Baner Toàn trang
Tài liệu kỳ họp HĐND
TÌM KIẾM TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
301 75/BC-HĐND 01/12/2021 Tổng hợp ý kiến của cử tri
302 951/BC-UBND 30/11/2021 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
303 511/BC-VKS 30/11/2021 Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
304 38/BC-CCTHA 30/11/2021 Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022
305 951/BC-UBND 30/11/2021 Công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
306 930/BC-UBND 29/11/2021 Báo cáo Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách năm 2021
307 70/HĐND-VP 26/11/2021 Phân công nhiệm vụ chuẩn bị kỳ họp (bản chuẩn)
308 8/QĐ-TTHĐND 25/11/2021 Triệu tập kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Tuần Giáo khóa XXI
309 8/QĐ-TTHĐND 25/11/2021 Triệu tập kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Tuần Giáo khóa XXI
310 56/BC-HĐND 04/11/2021 Khảo sát thực hiện NQ
311 832/BC-UBND 24/10/2021 Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
312 6/GM-HĐND 27/07/2021 Dự kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
313 444/BC-UBND 27/07/2021 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
314 478/BC-UBND 27/07/2021 Quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
315 40/BC-BKTXH 27/07/2021 Thẩm tra Báo cáo Quyết toán ngân sách ngân địa phương năm 2020
316 41/BC-BKTXH 27/07/2021 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
317 373/BC-UBND 27/07/2021 Công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm 2021
318 4/BC-BPC 27/07/2021 Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
319 525/BC-UBND 27/07/2021 Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2021
320 554/BC-UBND 27/07/2021 Kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện khóa XX đến nay
321 3/BC-BPC 27/07/2021 Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
322 2/BC-BPC 27/07/2021 Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về công tác giải quyết, xét xử các loại án, việc 06 tháng đầu năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
323 1/BC-BPC 27/07/2021 Báo cáo thâm tra thi hành án
324 107/BC-TA 27/07/2021 Báo cáo công tác xét xử
325 62/TB-MTTQ-BTT 27/07/2021 Thông báo kết quả công tác mặt trận
326 422/BC-VKSTG 27/07/2021 Báo cáo thi hành pháp luật 6 tháng
327 124/BC-CCTHA 27/07/2021 Báo cáo thi hành án dân sự 6 tháng
328 18/BC-HĐND 27/07/2021 Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
329 20/TTr-HĐND 27/07/2021 Tờ trình Nghị quyết ban hành nọi quy kỳ họp
330 21/TTr-HĐND 27/07/2021 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết chương trình giám sát, toàn khóa
331 22/BC-HĐND 27/07/2021 Báo cáo Tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021
332 2/CTR-BDT 27/07/2021 Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Ban dân tộc hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo khoá XXi, nhiệm kỳ 2021-2026
333 ..../NQ-HĐND 27/07/2021 Dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2021
334 19/TTr-HĐND 27/07/2021 Tờ trình và dự thảo nghị quyết về chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND huyện
335 375/BC-UBND 27/07/2021 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm các giải pháp chỉ đạo điều hành nhiệm vụ thu, chi 6 tháng cuối năm 2021
336 578/UBND-VP 27/07/2021 Báo cáo Kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX đến nay
337 42/BC-KTXH 27/07/2021 Chương trình Hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
338 5/BC-BPC 27/07/2021 Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 (Ban pháp chế)
339 37/BC-BKTXH 27/07/2021 Báo cáo Thẩm tra BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021
340 38/BC-BKTXH 27/07/2021 Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2021
341 39/BC-BKTXH 27/07/2021 Báo cáo Thẩm tra BC tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm các giải pháp chỉ đạo điều hành nhiệm vụ thu, chi 6 tháng cuối năm 2021
342 ..../NQ-HĐND 27/07/2021 Nghị quyết về chủ trương, giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển khinh tế - xã hội, đam bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2021
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây