÁO
11 702/UBND-TP 25/05/2023 Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
12 703/UBND-VP 23/05/2023 Triển khai Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ
13 DANH SÁCH 16/05/2023 BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN NĂM 2023
14 548/UBND-TP 28/04/2023 V/v sử dụng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023.
15 Sổ tay 10/04/2023 Hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật
16 439/UBND-TP 07/04/2023 V/v hướng dẫn rà soát, lựa chọn, xem xét, công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã năm 2023
17 438/UBND-TP 07/04/2023 V/v hướng dẫn rà soát; lựa chọn, giới thiệu cán bộ, công chức, viên chức làm Báo cáo viên pháp luật cấp huyện năm 2023.
18 351/UBND-TP 27/03/2023 Gửi Đề cương phổ biến giáo dục pháp luật Quý I/2023
19 95/UBND-TP 02/02/2023 Triển khai thực hiện Quyết định số977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
20 Số: 1928/UBND-TP 21/12/2022 Gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV/2022
21 1733/UBND-TP 16/11/2022 Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; xã nông thôn mới nâng cao và huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật giai đoạn 2021 – 2025.
22 400/UBND-TP 22/03/2022 Công văn V/v gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2022
23 401/UBND-TP 22/03/2022 Công văn V/v gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2022
24 DANH SÁCH 10/02/2022 DANH SÁCH CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2022
25 1253/UBND-TNMT 09/08/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
26 1247/UBND-VHTT 06/08/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ và tăng cường xử lý tin giả tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng.
27 1617/SLĐTBXH-TBLS 04/08/2021 V/v triển khai thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV và Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
28 1183/UBND-TP 28/07/2021 Công văn V/v triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
29 624/UBND-TNMT 13/05/2021 Công văn V/v triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
30 540/STNMT-QLĐĐ 10/05/2021 Công văn đề nghị phổ biến, quán triệt triển khai Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.
31 Nghị quyết 124-2020-QH14 02/03/2021 Nghị quyết 124-2020-QH14
32 Nghị quyết 128-2020-QH14 02/03/2021 Nghị quyết 128-2020-QH14
33 Nghị quyết 129-2020-QH14 02/03/2021 Nghị quyết 129-2020-QH14
34 Nghị quyết 130-2020-QH14 02/03/2021 Nghị quyết 130-2020-QH14
35 Nghị quyết 131-2020-QH14 02/03/2021 Nghị quyết 131-2020-QH14
36 Nghị quyết 132-2020-QH14 02/03/2021 Nghị quyết 132-2020-QH14
37 Nghị quyết 133-2020-QH14 02/03/2021 Nghị quyết 133-2020-QH14
38 Nghị quyết 134-2020-QH14 02/03/2021 Nghị quyết 134-2020-QH14
39 Nghị quyết 135-2020-QH14 02/03/2021 Nghị quyết 135-2020-QH14
40 luat-sua-doi-bo-sung-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh 02/03/2021 luat-sua-doi-bo-sung-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2020
41 Luật Bảo vệ môi trường 02/03/2021 Luật Bảo vệ môi trường
42 Luật Biên phòng 02/03/2021 Luật Biên phòng
43 Luật cư trú 02/03/2021 Luật cư trú
44 Luật người lao động Việt Nam 02/03/2021 Luật người lao động Việt Nam
45 Luật phòng chống hiv-aids 02/03/2021 Luật phòng chống hiv-aids
46 Luật thỏa thuận quốc tế 02/03/2021 Luật thỏa thuận quốc tế
47 1427/UBND-TP 13/11/2020 Công văn V/v triển khai Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về CSDL hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
48 1074/STP-PBGDPL 12/11/2020 Công văn V/v triển khai Bộ Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên.
49 61/2020/QH14 01/07/2020 Luật đầu tư 2020
50 671/UBND-TP 19/06/2020 Công văn V/v gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2020
TÌM KIẾM VĂN BẢN
TRUY CẬP NHANH
Quảng cáo 1 cửa
HSCV
CD DH Huyen
Phần mềm QLDL số hóa
CDDH
PM KN To cao
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
Công khai PAKN
Tích hợp bộ pháp điển
Tìm hiểu nông thôn mới
Hệ thống phản ánh
Thỏa thuận quốc tế
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây