Baner Toàn trang
Tài liệu kỳ họp HĐND
TÌM KIẾM TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND

 Văn bản theo lĩnh vực: Tờ trình

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 73/TTr-HĐND 09/07/2024 (5) V/v đề nghị thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2025 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
2 76/TTr-HĐND 12/07/2024 (4) V/v đề nghị thông qua Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Việc chấp hành các quy định của pháp luật về giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo từ năm 2021 đến 31/12/2023”
3 72/TTr-HĐND 09/07/2024 (3) Về việc đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
4 75/TTr-HĐND 12/07/2024 (2) V/v đề nghị thông qua Nghị quyết kết quả giám sát “Việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2023”.
5 131/TTr-UBND 05/07/2024 (3) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng Trường Mầm non Khong Hin, xã Mường Khong
6 129/TTr-UBND 05/07/2024 (2) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuần Giáo
7 130/TTr-UBND 05/07/2024 (1) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Giải phóng mặt bằng Trụ sở làm việc Công an các xã: Quài Nưa, Mường Mùn, Pú Nhung, Nà Tòng, Phình Sáng, Chiềng Sinh, Pú Xi, Quài Cang
8 128/TTr-UBND 05/07/2024 (4) Phân bổ kế hoạch vốn cho dự án từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2024
9 161/TTr-HĐND 13/12/2023 (5) Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
10 272/TTr-UBND 12/12/2023 (9) Đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết
11 271/TTr-UBND 12/12/2023 (8) Đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo
12 268/TTr-UBND 12/12/2023 Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ông Nguyễn Văn Sơn)
13 269/TTr-UBND 12/12/2023 Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
14 270/TTr-UBND 12/12/2023 Giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ông Nguyễn Hữu Nam)
15 157/TTr-HĐND 11/12/2023 (1) Tờ trình về KP hoạt động của HDND
16 264/TTr-UBND 11/12/2023 (1) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Giải phóng mặt bằng Bến xe khách huyện Tuần Giáo
17 263/TTr-UBND 11/12/2023 (2) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp sửa chữa đường bản Pom Ban xã Quài Tở
18 262/TTr-UBND 11/12/2023 (3) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nhà văn hoá bản Che Phai 1 xã Chiềng Sinh
19 261/TTr-UBND 11/12/2023 (4) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nhà văn hoá bản Dửn xã Chiềng Sinh
20 260/TTr-UBND 11/12/2023 (5) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nhà văn hoá bản Phang xã Chiềng Đông
21 259/TTr-UBND 11/12/2023 (6) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nhà văn hóa bản Ta xã Quài Tở
22 258/TTr-UBND 11/12/2023 (7) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa hệ thống chiếu sáng trục QL6 (Khu vực Quài Cang)
23 154/TTr-HĐND 11/12/2023 (1) Về Danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
24 155/TTr-HĐND 11/12/2023 (3) V/v đề nghị thông qua Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện từ 7/2021 đến 31/12/2023”
25 153/TT-HĐND 11/12/2023 (2) Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ
26 250/TTr-UBND 10/12/2023 (1) Trình HĐND huyện thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tuần Giáo
27 86a/TTr-UBND 14/07/2023 Tờ trình Điều chinh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên ( Nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đỏ Khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách)
28 108/TTr-UBND 14/07/2023 Tờ trình miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Trần Khoa Phương)
29 85a/TTr-UBND 14/07/2023 Tờ trình bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
30 108/TTr-UBND 13/07/2023 Tờ trình miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Trần Khoa Phương)
31 67/TTr-HĐND 13/07/2023 Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
32 68/TTr-HĐND 13/07/2023 Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021..
33 66/TTr-HĐND 13/07/2023 Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
34 65/TTr-HĐND 13/07/2023 Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết kết quả giám sát “Việc triển khai thực hiện quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 ...
35 97/TTr-UBND 13/07/2023 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách
36 96/TTr-UBND 13/07/2023 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đỏ thị trấn Tuần Giáo
37 104/TTr-UBND 13/07/2023 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
38 103/TTr-UBND 13/07/2023 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023
39 102/TTr-UBND 13/07/2023 Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024
40 97/TTr-UBND 11/07/2023 Tờ trình Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023
41 102/TTr-UBND 11/07/2023 Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024
42 287/TTr-UBND 14/12/2022 (2) Tờ trình HĐND huyện xin ý kiến bầu Ủy viên UBND huyện, NK 2021-2026 (Bùi Quốc Huy)
43 129/TB-HĐND 14/12/2022 (1) Tờ trình cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND
44 130/TTr-UBND 14/12/2022 (1) TTr dự trù kinh phí HĐ của HĐND 2023
45 291/TTr-UBND 14/12/2022 (1) Thông qua, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (kèm theo Dự thảo NQ)
46 122/TTr-UBND 19/07/2022 Tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên UBND huyện, NK 2021-2026 (Trần Khoa Phương)
47 48/TTr-HĐND 19/07/2022 Tờ trình Về dự kiến chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023
48 49/TTr-HĐND 19/07/2022 Tờ trình Về việc đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
49 142/TTr-UBND 19/07/2022 Tờ trình Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, trên địa bàn huyện Tuần Giáo
50 134/TTr-UBND 19/07/2022 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đường từ bản Phình Cứ đến bãi Phiêng Vang (giai đoạn 1)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây