Baner Toàn trang
Tài liệu kỳ họp HĐND
TÌM KIẾM TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND

 Văn bản theo lĩnh vực: Tờ trình

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 161/TTr-HĐND 13/12/2023 (5) Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
2 272/TTr-UBND 12/12/2023 (9) Đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết
3 271/TTr-UBND 12/12/2023 (8) Đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo
4 268/TTr-UBND 12/12/2023 Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ông Nguyễn Văn Sơn)
5 269/TTr-UBND 12/12/2023 Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
6 270/TTr-UBND 12/12/2023 Giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ông Nguyễn Hữu Nam)
7 157/TTr-HĐND 11/12/2023 (1) Tờ trình về KP hoạt động của HDND
8 264/TTr-UBND 11/12/2023 (1) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Giải phóng mặt bằng Bến xe khách huyện Tuần Giáo
9 263/TTr-UBND 11/12/2023 (2) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp sửa chữa đường bản Pom Ban xã Quài Tở
10 262/TTr-UBND 11/12/2023 (3) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nhà văn hoá bản Che Phai 1 xã Chiềng Sinh
11 261/TTr-UBND 11/12/2023 (4) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nhà văn hoá bản Dửn xã Chiềng Sinh
12 260/TTr-UBND 11/12/2023 (5) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nhà văn hoá bản Phang xã Chiềng Đông
13 259/TTr-UBND 11/12/2023 (6) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nhà văn hóa bản Ta xã Quài Tở
14 258/TTr-UBND 11/12/2023 (7) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa hệ thống chiếu sáng trục QL6 (Khu vực Quài Cang)
15 154/TTr-HĐND 11/12/2023 (1) Về Danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
16 155/TTr-HĐND 11/12/2023 (3) V/v đề nghị thông qua Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện từ 7/2021 đến 31/12/2023”
17 153/TT-HĐND 11/12/2023 (2) Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ
18 250/TTr-UBND 10/12/2023 (1) Trình HĐND huyện thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tuần Giáo
19 86a/TTr-UBND 14/07/2023 Tờ trình Điều chinh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên ( Nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đỏ Khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách)
20 108/TTr-UBND 14/07/2023 Tờ trình miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Trần Khoa Phương)
21 85a/TTr-UBND 14/07/2023 Tờ trình bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
22 108/TTr-UBND 13/07/2023 Tờ trình miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Trần Khoa Phương)
23 67/TTr-HĐND 13/07/2023 Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
24 68/TTr-HĐND 13/07/2023 Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021..
25 66/TTr-HĐND 13/07/2023 Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
26 65/TTr-HĐND 13/07/2023 Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết kết quả giám sát “Việc triển khai thực hiện quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 ...
27 97/TTr-UBND 13/07/2023 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách
28 96/TTr-UBND 13/07/2023 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đỏ thị trấn Tuần Giáo
29 104/TTr-UBND 13/07/2023 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
30 103/TTr-UBND 13/07/2023 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023
31 102/TTr-UBND 13/07/2023 Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024
32 97/TTr-UBND 11/07/2023 Tờ trình Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023
33 102/TTr-UBND 11/07/2023 Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024
34 287/TTr-UBND 14/12/2022 (2) Tờ trình HĐND huyện xin ý kiến bầu Ủy viên UBND huyện, NK 2021-2026 (Bùi Quốc Huy)
35 129/TB-HĐND 14/12/2022 (1) Tờ trình cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND
36 130/TTr-UBND 14/12/2022 (1) TTr dự trù kinh phí HĐ của HĐND 2023
37 291/TTr-UBND 14/12/2022 (1) Thông qua, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (kèm theo Dự thảo NQ)
38 122/TTr-UBND 19/07/2022 Tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên UBND huyện, NK 2021-2026 (Trần Khoa Phương)
39 48/TTr-HĐND 19/07/2022 Tờ trình Về dự kiến chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023
40 49/TTr-HĐND 19/07/2022 Tờ trình Về việc đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
41 142/TTr-UBND 19/07/2022 Tờ trình Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, trên địa bàn huyện Tuần Giáo
42 134/TTr-UBND 19/07/2022 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đường từ bản Phình Cứ đến bãi Phiêng Vang (giai đoạn 1)
43 140/TTr-UBND 19/07/2022 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở xã Quài Cang
44 136/TTr-UBND 19/07/2022 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch + Phòng Nội vụ + Phòng Văn hóa
45 133/TTr-UBND 19/07/2022 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở thị trấn Tuần Giáo
46 299/TTr-UBND 10/12/2021 Tờ trình Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, huyện Tuần Giáo
47 300/TTr-UBND 11/12/2021 Tờ trình Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025, huyện Tuần Giáo + Nghị quyết HĐND huyện
48 303/TTr-UBND 13/12/2021 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022
49 81/TTr-UBND 07/12/2021 Tờ trình ban hành quy chế làm việc
50 83/TTr-HĐND 08/12/2021 Thông qua các kỳ họp thường lệ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây