Baner Toàn trang
Tài liệu kỳ họp HĐND
TÌM KIẾM TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND

 Văn bản theo lĩnh vực: Báo cáo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Các ban 15/07/2024 (11) Báo cáo, chương trình HĐ các Ban HĐND huyện
2 54/BÁOCÁO 25/06/2024 (10) Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Chín HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
3 63/BC-HĐND 15/07/2024 (9) Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023của Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
4 61/BC-HĐND 15/07/2024 (8) Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
5 68/BC-HĐND 05/07/2024 (7) Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
6 67/BC-HĐND 04/07/2024 (6) Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Thường trực HĐND huyện
7 338/BC-UBND 10/07/2024 (5) Báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm 2024
8 337/BC-UBND 10/07/2024 (3) Kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa XXI đến nay
9 340/BC-UBND 11/07/2024 (2) Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2024
10 335/BC-UBND 10/07/2024 (1) Công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2024
11 71/BC-HĐND 02/07/2024 (1) Kết quả giám sát “Việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2023”
12 13/BC-BPC 11/07/2024 (3) Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của Chi cục Thi hành án dân sự (gửi lại bản chuẩn số 13)
13 12/BC-BPC 11/07/2024 (2) Báo cáo thẩm tra Báo cáo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 của Toà án nhân dân huyện
14 11/BC-UBND 11/07/2024 (1) Báo cáo thẩm tra Báo cáo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm cuae Viện kiểm sát nhân dân huyện (gửi lại bản chuẩn có dấu)
15 15/BC-BDT 13/07/2024 Thẩm tra công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật
16 332/BÁOCÁO 03/07/2024 (3) Báo cáoTình hình thực hiện nhiệm vụ Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2024, Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
17 342/BC-VKSTG 04/07/2024 (2) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024
18 60/BC-TA 03/07/2024 (1) BC công tác giải quyết xét xử các loại án, việc 06 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024
19 339/BC-UBND 11/07/2024 Trả lời ý kiến và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Chín HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
20 2/TB-MTTQ-BTT 11/07/2024 Kết quả MTTQ Việt Nam huyện tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024
21 35/BC-BKTXH 12/07/2024 thẩm tra chủ trương trụ sở xã khong hin, Mường Khong
22 36/BC-BKTXH 12/07/2024 (2) dự thảo nghị quyết chủ trương trụ sở xã Khoong Hin, Mường Khoong
23 34/BC-BKTXH 12/07/2024 dự thảo nghị quyết chủ trương đầu tư dự án nâng cấp sửa chữa trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện
24 33/BC-BKTXH 12/07/2024 (1) thẩm tra chủ trương đầu tư dự án nâng cấp sửa chữa trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện
25 14/BC-BDT 13/07/2024 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư giải phóng mặt bằng
26 30/BC-BKTXH 12/07/2024 (9) thẩm tra kế hoạch đầu tư công năm 2025 từ nguồn ngân sách địa phương
27 29/BC-BKTXH 12/07/2024 (8) thẩm tra dự thảo nghị quyết phân bổ vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất (bản chuẩn)
28 24/BC-BKTXH 12/07/2024 (7) thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi NSĐP 6 tháng đầu năm các giải pháp chỉ đạo điều hành nhiệm vụ thu chi
29 28/BC-BKTXH 12/07/2024 (5) phân bổ kế hoạch vốn dự án từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2024
30 25/BC-BKTXH 12/07/2024 (4) dự thảo nghị quyết điều chỉnh ngân sách địa phương năm 2022 theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước
31 31/BC-BKTXH 12/07/2024 (6) thẩm tra kế hoạch đầu tư công năm 2025 từ nguồn ngân sách địa phương
32 27/BC-BKTXH 12/07/2024 (3) dự thảo Nghị quyết quyết toán ngân sách địa phương năm 2023
33 26/BC-BKTXH 12/07/2024 (2) báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2023
34 23/BC-BKTXH 12/07/2024 (1) thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi NSĐP 6 tháng đầu năm các giải pháp chỉ đạo điều hành nhiệm vụ thu chi
35 290/BC-UBND 17/06/2024 (3) Điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 theo Kết luận của Kiểm toán Nhà nước
36 289/BC-UBND 17/06/2024 (2) Quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 huyện Tuần Giáo (giử lại bản chuẩn)
37 251/BC-UBND 28/05/2024 (1) Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm; các giải pháp chỉ đạo điều hành nhiệm vụ thu, chi 6 tháng cuối năm 2024 (bản chuẩn)
38 22/BC-BKTXH 12/07/2024 (2) thẩm tra dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu Phát triển kint tế xã hội
39 21/BC-BKTXH 12/07/2024 (1) báo cáo thẩm tra kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng
40 284/BC-UBND 19/06/2024 (1) Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024
41 889/BC-UBND 13/12/2023 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư trồng mắc ca năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024
42 886/BC-UBND 13/12/2023 Trả lời ý kiến và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 ( bản chuẩn)
43 90/BC-KTXH 13/12/2023 (9) Báo cáo Thẩm tra việc điều chỉnh dự án: Đường từ Ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết
44 88/BC-KTXH 13/12/2023 (8) Báo cáo Thẩm tra về điều chỉnh đầu tư dự án: Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo
45 75/BC-KTXH 13/12/2023 (7) Báo cáo Thẩm tra Dự Thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng trục QL6 (khu vực Quài Cang),
46 77/BC-KTXH 13/12/2023 (6) Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa bản Ta xã Quài Tở
47 79/BC-KTXH 13/12/2023 (5) Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa bản Phang xã Chiềng Đông
48 81/BC-KTXH 13/12/2023 (4) Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa bản bản Dửn xã Chiềng Sinh
49 83/BC-KTXH 13/12/2023 (3) Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa bản Che Phai 1, xã Chiềng Sinh
50 87/BC-KTXH 13/12/2023 (2) Báo cáoThẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp sửa chữa đường bản Pom Ban xã Quài Tở
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây