Baner Toàn trang
TÌM KIẾM VĂN BẢN DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN
STT Số kí hiệu Trích yếu File đính kèm Gửi góp ý
1 2167/SGDĐT-GDTRH Công văn Về việc đề nghị tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Quy định chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên (ban chuan) (0 góp ý)

Từ 14/10/2020

Đến 27/10/2020

2 2185/SGDĐT-TCCB Công văn V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cở sở tỉnh Điện Biên giai đoạn 1 (2020-2025) (0 góp ý)

Từ 15/10/2020

Đến 25/10/2020

3 4034/UBND-KTN Công văn Góp ý dự thảo Thông tư quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường (0 góp ý)

Từ 21/10/2020

Đến 30/10/2020

4 4037/UBND-KTN Công văn Tham mưu góp ý và đề xuất Chương trình thực hiện bố trí dân cư giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (0 góp ý)

Từ 21/10/2020

Đến 30/10/2020

5 4071/UBND-KSTT Công văn V/v tham gia góp ý Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Cổng Dịch vụ công Quốc gia (0 góp ý)

Từ 26/10/2020

Đến 06/11/2020

6 1740/SKHĐT-VX Công văn V/v lấy ý kiến tham gia thẩm định BCĐXCTĐT dự án Khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc, giải phóng mặt bằng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các điểm di tích thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ. (0 góp ý)

Từ 27/11/2020

Đến 11/12/2020

7 17/ĐĐBQH-VP Công văn V/v: Lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật phòng, chống ma túy (0 góp ý)

Từ 18/02/2021

Đến 26/02/2021

8 200/UBND-YT Công văn Xin ý kiến góp ý cho dự thảo Kế hoạch Phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (0 góp ý)

Từ 22/02/2021

Đến 26/02/2021

9 1162/UBND-VP Công văn V/v Ý kiến về tài liệu hướng dẫn triển khai một số nội dung Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (0 góp ý)

Từ 26/07/2021

Đến 29/07/2021

10 1213/UBND-VP Về việc xin ý kiến vào dự thảo Quy chế theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện giao. (0 góp ý)

Từ 02/08/2021

Đến 09/08/2021

11 1354/UBND-NV Công văn V/v xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng CB, CC, VC thuộc UBND huyện (có Dự thảo Quyết định gửi kèm) (0 góp ý)

Từ 24/08/2021

Đến 31/08/2021

12 2033/UBND-NN Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tuần Giáo (0 góp ý)

Từ 15/11/2021

Đến 20/11/2021

13 2040/UBND-TNMT Công văn xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Tuần Giáo (0 góp ý)

Từ 17/11/2021

Đến 20/11/2021

14 31/KH-UBND Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Tuần Giáo (0 góp ý)

Từ 13/02/2023

Đến 05/03/2023

TÌM KIẾM VĂN BẢN DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây