Baner Toàn trang
Tài liệu kỳ họp HĐND
TÌM KIẾM TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Ban kinh tế - Xã hội

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 72/BC-BKTXH 10/12/2021 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XXI
2 84/BC-BKTXH 15/12/2021 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tuần Giáo
3 86/BC-BKTXH 14/12/2021 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về chủ trương đầu tư các dự án thuộc nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022-2024
4 85/BC-KTXH 14/12/2021 Thẩm tra Tờ trình số 303/TTr -UBND ngày 08/12/2021 của UBND huyện Tuần Giáo trình HĐND huyện thông qua chủ trương đầu tư các dự án thuộc nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022-2024
5 83/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra TT về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tuần Giáo
6 82/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030
7 81/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra TT về việc đề nghị HĐND huyện xem xét thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030
8 80/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 huyện Tuần Giáo
9 79/BC-BKTXH 14/12/2021 Thẩm tra Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, huyện Tuần Giáo
10 78/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, huyện Tuần Giáo
11 77/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra Kế hoạch đầu tư công và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2022, huyện Tuần Giáo
12 74/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022
13 73/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2022
14 76/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra báo cáo về “Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021; Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2022
15 39/BC-BKTXH 27/07/2021 Báo cáo Thẩm tra BC tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm các giải pháp chỉ đạo điều hành nhiệm vụ thu, chi 6 tháng cuối năm 2021
16 38/BC-BKTXH 27/07/2021 Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2021
17 37/BC-BKTXH 27/07/2021 Báo cáo Thẩm tra BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021
18 42/BC-KTXH 27/07/2021 Chương trình Hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
19 41/BC-BKTXH 27/07/2021 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
20 40/BC-BKTXH 27/07/2021 Thẩm tra Báo cáo Quyết toán ngân sách ngân địa phương năm 2020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây