Baner Toàn trang
Tài liệu kỳ họp HĐND
TÌM KIẾM TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND

 Văn bản theo lĩnh vực: Chương trình

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Chương trình kỳ họp 04/12/2023 Chương trình kỳ họp
2 05/QĐ-HĐND 04/12/2023 Triệu tập kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026
3 5/GM-HĐND 13/07/2023 Giấy mời Dự kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( bản chuẩn)
4 320QĐ-HĐND 30/06/2023 Triệu tập kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện Tuần Giáo khóa XXI, Nhiệm kỳ 2021- 2026
5 899/BC-UBND 12/12/2022 Báo cáo Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2022
6 10/GM-HĐND 09/12/2022 Giấy mời - Tài liệu họp HĐND kỳ thứ 6
7 4/QĐ-HĐND 13/09/2022 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 5
8 10/GM-HĐND 10/12/2021 Giấy mời Dự kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( Bản chuẩn)
9 Chương trình kỳ họp 14/12/2021 Chương trình kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện
10 8/QĐ-TTHĐND 25/11/2021 Triệu tập kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Tuần Giáo khóa XXI
11 8/QĐ-TTHĐND 25/11/2021 Triệu tập kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Tuần Giáo khóa XXI
12 70/HĐND-VP 26/11/2021 Phân công nhiệm vụ chuẩn bị kỳ họp (bản chuẩn)
13 5/BC-BPC 27/07/2021 Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 (Ban pháp chế)
14 42/BC-KTXH 27/07/2021 Chương trình Hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
15 2/CTR-BDT 27/07/2021 Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Ban dân tộc hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo khoá XXi, nhiệm kỳ 2021-2026
16 6/GM-HĐND 27/07/2021 Giấy mời Dự kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây