Baner Toàn trang
Tài liệu kỳ họp HĐND
TÌM KIẾM TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
251 6/GM-HĐND 15/07/2022 Giấy mời Dự kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
252 387/BC-UBND 15/07/2022 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm các giải pháp chỉ đạo điều hành nhiệm vụ thu, chi 6 tháng cuối năm 2022
253 /NQ-UBND 15/12/2021 Nghị quyết về đầu tư công
254 /NQ-HĐND 15/12/2021 Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025, huyện Tuần Giáo
255 84/BC-BKTXH 15/12/2021 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tuần Giáo
256 NQ-HĐND 15/12/2021 Nghị quyết mục tiêu, nhiệm vụ PTKT-XH năm 2022
257 NQ-HĐND 15/12/2021 Dự thảo nghị quyết phân bổ ngân sách địa phương năm 2022
258 NQ-HĐND 15/12/2021 Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề
259 79/BC-BKTXH 14/12/2021 Thẩm tra Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, huyện Tuần Giáo
260 85/BC-KTXH 14/12/2021 Thẩm tra Tờ trình số 303/TTr -UBND ngày 08/12/2021 của UBND huyện Tuần Giáo trình HĐND huyện thông qua chủ trương đầu tư các dự án thuộc nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022-2024
261 86/BC-BKTXH 14/12/2021 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về chủ trương đầu tư các dự án thuộc nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022-2024
262 Chương trình kỳ họp 14/12/2021 Chương trình kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện
263 73/BC-BKTXH 13/12/2021 Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2022
264 75/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra Dự thảo nghị quyết của HĐND huyện về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022
265 76/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra báo cáo về “Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021; Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2022
266 73/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2022
267 74/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022
268 303/TTr-UBND 13/12/2021 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022
269 77/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra Kế hoạch đầu tư công và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2022, huyện Tuần Giáo
270 78/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, huyện Tuần Giáo
271 80/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 huyện Tuần Giáo
272 81/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra TT về việc đề nghị HĐND huyện xem xét thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030
273 82/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030
274 83/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra TT về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tuần Giáo
275 71/TB-MTTQ-BTT 13/12/2021 Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021
276 993/BC-UBND 11/12/2021 Báo cáo Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 Dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022
277 992/BC-UBND 11/12/2021 Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2021 nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2022
278 994/BC-UBND 11/12/2021 Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
279 300/TTr-UBND 11/12/2021 Tờ trình Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025, huyện Tuần Giáo + Nghị quyết HĐND huyện
280 86/BC-HĐND 10/12/2021 Báo cáo Tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2021, Chương trình hoạt động năm 2022
281 10/BC-BPC 10/12/2021 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2021; Chương trình hoạt động năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện
282 989/BC-UBND 10/12/2021 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 + Dự thảo Nghị quyết HĐND huyện
283 299/TTr-UBND 10/12/2021 Tờ trình Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, huyện Tuần Giáo
284 72/BC-BKTXH 10/12/2021 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XXI
285 10/GM-HĐND 10/12/2021 Giấy mời Dự kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( Bản chuẩn)
286 71/BC-BKTXH 09/12/2021 Báo cáo Kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2021; Chương trình hoạt động năm 2022 của Ban Kinh tế - xã hội, HĐND huyện khóa XX
287 14/BC-BDT 09/12/2021 Báo cáo thẩm định của Ban Dân tộc HĐND huyện với cơ quan THADS huyện
288 12/BC-BDT 09/12/2021 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc đối với Viện Kiểm sát
289 13/BC-BDT 09/12/2021 Báo cáo thẩm tra của ban Dân tộc với cơ quan Tòa án huyện
290 16/BC-BDT 09/12/2021 Báo cáo 6 tháng cuối năm của Ban Dân tộc HĐND huyện
291 15/BC-BDT 09/12/2021 BC Ban Dân tộc, thẩm tra báo cáo của UBND huyện
292 290/TTr-UBND 08/12/2021 Trình Thông qua, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
293 84/TTr-HĐND 08/12/2021 Tờ trinh về kinh phí hoạt động của HĐND
294 83/TTr-HĐND 08/12/2021 Thông qua các kỳ họp thường lệ
295 289/TTr-UBND 07/12/2021 Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Tuần Giáo
296 81/TTr-UBND 07/12/2021 Tờ trình ban hành quy chế làm việc
297 953/BC-UBND 02/12/2021 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022
298 952/BC-UBND 02/12/2021 Báo cáo Kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 2 - HĐND huyện khóa XXI đến nay
299 150/BC-TA 01/12/2021 BC công tác xét xử năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022
300 73/BC-HĐND 01/12/2021 Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây