Baner Toàn trang
Tài liệu kỳ họp HĐND
TÌM KIẾM TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 262/TTr-UBND 11/12/2023 (3) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nhà văn hoá bản Che Phai 1 xã Chiềng Sinh
52 263/TTr-UBND 11/12/2023 (2) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp sửa chữa đường bản Pom Ban xã Quài Tở
53 264/TTr-UBND 11/12/2023 (1) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Giải phóng mặt bằng Bến xe khách huyện Tuần Giáo
54 DTNQ 11/12/2023 (1) Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốcphòng - an ninh năm 2024
55 DTNQ 11/12/2023 (2) Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 (Sau họp)
56 DTNQ 11/12/2023 (3) Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Sau họp)
57 702/BC-VKSTG 11/12/2023 (3) Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Viện trưởng Viện KSND huyện.
58 69/BC-BKTXH 11/12/2023 (1) Báo cáo thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024
59 68/BC-BKTXH 11/12/2023 (2) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024.
60 156/TB-HĐND 11/12/2023 (4) Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết kết quả giám sát “Việc thực hiện quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2021, 2022”
61 157/TTr-HĐND 11/12/2023 (1) Tờ trình về KP hoạt động của HDND
62 DTNQ 11/12/2023 (4) Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2024
63 882/BC-UBND 11/12/2023 (1) Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2024
64 DTNQ 11/12/2023 (1) Nghị quyết về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2024
65 DTNQ 11/12/2023 (2) Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2024;
66 DTNQ 11/12/2023 (3) Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Thường trựcHĐND huyện năm 2024
67 DTNQ 11/12/2023 (4) Nghị quyết kết quả giám sát “Việc thực hiện quy định chính sách trợ giúpxã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2021, 2022”;
68 70/BC-BKTXH 11/12/2023 (1) Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2023. Dự toán và phân bổ ngân sách đại phương năm 2024
69 71/BC-BKTXH 11/12/2023 (2) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024.
70 (2) Dự thảo Nghị quyết 10/12/2023 (2) Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024.
71 856/BC-UBND 10/12/2023 (1) Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2024 ( bản chuẩn 3)
72 850/BC-UBND 10/12/2023 (1) Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; Dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024 (bản chuẩn)
73 92/TB-MTTQ-BTT 10/12/2023 Thông báo Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023
74 851/BC-UBND 10/12/2023 (1) Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 ( Bản chuẩn 3)
75 DTNQ 10/12/2023 (2) DT Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2024;
76 250/TTr-UBND 10/12/2023 (1) Trình HĐND huyện thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tuần Giáo
77 DT-NQ 10/12/2023 (2) Dự thảo NGHỊ QUYẾT Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tuần Giáo
78 29/BC-BDT 10/12/2023 (1) Báo cáo thẩm tra Kế hoạch sử dụng đất năm 2024
79 30/BC-BDT 10/12/2023 (2) Báo cáo Thẩm tra NQ kế hoạch sử dụng đât năm 2024
80 139/BC-TA 10/12/2023 (1) Báo cáo công tác giải quyết, xét xử các loại án năm 2023, phương hướng nhiệm vj trọng tâm công tác năm 2024
81 227/BÁOCÁO 10/12/2023 (2) Báo cáo kết quả công tác thi hành án năm 2023, phương hướng năm 2024
82 05/QĐ-HĐND 04/12/2023 Triệu tập kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026
83 Chương trình kỳ họp 04/12/2023 Chương trình kỳ họp
84 DT 17/07/2023 (1) Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2023.
85 DT 17/07/2023 (2) Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022.
86 DT 17/07/2023 (3) Nghị quyết về điều chỉnh điều chỉnh bổ sung thu, chi ngân sách địa phương năm 2023.
87 DT 17/07/2023 (4) Nghị quyết về chủ trương đầu tư công năm 2024.
88 DT 17/07/2023 (5) Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023.
89 DT 17/07/2023 (8) NQ Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách
90 DT 17/07/2023 (9) NQ Hạ tầng nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đỏ thị trấn Tuần Giáo
91 DT 17/07/2023 Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023.
92 87/TB-MTTTQ-BTT 14/07/2023 Thông báo về hoạt động của mặt trận tổ quốc
93 23/BC-BKTXH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
94 24/BC-BKT-XH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2023
95 28/BC-KTXH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đỏ thị trấn Tuần Giáo
96 25/BC-BKTXH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm, các giải pháp chỉ đạo điều hành nhiệm vụ thu, chi 6 tháng cuối năm 2023
97 26/BC-BKT-XH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022
98 27/BC-BKT-XH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSĐP năm 2022
99 29/BC-BKTXH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đỏ thị trấn Tuần Giáo
100 30/BC-BKTXH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 -2025
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây