Baner Toàn trang
Lịch Hoạt Động
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Ghi chú
Thứ hai
08/04/2024
07:00 - 17:00 *. Lãnh đạo UBND huyện: Ngày 08 (thứ Hai):
- Dự Họp Thường trực Huyện ủy;
- Tiếp công dân định kỳ theo quy định.
*. Lãnh đạo HĐND huyện: Ngày 08 - 12 (thứ Hai - thứ Sáu): Lãnh đạo HĐND huyện tham gia đoàn giámsát chuyên đề của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về “Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Tuần Giáo trong năm 2021, 2022 và 2023”.
- Ngày 08 (thứ Hai): Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện họp Thường trực Huyện ủy, nội dung: Giao ban tình hình thực hiện nhiệm vụ từ ngày 11/3 đến ngày 07/4/2024 và một số nội dung khác.
Lãnh đạo, cá nhân liên quan Tùy từng trường hợp cụ thể, các đồng chí Lãnh đạo HĐND, UBND huyện làm việc với các đoàn công tác khác của tỉnh, huyện (theo kế hoạch phát sinh); đi kiểm tra tại cơ sở, họp thành viên Ủy ban nhân dân. Các cuộc họp đột xuất do HĐND, UBND huyện tổ chức sẽ có giấy mời sau
Thứ ba
09/04/2024
07:00 - 17:00 *. Lãnh đạo UBND huyện: Ngày 09 - 11 (thứ Ba – thứ Năm): Làm việc chuyên môn, kiểm tra cơ sở.
*. Lãnh đạo HĐND huyện:
Lãnh đạo, cá nhân liên quan Tùy từng trường hợp cụ thể, các đồng chí Lãnh đạo HĐND, UBND huyện làm việc với các đoàn công tác khác của tỉnh, huyện (theo kế hoạch phát sinh); đi kiểm tra tại cơ sở, họp thành viên Ủy ban nhân dân. Các cuộc họp đột xuất do HĐND, UBND huyện tổ chức sẽ có giấy mời sau
Thứ tư
10/04/2024
07:00 - 17:00 *. Lãnh đạo UBND huyện:
*. Lãnh đạo HĐND huyện: Ngày 10 (thứ Ba): Đồng chí Phó chủ tịch HĐND huyện và đại diện lãnh
đạo các Ban của HĐND huyện tiếp công dân theo quy định.
Lãnh đạo, cá nhân liên quan Tùy từng trường hợp cụ thể, các đồng chí Lãnh đạo HĐND, UBND huyện làm việc với các đoàn công tác khác của tỉnh, huyện (theo kế hoạch phát sinh); đi kiểm tra tại cơ sở, họp thành viên Ủy ban nhân dân. Các cuộc họp đột xuất do HĐND, UBND huyện tổ chức sẽ có giấy mời sau
Thứ sáu
12/04/2024
07:00 - 17:00 *. Lãnh đạo UBND huyện: Ngày 12 (thứ Sáu): Dự đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Thường vụ Quận Ủy Hà Đông (Hà Nội).
*. Lãnh đạo HĐND huyện:Ngày 12 (thứ Sáu): Lãnh đạo HĐND huyện làm việc với Đoàn công tác của Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông (TP. Hà Nội).
- Triển khai quyết định giám sát thực hiện Nghị quyết 07-NQ/HU, ngày 10/12/2021 của Ban chấp hành đảng bộ huyện về phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Lãnh đạo, cá nhân liên quan Tùy từng trường hợp cụ thể, các đồng chí Lãnh đạo HĐND, UBND huyện làm việc với các đoàn công tác khác của tỉnh, huyện (theo kế hoạch phát sinh); đi kiểm tra tại cơ sở, họp thành viên Ủy ban nhân dân. Các cuộc họp đột xuất do HĐND, UBND huyện tổ chức sẽ có giấy mời sau

Thứ hai (08/04/2024)

07:00 - 17:00:
*. Lãnh đạo UBND huyện: Ngày 08 (thứ Hai):
- Dự Họp Thường trực Huyện ủy;
- Tiếp công dân định kỳ theo quy định.
*. Lãnh đạo HĐND huyện: Ngày 08 - 12 (thứ Hai - thứ Sáu): Lãnh đạo HĐND huyện tham gia đoàn giámsát chuyên đề của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về “Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Tuần Giáo trong năm 2021, 2022 và 2023”.
- Ngày 08 (thứ Hai): Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện họp Thường trực Huyện ủy, nội dung: Giao ban tình hình thực hiện nhiệm vụ từ ngày 11/3 đến ngày 07/4/2024 và một số nội dung khác.
Thành phần: Lãnh đạo, cá nhân liên quan
Ghi chú: Tùy từng trường hợp cụ thể, các đồng chí Lãnh đạo HĐND, UBND huyện làm việc với các đoàn công tác khác của tỉnh, huyện (theo kế hoạch phát sinh); đi kiểm tra tại cơ sở, họp thành viên Ủy ban nhân dân. Các cuộc họp đột xuất do HĐND, UBND huyện tổ chức sẽ có giấy mời sau

Thứ ba (09/04/2024)

07:00 - 17:00:
*. Lãnh đạo UBND huyện: Ngày 09 - 11 (thứ Ba – thứ Năm): Làm việc chuyên môn, kiểm tra cơ sở.
*. Lãnh đạo HĐND huyện:
Thành phần: Lãnh đạo, cá nhân liên quan
Ghi chú: Tùy từng trường hợp cụ thể, các đồng chí Lãnh đạo HĐND, UBND huyện làm việc với các đoàn công tác khác của tỉnh, huyện (theo kế hoạch phát sinh); đi kiểm tra tại cơ sở, họp thành viên Ủy ban nhân dân. Các cuộc họp đột xuất do HĐND, UBND huyện tổ chức sẽ có giấy mời sau

Thứ tư (10/04/2024)

07:00 - 17:00:
*. Lãnh đạo UBND huyện:
*. Lãnh đạo HĐND huyện: Ngày 10 (thứ Ba): Đồng chí Phó chủ tịch HĐND huyện và đại diện lãnh
đạo các Ban của HĐND huyện tiếp công dân theo quy định.
Thành phần: Lãnh đạo, cá nhân liên quan
Ghi chú: Tùy từng trường hợp cụ thể, các đồng chí Lãnh đạo HĐND, UBND huyện làm việc với các đoàn công tác khác của tỉnh, huyện (theo kế hoạch phát sinh); đi kiểm tra tại cơ sở, họp thành viên Ủy ban nhân dân. Các cuộc họp đột xuất do HĐND, UBND huyện tổ chức sẽ có giấy mời sau

Thứ sáu (12/04/2024)

07:00 - 17:00:
*. Lãnh đạo UBND huyện: Ngày 12 (thứ Sáu): Dự đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Thường vụ Quận Ủy Hà Đông (Hà Nội).
*. Lãnh đạo HĐND huyện:Ngày 12 (thứ Sáu): Lãnh đạo HĐND huyện làm việc với Đoàn công tác của Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông (TP. Hà Nội).
- Triển khai quyết định giám sát thực hiện Nghị quyết 07-NQ/HU, ngày 10/12/2021 của Ban chấp hành đảng bộ huyện về phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Thành phần: Lãnh đạo, cá nhân liên quan
Ghi chú: Tùy từng trường hợp cụ thể, các đồng chí Lãnh đạo HĐND, UBND huyện làm việc với các đoàn công tác khác của tỉnh, huyện (theo kế hoạch phát sinh); đi kiểm tra tại cơ sở, họp thành viên Ủy ban nhân dân. Các cuộc họp đột xuất do HĐND, UBND huyện tổ chức sẽ có giấy mời sau
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
TRUY CẬP NHANH
Quảng cáo 1 cửa
HSCV
CD DH Huyen
Phần mềm QLDL số hóa
CDDH
PM KN To cao
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
Công khai PAKN
Tích hợp bộ pháp điển
Tìm hiểu nông thôn mới
Hệ thống phản ánh
Thỏa thuận quốc tế
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây