Baner Toàn trang

Mua sắm, mời thầu

Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Quyền sử dụng 17 thửa đất tại Kho lương thực (cũ), Khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Quyền sử dụng 17 thửa đất tại Kho lương thực (cũ), Khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

 •   14/03/2021 09:34:52 AM
 •   Đã xem: 2579
 •   Phản hồi: 0
Tất cả hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và Trung tâm quản lý đất đai huyện Tuần Giáo. Trừ những hộ gia đình, cá nhân thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.
Phân lô khu đất

Thông báo đấu giá QSD đất các thửa đất Kho lương thực (cũ), Khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo

 •   26/11/2020 09:35:00 AM
 •   Đã xem: 2348
 •   Phản hồi: 0
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ (phát hành hồ sơ), tiếp nhận hồ sơ (nộp hồ sơ) đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 28/11/2020 đến 17 giờ ngày 11/12/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

 •   21/11/2020 09:29:00 AM
 •   Đã xem: 1019
 •   Phản hồi: 0
Quyền sử dụng đất thửa đất Kho lương thực (cũ), khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; 6 thửa đất: 623,32 m2; Đất ở đô thị, thời gian sử dụng lâu dài; 7,422,080,000 đồng.
Đính chính Thông báo Đấu giá tài sản QSD đất tại Khu đất Trạm bảo vệ thực vật (cũ), khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, thửa 7; thửa 8; thửa 9; thửa 10

Đính chính Thông báo Đấu giá tài sản QSD đất tại Khu đất Trạm bảo vệ thực vật (cũ), khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, thửa 7; thửa 8; thửa 9; thửa 10

 •   15/11/2018 07:37:00 AM
 •   Đã xem: 1951
 •   Phản hồi: 0
Công ty TNHH thương mại dịch vụ và bán đấu giá tài sản Điện Biên đính chính thông báo số 207/TB-CTTNHHTMDV&BDGTSĐB ngày 25/102/2018
Thông báo Đấu giá tài sản QSD đất Khu đất Trạm bảo vệ thực vật (cũ), khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, thửa 7; thửa 8; thửa 9; thửa 10

Thông báo Đấu giá tài sản QSD đất Khu đất Trạm bảo vệ thực vật (cũ), khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, thửa 7; thửa 8; thửa 9; thửa 10

 •   15/11/2018 07:32:00 AM
 •   Đã xem: 1200
 •   Phản hồi: 0
Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo ký hợp đồng thuê Công ty TNHH TMDV và bán đấu giá tài sản Điện Biên làm thủ tục và tổ chức bán đấu giá tài sản (Quyền sử dụng đất) do Khu đất Trạm bảo vệ thực vật (cũ), khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, các thửa: Thửa 7, thửa 8, thửa 9, thửa 10
img 5596

Đấu giá QSD đất để giao đất ở khu đất khối Trường Xuân, TT. Tuần Giáo

 •   15/12/2017 04:54:00 PM
 •   Đã xem: 1719
 •   Phản hồi: 0
Đấu giá QSD đất để giao đất ở khu đất khối Trường Xuân, TT. Tuần Giáo
Dau gia

Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ( đợt 1)

 •   24/11/2017 07:16:00 AM
 •   Đã xem: 1345
 •   Phản hồi: 0
Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ( đợt 1)

12/TB-TTQLĐĐ

Thông báo đấu giá tài sản

lượt xem: 46 | lượt tải:14

2/UBND-VHTT

Về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tết Quý Mão 2023 (gửi lại bản chuẩn)

lượt xem: 70 | lượt tải:16

1022/BC-UBND

Báo cáo Tình hình quản lý và sử dụng viện trợ năm 2022 theo Nghị định số 80/2020/NĐ-CP

lượt xem: 55 | lượt tải:14

1988/UBND-TP

V/v kiểm tra, rà soát, thay thế nội dung hệ thống biển, bảng tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện.

lượt xem: 57 | lượt tải:12

1991/UBND-TP

Công văn V/v hướng dẫn rà soát, đánh giá,chấm điểm và đánh giá các chỉ tiêu của tiêu chí tiếp cận pháp luật năm 2022.

lượt xem: 56 | lượt tải:20

2188/QĐ-UBND

Quyết định Đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở năm 2022

lượt xem: 60 | lượt tải:22

1019/BC-UBND

Báo cáo Tự đánh giá chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính huyện Tuần Giáo năm 2022 (gửi lại bản chuẩn)

lượt xem: 45 | lượt tải:15

1979/UBND-TCKH

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

lượt xem: 54 | lượt tải:13

1980/UBND-HKL

Công văn V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ QLBVR, PCCCR trước, trong và sau Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

lượt xem: 50 | lượt tải:9

1983/UBND-NV

V/v triển khai thực hiện Thông báo số 387/TB-VPCP ngày 22/12/2022 của Văn phòng Chính phủ.

lượt xem: 50 | lượt tải:14

2177/QĐ-UBND

Quyết định Phân bổ kinh phí sự nghiệp Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022 cho các xã huyện Tuần Giáo

lượt xem: 51 | lượt tải:9

2185/QĐ-UBND

Quyết định Về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo (Khu đất Trung tâm văn hoá TTVH-H 01 và Công viên cây xanh CXCV 12)

lượt xem: 58 | lượt tải:17

2186/QĐ-UBND

Quyết định bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (Ngô Cương Quyết)

lượt xem: 49 | lượt tải:13

2189/QĐ-UBND

Quyết định V/v bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (Nguyễn Việt Hoà)

lượt xem: 54 | lượt tải:13

2179/QĐ-UBND

Quyết định V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Lâm giữ chức vụ Trưởng phòng Nội vụ huyện Tuần Giáo

lượt xem: 55 | lượt tải:10

47/QĐ-UBND

Quyết định V/v công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2022

lượt xem: 53 | lượt tải:8

48/QĐ-UBND

Quyết định V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH” năm 2022

lượt xem: 58 | lượt tải:17

1010/BC-UBND

Báo cáo Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức huyện Tuần Giáo năm 2022 (có biểu kèm theo)

lượt xem: 48 | lượt tải:17

1011/BC-UBND

Thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã năm 2022

lượt xem: 46 | lượt tải:20

2169/QĐ-UBND

Quyết định V/v bổ nhiệm ông Nhữ Duy Đông giữ chức vụ Trưởng phòng Dân tộc huyện Tuần Giáo

lượt xem: 50 | lượt tải:9

1/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo năm 2023

lượt xem: 51 | lượt tải:12

96/BC-BKTXH

Thẩm tra Điều chỉnh dự toán năm 2022 cho các đơn vị ( 10 đơn vị)

lượt xem: 47 | lượt tải:10

97/BC-BKTXH

Thẩm tra Điều chỉnh dự toán các công trình từ nguồn vốn sự nghiệp Kinh tế năm 2022

lượt xem: 51 | lượt tải:13

98/BC-BKTXH

Thẩm tra Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho công trình: Đường từ bản Co Đứa – TT xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo từ nguồn tăng thu ngân sách huyện Tuần Giáo năm 2022

lượt xem: 53 | lượt tải:8

101/BC-BKTXH

Thẩm tra việc điều chỉnh tăng kinh phí cho phòng LĐ TB&XH để thực hiện chi hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội, năm 2022

lượt xem: 54 | lượt tải:3

140/BC-HĐND

Báo cáo xếp loại cán bộ 2022 (gửi lại bản chuẩn)

lượt xem: 50 | lượt tải:16

87/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chỉnh tăng dự toán năm 2022 cho các đơn vị

lượt xem: 50 | lượt tải:7

100/BC-BKTXH

Thẩm tra việc điều chỉnh kế hoạch vốn cho các công trình từ nguồn dự phòng ngân sách và nguồn bổ sung của tỉnh, năm 2022

lượt xem: 56 | lượt tải:10

86/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chỉnh tăng dự toán năm 2022 cho các đơn vị

lượt xem: 48 | lượt tải:5

3/BB-HĐND

Biên bản kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XXI nhiệm kỳ2021-2026

lượt xem: 45 | lượt tải:9

95/BC-BKTXH

Thẩm tra Điều chỉnh tăng dự toán cho các đơn vị năm 2022 (09 đơn vị)

lượt xem: 47 | lượt tải:13

89/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chỉnh tăng dự toán các công trình từ ngồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2022

lượt xem: 49 | lượt tải:5

81/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc điều chỉnh tăng dự toán năm 2022 cho các xã, thị trấn

lượt xem: 49 | lượt tải:11

82/NQ-HĐND

Nghị quyết V/v điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo (Khu đất Trung tâm văn hoá TTVH-H 01 và Công viên cây xanh CXCV 12)

lượt xem: 48 | lượt tải:10

83/NQ-HĐND

Nghị quyết V/v điều chỉnh dự toán của Phòng Giáo dục & ĐT và Trung tâm GDNN-GDTX các chế độ chính sách của học sinh, năm 2022

lượt xem: 53 | lượt tải:10

84/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc điều chỉnh dự toán các công trình từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp GD để thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng các công trình năm 2022

lượt xem: 54 | lượt tải:12

138/TB-HĐND

Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 53 | lượt tải:5

10/GM-HĐND

Giấy mời họp HĐND kỳ thứ 6

lượt xem: 125 | lượt tải:44

18/BC-CB

Báo cáo tình hình thực hiện NV chi bộ tháng 11.2022

lượt xem: 134 | lượt tải:19

60/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc điều chỉnh giảm dự toán năm 2022 của các xã, thị trấn

lượt xem: 608 | lượt tải:16

1801/CV-HĐND

Hướng dẫn chuẩn bị kỳ họp HĐND

lượt xem: 164 | lượt tải:43

72/BC-BKT

Báo cáo điều chỉnh giảm dự toán năm 2022 của các xã thị trấn

lượt xem: 131 | lượt tải:11

5/QĐ-HĐND

Quyết định triệu tập kỳ họp

lượt xem: 145 | lượt tải:69

71/BC-BKTXH

Thẩm tra việc điều chỉnh tăng dự toán năm 2022 cho các đơn vị để thực hiện chính sách cấp bù, miễn giảm học phí, chi phí học tập theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP và chính sách chi trợ giúp xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP

lượt xem: 458 | lượt tải:12

58/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh tăng dự toán cho phòng Tài nguyên - Môi trường để thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp (đợt 2 năm 2022)

lượt xem: 652 | lượt tải:14

191/GM-UBND

Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 ( gửi lại bản chuẩn)

lượt xem: 87 | lượt tải:228

188/GM-UBND

Giấy mời Về việc đào tạo, tập huấn sử dụng các Hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung và phần mềm họp không giấy tờ tỉnh Điện Biên (đợt 1)

lượt xem: 107 | lượt tải:63

10/GM-HĐND

Giấy mời họp HĐND kỳ thứ 6

lượt xem: 261 | lượt tải:77

178/GM-UBND

Giấy mời Họp hội đồng công viên cây xanh huyện Tuần Giáo - HỎA TỐC

lượt xem: 105 | lượt tải:14

177/GM-UBND

Giấy mời Về việc xử lý vi phạm Luật đất đai, Luật xây dựng trên địa bàn xã Chiềng Sinh (hỏa tốc)

lượt xem: 125 | lượt tải:35

175/GM-UBND

Giấy mời dự hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022 (gửi lại bản chuẩn)

lượt xem: 154 | lượt tải:26

176/GM-UBND

Thống nhất xác định giá khởi điểm để giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 91 tờ 20, khối Thắng Lợi

lượt xem: 157 | lượt tải:19

173/GM-UBND

Giấy mời Kiểm tra thực địa khu vực đề nghị điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng giữa xã Mường Khong và xã Nà Sáy

lượt xem: 152 | lượt tải:12

174/GM-UBND

Giấy mời Tổ chức phiên đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất, thửa đất Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế (cũ), Khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo(bản chuẩn)

lượt xem: 136 | lượt tải:27

170/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên ủy ban tháng 11 năm 2022 - HỎA TỐC

lượt xem: 161 | lượt tải:160
TRUY CẬP NHANH
Quảng cáo 1 cửa
HSCV
CD DH Huyen
Phần mềm QLDL số hóa
CDDH
PM KN To cao
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
Công khai PAKN

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Ban do huyen Tuan Giao
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây