Baner Toàn trang
TÌM KIẾM VĂN BẢN

 Văn bản theo chủ đề: Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 DANH SÁCH 15/05/2024 DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT NĂM 2024
2 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN QUÝ II NĂM 2024 07/06/2024 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUÝ II NĂM 2024
3 DANH SÁCH 24/01/2024 DANH SÁCH CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2023
4 DANH SÁCH 10/02/2022 DANH SÁCH CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2022
5 DANH SÁCH 16/04/2024 HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ NĂM 2024
6 DANH SÁCH 16/04/2024 TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT CẤP XÃ 2024
7 DANH SÁCH 16/05/2023 BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN NĂM 2023
8 HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆ 29/05/2023 HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN TUẦN GIÁO
9 ĐỀ CƯƠNG 18/03/2024 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT QUÝ I/2024
10 ĐỀ CƯƠNG 17/11/2023 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN PBGDPL QUÝ IV NĂM 2023
11 95/UBND-TP 02/02/2023 Triển khai thực hiện Quyết định số977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
12 1432/UBND-TP 03/10/2023 Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý III/2023
13 1404/UBND-TP 27/09/2023 Gửi Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
14 Đề cương 19/06/2023 Đề cương phổ biến giáo dục pháp luật quý II/2023
15 703/UBND-VP 23/05/2023 Triển khai Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ
16 702/UBND-TP 25/05/2023 Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
17 438/UBND-TP 07/04/2023 V/v hướng dẫn rà soát; lựa chọn, giới thiệu cán bộ, công chức, viên chức làm Báo cáo viên pháp luật cấp huyện năm 2023.
18 439/UBND-TP 07/04/2023 V/v hướng dẫn rà soát, lựa chọn, xem xét, công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã năm 2023
19 548/UBND-TP 28/04/2023 V/v sử dụng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023.
20 351/UBND-TP 27/03/2023 Gửi Đề cương phổ biến giáo dục pháp luật Quý I/2023
21 Số: 1928/UBND-TP 21/12/2022 Gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV/2022
22 1733/UBND-TP 16/11/2022 Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; xã nông thôn mới nâng cao và huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật giai đoạn 2021 – 2025.
23 401/UBND-TP 22/03/2022 Công văn V/v gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2022
24 400/UBND-TP 22/03/2022 Công văn V/v gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2022
25 61/2020/QH14 01/07/2020 Luật đầu tư 2020
26 59/2020/QH14 17/06/2020 Luật doanh nghiệp 2020
27 43/2013/QH13 26/11/2013 Luật đấu thầu
28 1253/UBND-TNMT 09/08/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
29 1617/SLĐTBXH-TBLS 04/08/2021 V/v triển khai thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV và Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
30 1247/UBND-VHTT 06/08/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ và tăng cường xử lý tin giả tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng.
31 1183/UBND-TP 28/07/2021 Công văn V/v triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
32 624/UBND-TNMT 13/05/2021 Công văn V/v triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
33 540/STNMT-QLĐĐ 10/05/2021 Công văn đề nghị phổ biến, quán triệt triển khai Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.
34 Luật thỏa thuận quốc tế 02/03/2021 Luật thỏa thuận quốc tế
35 Luật phòng chống hiv-aids 02/03/2021 Luật phòng chống hiv-aids
36 Luật người lao động Việt Nam 02/03/2021 Luật người lao động Việt Nam
37 Luật cư trú 02/03/2021 Luật cư trú
38 Luật Biên phòng 02/03/2021 Luật Biên phòng
39 Luật Bảo vệ môi trường 02/03/2021 Luật Bảo vệ môi trường
40 luat-sua-doi-bo-sung-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh 02/03/2021 luat-sua-doi-bo-sung-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2020
41 Nghị quyết 135-2020-QH14 02/03/2021 Nghị quyết 135-2020-QH14
42 Nghị quyết 134-2020-QH14 02/03/2021 Nghị quyết 134-2020-QH14
43 Nghị quyết 133-2020-QH14 02/03/2021 Nghị quyết 133-2020-QH14
44 Nghị quyết 132-2020-QH14 02/03/2021 Nghị quyết 132-2020-QH14
45 Nghị quyết 131-2020-QH14 02/03/2021 Nghị quyết 131-2020-QH14
46 Nghị quyết 130-2020-QH14 02/03/2021 Nghị quyết 130-2020-QH14
47 Nghị quyết 129-2020-QH14 02/03/2021 Nghị quyết 129-2020-QH14
48 Nghị quyết 128-2020-QH14 02/03/2021 Nghị quyết 128-2020-QH14
49 Nghị quyết 124-2020-QH14 02/03/2021 Nghị quyết 124-2020-QH14
50 1427/UBND-TP 13/11/2020 Công văn V/v triển khai Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về CSDL hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
TÌM KIẾM VĂN BẢN
TRUY CẬP NHANH
Quảng cáo 1 cửa
HSCV
CD DH Huyen
Phần mềm QLDL số hóa
CDDH
PM KN To cao
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
Công khai PAKN
Tích hợp bộ pháp điển
Tìm hiểu nông thôn mới
Hệ thống phản ánh
Thỏa thuận quốc tế
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây