Baner Toàn trang
Tài liệu kỳ họp HĐND
TÌM KIẾM TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND

 Văn bản theo lĩnh vực: Báo cáo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 889/BC-UBND 13/12/2023 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư trồng mắc ca năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024
2 886/BC-UBND 13/12/2023 Trả lời ý kiến và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 ( bản chuẩn)
3 90/BC-KTXH 13/12/2023 (9) Báo cáo Thẩm tra việc điều chỉnh dự án: Đường từ Ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết
4 88/BC-KTXH 13/12/2023 (8) Báo cáo Thẩm tra về điều chỉnh đầu tư dự án: Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo
5 75/BC-KTXH 13/12/2023 (7) Báo cáo Thẩm tra Dự Thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng trục QL6 (khu vực Quài Cang),
6 77/BC-KTXH 13/12/2023 (6) Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa bản Ta xã Quài Tở
7 79/BC-KTXH 13/12/2023 (5) Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa bản Phang xã Chiềng Đông
8 81/BC-KTXH 13/12/2023 (4) Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa bản bản Dửn xã Chiềng Sinh
9 83/BC-KTXH 13/12/2023 (3) Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa bản Che Phai 1, xã Chiềng Sinh
10 87/BC-KTXH 13/12/2023 (2) Báo cáoThẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp sửa chữa đường bản Pom Ban xã Quài Tở
11 85/BC-KTXH 13/12/2023 (1) Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng Bến xe khách huyện Tuần Giáo
12 887/BC-UBND 12/12/2023 Kết quả thực hiện các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ Sáu và kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XXI
13 888/BC-UBND 12/12/2023 (11) Báo cáo Trả lời và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
14 73/BC-BKTXH 11/12/2023 (2) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024
15 72/BC-KTXH 11/12/2023 (1) Báo cáo thẩm tra báo cáo tình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024
16 71/BC-BKTXH 11/12/2023 (2) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024.
17 70/BC-BKTXH 11/12/2023 (1) Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2023. Dự toán và phân bổ ngân sách đại phương năm 2024
18 882/BC-UBND 11/12/2023 (1) Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2024
19 68/BC-BKTXH 11/12/2023 (2) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024.
20 69/BC-BKTXH 11/12/2023 (1) Báo cáo thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024
21 702/BC-VKSTG 11/12/2023 (3) Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Viện trưởng Viện KSND huyện.
22 30/BC-BPC 11/12/2023 (9) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024 của Ban Pháp chế HĐND huyện
23 24/BC-BDT 11/12/2023 (8) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của ban Dân tộc HĐND huyện
24 62/BC-BKT 11/12/2023 (7) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của ban KT-XH
25 149/BC-HĐND 11/12/2023 (10) Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị định 20 của chính phủ về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
26 152/BC-HĐND 11/12/2023 (6) Kết quả hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ trong tâm năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
27 143/BC-HĐND 11/12/2023 (5) Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
28 873/BC-UBND 11/12/2023 (4) Kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XXI đến nay
29 834/BC-UBND 11/12/2023 (3) Báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách năm 2023
30 869/BC-UBND 11/12/2023 (2) Công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024
31 Báo cáo thẩm tra 11/12/2023 (2) Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện
32 40/BC-BPC 11/12/2023 (1) Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023
33 227/BÁOCÁO 10/12/2023 (2) Báo cáo kết quả công tác thi hành án năm 2023, phương hướng năm 2024
34 139/BC-TA 10/12/2023 (1) Báo cáo công tác giải quyết, xét xử các loại án năm 2023, phương hướng nhiệm vj trọng tâm công tác năm 2024
35 30/BC-BDT 10/12/2023 (2) Báo cáo Thẩm tra NQ kế hoạch sử dụng đât năm 2024
36 29/BC-BDT 10/12/2023 (1) Báo cáo thẩm tra Kế hoạch sử dụng đất năm 2024
37 851/BC-UBND 10/12/2023 (1) Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 ( Bản chuẩn 3)
38 850/BC-UBND 10/12/2023 (1) Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; Dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024 (bản chuẩn)
39 856/BC-UBND 10/12/2023 (1) Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2024 ( bản chuẩn 3)
40 34/BC-BKTXH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách
41 33/BC-KTXH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách
42 32/BC-KTXH 14/07/2023 Báo cáo Dự thảo Nghị quyết về Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024
43 31/BC-KTXH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết kế hoạch đầu tư công từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023
44 30/BC-BKTXH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 -2025
45 29/BC-BKTXH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đỏ thị trấn Tuần Giáo
46 27/BC-BKT-XH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSĐP năm 2022
47 26/BC-BKT-XH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022
48 25/BC-BKTXH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm, các giải pháp chỉ đạo điều hành nhiệm vụ thu, chi 6 tháng cuối năm 2023
49 28/BC-KTXH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đỏ thị trấn Tuần Giáo
50 24/BC-BKT-XH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2023
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây