Baner Toàn trang
TÌM KIẾM TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 /NQ-UBND 14/12/2021 Nghị quyết về đầu tư công
2 /NQ-HĐND 14/12/2021 Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025, huyện Tuần Giáo
3 84/BC-BKTXH 14/12/2021 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tuần Giáo
4 NQ-HĐND 14/12/2021 Nghị quyết mục tiêu, nhiệm vụ PTKT-XH năm 2022
5 NQ-HĐND 14/12/2021 Dự thảo nghị quyết phân bổ ngân sách địa phương năm 2022
6 NQ-HĐND 14/12/2021 Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề
7 79/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, huyện Tuần Giáo
8 85/BC-KTXH 13/12/2021 Thẩm tra Tờ trình số 303/TTr -UBND ngày 08/12/2021 của UBND huyện Tuần Giáo trình HĐND huyện thông qua chủ trương đầu tư các dự án thuộc nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022-2024
9 86/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về chủ trương đầu tư các dự án thuộc nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022-2024
10 Chương trình kỳ họp 13/12/2021 Chương trình kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện
11 73/BC-BKTXH 12/12/2021 Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2022
12 75/BC-BKTXH 12/12/2021 Thẩm tra Dự thảo nghị quyết của HĐND huyện về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022
13 76/BC-BKTXH 12/12/2021 Thẩm tra báo cáo về “Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021; Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2022
14 73/BC-BKTXH 12/12/2021 Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2022
15 74/BC-BKTXH 12/12/2021 Thẩm tra Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022
16 303/TTr-UBND 12/12/2021 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022
17 77/BC-BKTXH 12/12/2021 Thẩm tra Kế hoạch đầu tư công và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2022, huyện Tuần Giáo
18 78/BC-BKTXH 12/12/2021 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, huyện Tuần Giáo
19 80/BC-BKTXH 12/12/2021 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 huyện Tuần Giáo
20 81/BC-BKTXH 12/12/2021 Thẩm tra TT về việc đề nghị HĐND huyện xem xét thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030
21 82/BC-BKTXH 12/12/2021 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030
22 83/BC-BKTXH 12/12/2021 Thẩm tra TT về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tuần Giáo
23 71/TB-MTTQ-BTT 12/12/2021 Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021
24 993/BC-UBND 10/12/2021 Báo cáo Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 Dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022
25 992/BC-UBND 10/12/2021 Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2021 nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2022
26 994/BC-UBND 10/12/2021 Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
27 300/TTr-UBND 10/12/2021 Tờ trình Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025, huyện Tuần Giáo + Nghị quyết HĐND huyện
28 86/BC-HĐND 09/12/2021 Báo cáo Tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2021, Chương trình hoạt động năm 2022
29 10/BC-BPC 09/12/2021 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2021; Chương trình hoạt động năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện
30 989/BC-UBND 09/12/2021 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 + Dự thảo Nghị quyết HĐND huyện
31 299/TTr-UBND 09/12/2021 Tờ trình Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, huyện Tuần Giáo
32 72/BC-BKTXH 09/12/2021 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XXI
33 10/GM-HĐND 09/12/2021 Giấy mời Dự kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( Bản chuẩn)
34 71/BC-BKTXH 08/12/2021 Báo cáo Kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2021; Chương trình hoạt động năm 2022 của Ban Kinh tế - xã hội, HĐND huyện khóa XX
35 14/BC-BDT 08/12/2021 Báo cáo thẩm định của Ban Dân tộc HĐND huyện với cơ quan THADS huyện
36 12/BC-BDT 08/12/2021 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc đối với Viện Kiểm sát
37 13/BC-BDT 08/12/2021 Báo cáo thẩm tra của ban Dân tộc với cơ quan Tòa án huyện
38 16/BC-BDT 08/12/2021 Báo cáo 6 tháng cuối năm của Ban Dân tộc HĐND huyện
39 15/BC-BDT 08/12/2021 BC Ban Dân tộc, thẩm tra báo cáo của UBND huyện
40 290/TTr-UBND 07/12/2021 Trình Thông qua, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
41 84/TTr-HĐND 07/12/2021 Tờ trinh về kinh phí hoạt động của HĐND
42 83/TTr-HĐND 07/12/2021 Thông qua các kỳ họp thường lệ
43 289/TTr-UBND 06/12/2021 Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Tuần Giáo
44 81/TTr-UBND 06/12/2021 Tờ trình ban hành quy chế làm việc
45 953/BC-UBND 01/12/2021 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022
46 952/BC-UBND 01/12/2021 Báo cáo Kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 2 - HĐND huyện khóa XXI đến nay
47 150/BC-TA 30/11/2021 BC công tác xét xử năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022
48 73/BC-HĐND 30/11/2021 Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri
49 75/BC-HĐND 30/11/2021 Tổng hợp ý kiến của cử tri
50 951/BC-UBND 29/11/2021 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây