Baner Toàn trang
Lịch Hoạt Động
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Ghi chú
Thứ hai
11/03/2024
07:00 - 17:00 Ngày 11 (thứ Hai):
- Thường trực HĐND huyện dự Hội nghị tổng kết công tác trồng Mắc ca năm 2023 và đợt ra quân đào hố trồng Mắc ca năm 2024 do UBND huyện tổ chức.
- Đồng chí Phó chủ tịch HĐND huyện và đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND huyện tiếp công dân theo quy định.
Lãnh đạo, cá nhân liên quan
07:00 - 17:00 *. Lãnh đạo UBND huyện:
Ngày 11 (thứ Hai): Dự Hội nghị tổng kết công tác trồng Mắc ca năm 2023 và đợt ra quân đào hố trồng Mắc ca năm 2024.
Hội nghị Hội thảo tăng cường chống chịu rủi ro thiên tai cho DTTS tại Tỉnh.
*. Lãnh đạo HĐND huyện:
Lãnh đạo, cá nhân liên quan Tùy từng trường hợp cụ thể, các đồng chí Lãnh đạo HĐND, UBND huyện làm việc với các đoàn công tác khác của tỉnh, huyện (theo kế hoạch phát sinh); đi kiểm tra tại cơ sở, họp thành viên Ủy ban nhân dân. Các cuộc họp đột xuất do HĐND, UBND huyện tổ chức sẽ có giấy mời sau
Thứ ba
12/03/2024
07:00 - 17:00 Ngày 12 (thứ Ba): Thường trực HĐND huyện dự Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo huyện Tuần Giáo hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Lãnh đạo, cá nhân liên quan
07:00 - 17:00 *. Lãnh đạo UBND huyện:
Ngày 12 (thứ Ba): Dự Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo huyện Tuần Giáo hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
*. Lãnh đạo HĐND huyện:
Lãnh đạo, cá nhân liên quan Tùy từng trường hợp cụ thể, các đồng chí Lãnh đạo HĐND, UBND huyện làm việc với các đoàn công tác khác của tỉnh, huyện (theo kế hoạch phát sinh); đi kiểm tra tại cơ sở, họp thành viên Ủy ban nhân dân. Các cuộc họp đột xuất do HĐND, UBND huyện tổ chức sẽ có giấy mời sau
Thứ tư
13/03/2024
07:00 - 17:00 Ngày 13 - 15 (thứ Tư - thứ Sáu): Thường trực HĐND huyện làm việc chuyên môn, kiểm tra cơ sở. Lãnh đạo, cá nhân liên quan
07:00 - 17:00 *. Lãnh đạo UBND huyện:
Ngày 13 - 14 (thứ Tư - thứ Năm):
- Làm việc với đoàn công tác của Thường trực Huyện uỷ Mường Chà thăm, trao đổi, học tập kinh nghiệm một số mô hình phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp tại các huyện: Mường Ảng, Tuần Giáo, Tủa Chùa (13-14/3/2024).
- Làm việc chuyên môn, kiểm tra cơ sở.
*. Lãnh đạo HĐND huyện:
Lãnh đạo, cá nhân liên quan Tùy từng trường hợp cụ thể, các đồng chí Lãnh đạo HĐND, UBND huyện làm việc với các đoàn công tác khác của tỉnh, huyện (theo kế hoạch phát sinh); đi kiểm tra tại cơ sở, họp thành viên Ủy ban nhân dân. Các cuộc họp đột xuất do HĐND, UBND huyện tổ chức sẽ có giấy mời sau
Thứ sáu
15/03/2024
07:00 - 17:00 *. Lãnh đạo UBND huyện:
Ngày 15 (thứ Sáu): Hội nghị cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường thích ứng biến đổi khí hậu cấp huyện.
*. Lãnh đạo HĐND huyện:
Lãnh đạo, cá nhân liên quan Tùy từng trường hợp cụ thể, các đồng chí Lãnh đạo HĐND, UBND huyện làm việc với các đoàn công tác khác của tỉnh, huyện (theo kế hoạch phát sinh); đi kiểm tra tại cơ sở, họp thành viên Ủy ban nhân dân. Các cuộc họp đột xuất do HĐND, UBND huyện tổ chức sẽ có giấy mời sau
Thứ bảy
16/03/2024
07:00 - 17:00 *. Lãnh đạo UBND huyện:
Ngày 16 (thứ Bảy): Dự lễ công bố Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; khai mạc Năm du lịch Quốc gia – Điện Biên Phủ năm 2024 và Lễ hội Hoa Ban năm 2024.
*. Lãnh đạo HĐND huyện:
Lãnh đạo, cá nhân liên quan Tùy từng trường hợp cụ thể, các đồng chí Lãnh đạo HĐND, UBND huyện làm việc với các đoàn công tác khác của tỉnh, huyện (theo kế hoạch phát sinh); đi kiểm tra tại cơ sở, họp thành viên Ủy ban nhân dân. Các cuộc họp đột xuất do HĐND, UBND huyện tổ chức sẽ có giấy mời sau

Thứ hai (11/03/2024)

07:00 - 17:00:
Ngày 11 (thứ Hai):
- Thường trực HĐND huyện dự Hội nghị tổng kết công tác trồng Mắc ca năm 2023 và đợt ra quân đào hố trồng Mắc ca năm 2024 do UBND huyện tổ chức.
- Đồng chí Phó chủ tịch HĐND huyện và đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND huyện tiếp công dân theo quy định.
Thành phần: Lãnh đạo, cá nhân liên quan
Ghi chú:
07:00 - 17:00:
*. Lãnh đạo UBND huyện:
Ngày 11 (thứ Hai): Dự Hội nghị tổng kết công tác trồng Mắc ca năm 2023 và đợt ra quân đào hố trồng Mắc ca năm 2024.
Hội nghị Hội thảo tăng cường chống chịu rủi ro thiên tai cho DTTS tại Tỉnh.
*. Lãnh đạo HĐND huyện:
Thành phần: Lãnh đạo, cá nhân liên quan
Ghi chú: Tùy từng trường hợp cụ thể, các đồng chí Lãnh đạo HĐND, UBND huyện làm việc với các đoàn công tác khác của tỉnh, huyện (theo kế hoạch phát sinh); đi kiểm tra tại cơ sở, họp thành viên Ủy ban nhân dân. Các cuộc họp đột xuất do HĐND, UBND huyện tổ chức sẽ có giấy mời sau

Thứ ba (12/03/2024)

07:00 - 17:00:
Ngày 12 (thứ Ba): Thường trực HĐND huyện dự Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo huyện Tuần Giáo hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Thành phần: Lãnh đạo, cá nhân liên quan
Ghi chú:
07:00 - 17:00:
*. Lãnh đạo UBND huyện:
Ngày 12 (thứ Ba): Dự Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo huyện Tuần Giáo hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
*. Lãnh đạo HĐND huyện:
Thành phần: Lãnh đạo, cá nhân liên quan
Ghi chú: Tùy từng trường hợp cụ thể, các đồng chí Lãnh đạo HĐND, UBND huyện làm việc với các đoàn công tác khác của tỉnh, huyện (theo kế hoạch phát sinh); đi kiểm tra tại cơ sở, họp thành viên Ủy ban nhân dân. Các cuộc họp đột xuất do HĐND, UBND huyện tổ chức sẽ có giấy mời sau

Thứ tư (13/03/2024)

07:00 - 17:00:
Ngày 13 - 15 (thứ Tư - thứ Sáu): Thường trực HĐND huyện làm việc chuyên môn, kiểm tra cơ sở.
Thành phần: Lãnh đạo, cá nhân liên quan
Ghi chú:
07:00 - 17:00:
*. Lãnh đạo UBND huyện:
Ngày 13 - 14 (thứ Tư - thứ Năm):
- Làm việc với đoàn công tác của Thường trực Huyện uỷ Mường Chà thăm, trao đổi, học tập kinh nghiệm một số mô hình phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp tại các huyện: Mường Ảng, Tuần Giáo, Tủa Chùa (13-14/3/2024).
- Làm việc chuyên môn, kiểm tra cơ sở.
*. Lãnh đạo HĐND huyện:
Thành phần: Lãnh đạo, cá nhân liên quan
Ghi chú: Tùy từng trường hợp cụ thể, các đồng chí Lãnh đạo HĐND, UBND huyện làm việc với các đoàn công tác khác của tỉnh, huyện (theo kế hoạch phát sinh); đi kiểm tra tại cơ sở, họp thành viên Ủy ban nhân dân. Các cuộc họp đột xuất do HĐND, UBND huyện tổ chức sẽ có giấy mời sau

Thứ sáu (15/03/2024)

07:00 - 17:00:
*. Lãnh đạo UBND huyện:
Ngày 15 (thứ Sáu): Hội nghị cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường thích ứng biến đổi khí hậu cấp huyện.
*. Lãnh đạo HĐND huyện:
Thành phần: Lãnh đạo, cá nhân liên quan
Ghi chú: Tùy từng trường hợp cụ thể, các đồng chí Lãnh đạo HĐND, UBND huyện làm việc với các đoàn công tác khác của tỉnh, huyện (theo kế hoạch phát sinh); đi kiểm tra tại cơ sở, họp thành viên Ủy ban nhân dân. Các cuộc họp đột xuất do HĐND, UBND huyện tổ chức sẽ có giấy mời sau

Thứ bảy (16/03/2024)

07:00 - 17:00:
*. Lãnh đạo UBND huyện:
Ngày 16 (thứ Bảy): Dự lễ công bố Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; khai mạc Năm du lịch Quốc gia – Điện Biên Phủ năm 2024 và Lễ hội Hoa Ban năm 2024.
*. Lãnh đạo HĐND huyện:
Thành phần: Lãnh đạo, cá nhân liên quan
Ghi chú: Tùy từng trường hợp cụ thể, các đồng chí Lãnh đạo HĐND, UBND huyện làm việc với các đoàn công tác khác của tỉnh, huyện (theo kế hoạch phát sinh); đi kiểm tra tại cơ sở, họp thành viên Ủy ban nhân dân. Các cuộc họp đột xuất do HĐND, UBND huyện tổ chức sẽ có giấy mời sau
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
TRUY CẬP NHANH
Quảng cáo 1 cửa
HSCV
CD DH Huyen
Phần mềm QLDL số hóa
CDDH
PM KN To cao
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
Công khai PAKN
Tích hợp bộ pháp điển
Tìm hiểu nông thôn mới
Hệ thống phản ánh
Thỏa thuận quốc tế
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây