Baner Toàn trang
Tài liệu kỳ họp HĐND
TÌM KIẾM TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 161/TTr-HĐND 13/12/2023 (5) Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
2 85/BC-KTXH 13/12/2023 (1) Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng Bến xe khách huyện Tuần Giáo
3 87/BC-KTXH 13/12/2023 (2) Báo cáoThẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp sửa chữa đường bản Pom Ban xã Quài Tở
4 83/BC-KTXH 13/12/2023 (3) Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa bản Che Phai 1, xã Chiềng Sinh
5 81/BC-KTXH 13/12/2023 (4) Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa bản bản Dửn xã Chiềng Sinh
6 79/BC-KTXH 13/12/2023 (5) Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa bản Phang xã Chiềng Đông
7 77/BC-KTXH 13/12/2023 (6) Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa bản Ta xã Quài Tở
8 75/BC-KTXH 13/12/2023 (7) Báo cáo Thẩm tra Dự Thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng trục QL6 (khu vực Quài Cang),
9 88/BC-KTXH 13/12/2023 (8) Báo cáo Thẩm tra về điều chỉnh đầu tư dự án: Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo
10 90/BC-KTXH 13/12/2023 (9) Báo cáo Thẩm tra việc điều chỉnh dự án: Đường từ Ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết
11 DTNQ 13/12/2023 (14) Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo
12 DTNQ 13/12/2023 (15) Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường từ Ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết
13 DTNQ 13/12/2023 (7) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án giải phóng mặt bằng Bến xe khách huyện Tuần Giáo
14 DTNQ 13/12/2023 (8) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp sửa chữa đường bản Pom Ban xã Quài Tở;
15 DTNQ 13/12/2023 (9) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà văn hoá bản Che Phai 1 xã Chiềng Sinh;
16 DTNQ 13/12/2023 (10) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà văn hoá bản Dửn xã
Chiềng Sinh;
17 DTNQ 13/12/2023 (11) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà văn hoá bản Phang xã Chiềng Đông;
18 DTNQ 13/12/2023 (12) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà văn hóa bản Ta xã Quài Tở
19 DTNQ 13/12/2023 (13) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa hệ thống chiếu
sáng trục QL6 (Khu vực Quài Cang)
20 886/BC-UBND 13/12/2023 Trả lời ý kiến và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 ( bản chuẩn)
21 889/BC-UBND 13/12/2023 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư trồng mắc ca năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024
22 271/TTr-UBND 12/12/2023 (8) Đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo
23 270/TTr-UBND 12/12/2023 Giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ông Nguyễn Hữu Nam)
24 269/TTr-UBND 12/12/2023 Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
25 268/TTr-UBND 12/12/2023 Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ông Nguyễn Văn Sơn)
26 888/BC-UBND 12/12/2023 (11) Báo cáo Trả lời và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
27 887/BC-UBND 12/12/2023 Kết quả thực hiện các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ Sáu và kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XXI
28 272/TTr-UBND 12/12/2023 (9) Đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết
29 72/BC-KTXH 11/12/2023 (1) Báo cáo thẩm tra báo cáo tình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024
30 73/BC-BKTXH 11/12/2023 (2) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024
31 40/BC-BPC 11/12/2023 (1) Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023
32 Báo cáo thẩm tra 11/12/2023 (2) Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện
33 153/TT-HĐND 11/12/2023 (2) Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ
34 155/TTr-HĐND 11/12/2023 (3) V/v đề nghị thông qua Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện từ 7/2021 đến 31/12/2023”
35 154/TTr-HĐND 11/12/2023 (1) Về Danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
36 869/BC-UBND 11/12/2023 (2) Công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024
37 834/BC-UBND 11/12/2023 (3) Báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách năm 2023
38 873/BC-UBND 11/12/2023 (4) Kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XXI đến nay
39 143/BC-HĐND 11/12/2023 (5) Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
40 152/BC-HĐND 11/12/2023 (6) Kết quả hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ trong tâm năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
41 149/BC-HĐND 11/12/2023 (10) Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị định 20 của chính phủ về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
42 62/BC-BKT 11/12/2023 (7) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của ban KT-XH
43 24/BC-BDT 11/12/2023 (8) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của ban Dân tộc HĐND huyện
44 30/BC-BPC 11/12/2023 (9) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024 của Ban Pháp chế HĐND huyện
45 DTNQ 11/12/2023 (2) Dự thảo Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024.
46 DTNQ 11/12/2023 (2) Dự thảo nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2024
47 258/TTr-UBND 11/12/2023 (7) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa hệ thống chiếu sáng trục QL6 (Khu vực Quài Cang)
48 259/TTr-UBND 11/12/2023 (6) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nhà văn hóa bản Ta xã Quài Tở
49 260/TTr-UBND 11/12/2023 (5) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nhà văn hoá bản Phang xã Chiềng Đông
50 261/TTr-UBND 11/12/2023 (4) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nhà văn hoá bản Dửn xã Chiềng Sinh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây