Baner Toàn trang
Tài liệu kỳ họp HĐND
TÌM KIẾM TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 NQ 15/07/2024 (2) Dự thảo NQ PTKTXH 6 tháng cuối năm 2024
2 69/GM-HĐND 15/07/2024 Dự kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
3 NQ 15/07/2024 (5) Đề nghị thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn Ngân sách địa phương, huyện Tuần Giáo
4 61/BC-HĐND 15/07/2024 (8) Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
5 63/BC-HĐND 15/07/2024 (9) Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023của Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
6 Các ban 15/07/2024 (11) Báo cáo, chương trình HĐ các Ban HĐND huyện
7 14/BC-BDT 13/07/2024 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư giải phóng mặt bằng
8 15/BC-BDT 13/07/2024 Thẩm tra công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật
9 21/BC-BKTXH 12/07/2024 (1) báo cáo thẩm tra kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng
10 22/BC-BKTXH 12/07/2024 (2) thẩm tra dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu Phát triển kint tế xã hội
11 23/BC-BKTXH 12/07/2024 (1) thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi NSĐP 6 tháng đầu năm các giải pháp chỉ đạo điều hành nhiệm vụ thu chi
12 26/BC-BKTXH 12/07/2024 (2) báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2023
13 27/BC-BKTXH 12/07/2024 (3) dự thảo Nghị quyết quyết toán ngân sách địa phương năm 2023
14 31/BC-BKTXH 12/07/2024 (6) thẩm tra kế hoạch đầu tư công năm 2025 từ nguồn ngân sách địa phương
15 25/BC-BKTXH 12/07/2024 (4) dự thảo nghị quyết điều chỉnh ngân sách địa phương năm 2022 theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước
16 28/BC-BKTXH 12/07/2024 (5) phân bổ kế hoạch vốn dự án từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2024
17 24/BC-BKTXH 12/07/2024 (7) thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi NSĐP 6 tháng đầu năm các giải pháp chỉ đạo điều hành nhiệm vụ thu chi
18 29/BC-BKTXH 12/07/2024 (8) thẩm tra dự thảo nghị quyết phân bổ vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất (bản chuẩn)
19 30/BC-BKTXH 12/07/2024 (9) thẩm tra kế hoạch đầu tư công năm 2025 từ nguồn ngân sách địa phương
20 33/BC-BKTXH 12/07/2024 (1) thẩm tra chủ trương đầu tư dự án nâng cấp sửa chữa trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện
21 34/BC-BKTXH 12/07/2024 dự thảo nghị quyết chủ trương đầu tư dự án nâng cấp sửa chữa trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện
22 36/BC-BKTXH 12/07/2024 (2) dự thảo nghị quyết chủ trương trụ sở xã Khoong Hin, Mường Khoong
23 35/BC-BKTXH 12/07/2024 thẩm tra chủ trương trụ sở xã khong hin, Mường Khong
24 75/TTr-HĐND 12/07/2024 (2) V/v đề nghị thông qua Nghị quyết kết quả giám sát “Việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2023”.
25 76/TTr-HĐND 12/07/2024 (4) V/v đề nghị thông qua Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Việc chấp hành các quy định của pháp luật về giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo từ năm 2021 đến 31/12/2023”
26 2/TB-MTTQ-BTT 11/07/2024 Kết quả MTTQ Việt Nam huyện tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024
27 339/BC-UBND 11/07/2024 Trả lời ý kiến và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Chín HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
28 11/BC-UBND 11/07/2024 (1) Báo cáo thẩm tra Báo cáo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm cuae Viện kiểm sát nhân dân huyện (gửi lại bản chuẩn có dấu)
29 12/BC-BPC 11/07/2024 (2) Báo cáo thẩm tra Báo cáo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 của Toà án nhân dân huyện
30 13/BC-BPC 11/07/2024 (3) Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của Chi cục Thi hành án dân sự (gửi lại bản chuẩn số 13)
31 340/BC-UBND 11/07/2024 (2) Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2024
32 335/BC-UBND 10/07/2024 (1) Công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2024
33 337/BC-UBND 10/07/2024 (3) Kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa XXI đến nay
34 338/BC-UBND 10/07/2024 (5) Báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm 2024
35 72/TTr-HĐND 09/07/2024 (3) Về việc đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
36 73/TTr-HĐND 09/07/2024 (5) V/v đề nghị thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2025 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
37 128/TTr-UBND 05/07/2024 (4) Phân bổ kế hoạch vốn cho dự án từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2024
38 130/TTr-UBND 05/07/2024 (1) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Giải phóng mặt bằng Trụ sở làm việc Công an các xã: Quài Nưa, Mường Mùn, Pú Nhung, Nà Tòng, Phình Sáng, Chiềng Sinh, Pú Xi, Quài Cang
39 129/TTr-UBND 05/07/2024 (2) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuần Giáo
40 131/TTr-UBND 05/07/2024 (3) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng Trường Mầm non Khong Hin, xã Mường Khong
41 68/BC-HĐND 05/07/2024 (7) Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
42 342/BC-VKSTG 04/07/2024 (2) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024
43 67/BC-HĐND 04/07/2024 (6) Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Thường trực HĐND huyện
44 60/BC-TA 03/07/2024 (1) BC công tác giải quyết xét xử các loại án, việc 06 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024
45 332/BÁOCÁO 03/07/2024 (3) Báo cáoTình hình thực hiện nhiệm vụ Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2024, Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
46 71/BC-HĐND 02/07/2024 (1) Kết quả giám sát “Việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2023”
47 12/QĐ-HĐND 28/06/2024 Triệu tập kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện Tuần Giáo khóa XXI, Nhiệm kỳ 2021- 2026
48 54/BÁOCÁO 25/06/2024 (10) Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Chín HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
49 284/BC-UBND 19/06/2024 (1) Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024
50 289/BC-UBND 17/06/2024 (2) Quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 huyện Tuần Giáo (giử lại bản chuẩn)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây