Baner Toàn trang
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI CẬP NHẬT
Đến
Tên TTHC

Thủ tục tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" (Cấp huyện)

Ngày ban hành 10/04/2024
Cơ quan cập nhật TTHC Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Điện Biên
CQ trực tiếp thực hiện Ủy ban nhân dân Huyện Tuần Giáo
Mã Thủ tục hành chính chuẩn 1.012386.000.00.00.H18
Nội dung yêu cầu

Thủ tục tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" (Cấp huyện)

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 Ngày làm việc    
Trực tuyến 20 Ngày làm việc    
Dịch vụ bưu chính 20 Ngày làm việc    

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
b) Số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ đề nghị xét tặng Lao động tiến tiến thực hiện theo quy định của bộ, ban, ngành, tỉnh 1 0  
a) Thành phần hồ sơ: - Văn bản đề nghị kèm theo danh sách cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến của cấp trình khen; - Báo cáo thành tích của cá nhân; - Biên bản bình xét thi đua. 1 0  

Trình tự thực hiện

Bước 1. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thuộc huyện chuyển phòng Nội vụ thẩm định.
Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện quyết định khen thưởng.
Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, Phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.
Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

Cơ quan thực hiện
UBND cấp huyện
Yêu cầu, điều kiện
1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt các tiêu chuẩn sau đây: a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; b) Có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua. 2. Danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” để tặng cho quân nhân, công nhân, công chức, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân; dân quân thường trực, dân quân tự vệ cơ động; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này. 3. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng cho công nhân, nông dân, người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này và đạt các tiêu chuẩn sau đây: a) Lao động, sản xuất có hiệu quả, tích cực tham gia phong trào thi đua và hoạt động xã hội; b) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.

Thủ tục hành chính liên quan

 File

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây