Baner Toàn trang

Họp thành viên UBND huyện tháng 6 năm 2022

Thứ năm - 16/06/2022 05:16 44 0
Sáng ngày 15/6, UBND huyện Tuần Giáo tổ chức cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 6 năm 2022. 
Đồng chí Vũ Văn Đức  - Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp; mời tham dự phiên họp có đồng chí Lò Văn Cương – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND bầu tại huyện – Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo UBMTQVN huyện; Đại diện Lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Đồng chí Vũ Văn Đức  - Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp
Tại cuộc họp các đại biểu tham gia ý kiến vào các nội dung: Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 15/12/2021 của Huyện ủy Tuần Giáo về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng gắn với phát triển đô thị theo hướng hiện đại huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. . Lấy ý kiến Điều chỉnh cục bộ quy hoạch Chi tiết tỷ lệ 1/500: khu Chợ trung tâm thị trấn Tuần Giáo. Lấy ý kiến Phương án kiến trúc dự án Trung tâm văn hóa hội nghị huyện Tuần Giáo.
Qua thảo luận, các ý kiến cơ bản đồng thuận với các nội dung trình tại cuộc họp, chất lượng dự thảo báo cáo tốt; các ý kiến đã làm rõ, bổ sung một số nội dung đánh giá Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Riêng nội dung Điều chỉnh cục bộ quy hoạch Chi tiết tỷ lệ 1/500: khu Chợ trung tâm thị trấn Tuần Giáo, huyện Đề nghị đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu bổ sung theo hứng đảm bảo theo quy chuẩn Chợ loại I, đô thị loại IV.
Phát biểu kết luận cuộc họp, về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới đồng chí Vũ Văn Đức yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ tích cực, chủ động, quyết liệt thực hiện đồng bộ 07 nhiệm vụ trọng tâm và 07 nhóm giải pháp chủ yếu đề ra từ đầu năm; căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 của cơ quan, đơn vị mình nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao tại Quyết định số 4648/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Tuần Giáo. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trong như sau:
Đối với Phòng Nông nghiệp & PTNT; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phối hợp với UBND các xã, thị trấn:
Tổ chức sản xuất đảm bảo diện tích, lịch thời vụ; chú trọng đầu tư, chăm sóc, kiểm soát chặt chẽ sâu bệnh trên cây trồng và dịch bệnh trên đàn vật nuôi; chủ động xây dựng và thực hiện các giải pháp phòng, chống thiên tai; đẩy nhanh tiến độ trồng cây mắc ca, trồng rừng và khoanh nuôi tái sinh đảm bảo theo kế hoạch giao. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng NTM và Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022.
Đối với Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện; Trung tâm Quản lý đất đai; Ban quản lý dự án các công trình
Tăng cường công tác phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình, dự án.; các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, nâng cao trách nhiệm trong quản lý chất lượng công trình; tổ chức nghiệm thu khối lượng để giải ngân nhanh vốn đầu tư xây dựng, phấn đấu giải ngân hết nguồn vốn đầu tư năm 2022. Tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư, đầu tư vào địa bàn huyện.
Phòng Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Quản lý đất đai; UBND các xã, thị trấn:Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường; Tiếp tục triển khai thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất cho các cá nhân và hộ gia đình. Đẩy nhanh tiến độ đo đạc, giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 theo Kế hoạch số 2783/KH-UBND của UBND tỉnh Điện Biên. Triển khai kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022. Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2023.
Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chi cục quản lý thị trường: Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh. Tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hoá, chống buôn lậu, gian lận thương mại nhằm bảo vệ quyền lợi của người sản xuất và tiêu dùng. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đô thị, cấp phép xây dựng theo quy định.
Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế khu vực Tuần Giáo – Tủa Chùa: Tăng cường công tác quản lý về thu, chi NSNN, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thu, chi theo dự toán và Luật Ngân sách Nhà nước.Triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn, đặc biệt đối với các sắc thuế đạt thấp. Tiếp tục thực hiện cắt giảm các khoản chi mua sắm chưa thật cần thiết, giảm tối đa các cuộc hội nghị, cắt giảm các khoản chi tiếp khách, tiết kiệm nhiên liệu và phương tiện đi lại... Hoàn thành và công khai quyết toán ngân sách năm 2021; xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2023.
Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm GDNN - GDTX
Tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022. Tăng cường công tác phối hợp trong công tác quản lý, giám sát trẻ em trong thời gian nghỉ hè và huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp, duy trì sỹ số học sinh các cấp học. Chuẩn bị đảm bảo các điều kiện khai giảng năm học 2022-2023. Tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch sáp nhập các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, giai đoạn 2022-2025. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí PCGD, XMC tại các xã, thị trấn. Tiếp tục tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch.
Đối với Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình: Thông tin kịp thời, đầy đủ các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội diễn ra trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, đặc biệt là kỉ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Tuần Giáo (20/11/1952 – 20/11/2022). Tích cực hoạt động đưa thông tin về cơ sở. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Phòng Y tế; Trung tâm y tế huyện: Tổ chức tiêm chủng vắc xin Covid-19 theo kế hoạch và phân bổ của tỉnh. Từng bước nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, tăng cường công tác giám sát y tế cơ sở. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra ATTP các cơ sở chế biến thực phẩm, kinh doanh ăn uống trên địa bàn. Tập trung xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã theo kế hoạch. Thực hiện tốt Chương trình tiêm chủng mở rộng, chiến lược dân số - KHHGD, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bà mẹ và trẻ em.
Đối với Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội; Phòng Dân tộc; Bảo hiểm xã hội huyện: Tiếp tục triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2022; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo, các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội. Rà soát, ban hành Quyết định trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội mới phát sinh trên địa bàn. Tiếp tục rà soát và cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2022 cho các đối tượng.Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, chủ động cập nhật và triển khai thực hiện các chính sách mới.
Phòng Tư pháp; Thanh tra huyện; Phòng Nội vụ huyện
Triển khai công tác thanh tra, tư pháp theo kế hoạch; tiến hành ban hành kết luận thanh tra theo kế hoạch. Tổ chức thực hiện tốt Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài, hạn chế đơn thư vượt cấp.
Hoàn thành tuyển dụng giáo viên, công chức hành chính và viên chức sự nghiệp; tham mưu thực hiện xây dựng chính quyền điện tử; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển cổng dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính. Quản lý chặt chẽ hoạt động tôn giáo trên địa bàn.
Đối với Công an huyện; Quân sự huyện: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh các cấp, thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức huấn luyện, diễn tập bồi dưỡng kiến thức QP &AN cho các đối tượng theo kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tích cực triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, tết diễn ra trong 6 tháng cuối năm./.
Tin, ảnh: Lường Phượng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

1077/QĐ-UBND

Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích t

lượt xem: 0 | lượt tải:0

935/UBND-TNMT

Công văn V/v trả lời đơn đề nghị của công dân (12 hộ dân tại khu lò gạch, ngói của bản Chiềng Khoang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

lượt xem: 18 | lượt tải:13

17/QĐ-UBND

Quyết định V/v công nhận, tặng thưởng danh hiệu thi đua “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các tập thể và cá nhân. Năm học 2021 - 2022

lượt xem: 23 | lượt tải:26

452/BC-UBND

Báo cáo Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC Quý II/2022 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 11 | lượt tải:12

1114/QĐ-UBND

Quyết định phân loại và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công thuộc huyện Tuần Giáo giai đoạn 2022-2026

lượt xem: 24 | lượt tải:21

904/UBND-BTCD

Công văn Đôn đốc giải quyết đơn của công dân (lần 2) (HỎA TỐC)

lượt xem: 17 | lượt tải:13

896/TB-UBND

Thông báo Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị trường học thuộc UBND huyện, năm học 2021 - 2022

lượt xem: 23 | lượt tải:18

450/BC-UBND

Báo cáo Công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 (có biểu số liệu gửi kèm)

lượt xem: 77 | lượt tải:50

823/TB-UBND

Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo, năm học 2021 - 2022

lượt xem: 124 | lượt tải:114

390/BC-UBND

Kết quả kiểm tra, giám sát ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể thuộc phân cấp tuyến huyện quản lý đợt I năm 2022

lượt xem: 53 | lượt tải:24

815/UBND-VP

Công văn V/v tham gia ý kiến vào nội dung Quy hoạch tỉnh Điện Biên, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

lượt xem: 124 | lượt tải:119

802/TB-UBND

Thông báo Tuyển dụng công chức hành chính thuộc UBND huyện Tuần Giáo năm 2022

lượt xem: 184 | lượt tải:149

800/BCĐĐA06

Công văn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cấp định danh điện tử cho nhân dân và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

lượt xem: 45 | lượt tải:25

1041/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 39 | lượt tải:25

884/QĐ-UBND

Quyết định V/v công nhận kết quả tuyển dụng, kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo, năm học 2021 - 2022

lượt xem: 179 | lượt tải:168

144/TB-CTĐG

Thông báo đấu giá tài sản

lượt xem: 115 | lượt tải:47

68/TTr-UBND

Tờ trình Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

lượt xem: 140 | lượt tải:96

89/KH-UBND

Kế hoạch triển khai “Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em đến năm 2030” trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 91 | lượt tải:70

491/UBND-TB

Chương trình công tác tháng 4/2022 của UBND huyện

lượt xem: 83 | lượt tải:55

252/BC-UBND

Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn năm 2016-2020 và năm 2021, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

lượt xem: 198 | lượt tải:96

5/GM-HĐND

Giấy mời Họp Thường trực HĐND huyện kỳ thứ 8

lượt xem: 25 | lượt tải:29

23/UBND-VP

Đôn đốc gửi báo cáo giám sát về việc thực hiện các chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2020, 2021

lượt xem: 31 | lượt tải:16

24/CV-TTHĐND

Công văn xin ý kiến

lượt xem: 38 | lượt tải:35

3/GM-HĐND

Dự lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026

lượt xem: 22 | lượt tải:8

11/BC-BKTXH

Thẩm tra về việc điều chỉnh Điều chỉnh tăng dự toán năm 2022 cho các đơn vị từ chuyển nguồn năm 2021

lượt xem: 55 | lượt tải:14

3/QĐ/CB

Khen thưởng đảng viên

lượt xem: 23 | lượt tải:11

3/GM-HĐND

Giấy mời đại biểu HĐND các xã Quài Tở, Quài cang, Quài Nưa, thị trấn Tuần Giáo dự bồi dưỡng đại biểu HĐND (HỎA TỐC)

lượt xem: 43 | lượt tải:6

22/CTR-HĐND

Chương trình công tác tháng 4/2022 của HĐND huyện Tuần Giáo

lượt xem: 115 | lượt tải:38

9/BC-BKTXH

Báo cáo Thẩm tra việc điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật và tổng mức đầu tư xây dựng công trình “Sửa chữa, cải tạo trụ sở HĐND&UBND huyện Tuần Giáo”,

lượt xem: 92 | lượt tải:39

7/BC-BKTXH

Báo cáo Thẩm tra điều chỉnh Điều chỉnh tăng dự toán năm 2022 cho các đơn vị từ chuyển nguồn năm 2021

lượt xem: 113 | lượt tải:68

8/BC-BKTXH

Thẩm tra điều chỉnh tăng dự toán cho UBND xã Quài Tở và sử dụng dự toán đã giao cho UBND xã Quài Tở và Phòng GD-ĐT để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt I năm 2022

lượt xem: 88 | lượt tải:53

17/CTR-HĐND

Chương trình công tác tháng 3/2022 của HĐND huyện

lượt xem: 136 | lượt tải:46

3/CV-BDT

Đề xuất giám sát năm 2023

lượt xem: 193 | lượt tải:105

16/KH-HĐND

Kế hoạch Giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 140 | lượt tải:55

6/CV-BKTXH

Ban KT-XH đề xuất nội dung giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023

lượt xem: 228 | lượt tải:154

3/NQ-HĐND

Nghị quyết Điều chỉnh giảm dự toán của các đơn vị, các xã, thị trấn năm 2021

lượt xem: 147 | lượt tải:73

4/BC-BKTXH

Thẩm tra điều chỉnh giảm dự toán các đơn vị, các xã thị trấn năm 2021

lượt xem: 131 | lượt tải:36

3/BC-BKTXH

Báo cáo Thẩm tra Điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo

lượt xem: 232 | lượt tải:47

14/HĐND-VP

Đề xuất các nội dung cần giám sát trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 155 | lượt tải:59

15/HĐND-VP

Đề xuất nội dung giám sát 2023

lượt xem: 499 | lượt tải:193

13/CTR-UBND

Chương trình công tác tháng 02/2022 của HĐND huyện

lượt xem: 205 | lượt tải:46

12/HĐND-VP

Công văn V/v tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo HĐND huyện

lượt xem: 179 | lượt tải:47

11/TB-UBND

Thông báo nội dung, thời gian, giám sát

lượt xem: 263 | lượt tải:209

10/TB-UBND

Thông báo xếp loại CB 2021

lượt xem: 300 | lượt tải:74

1/NQ-HĐND

Nghị quyết Chương trình giám sát của TT HĐND 2022

lượt xem: 265 | lượt tải:102

92/GM-UBND

UBND huyện tổ chức cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 6 năm 2022 (lần 2)

lượt xem: 15 | lượt tải:24

91/GM-UBND

Giấy mời Về việc tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện xác định giá trị vườn cây và hoàn thiện hồ sơ chứng nhận tài sản gắn liền với đất là cây mắc ca của Công ty cổ phần MACADAMIA tỉnh Điện Biên (HỎA TỐC)

lượt xem: 11 | lượt tải:8

89/GM-UBND

Giấy mời Tham dự phiên bán đấu giá tài sản QSD đất, để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở thông qua hình thức đấu giá QSD đất, thửa đất Kho lương thực (cũ), Khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo

lượt xem: 11 | lượt tải:6

90/GM-UBND

Giấy mời Thống nhất kết quả tính toán phương án, dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo (đợt 2)

lượt xem: 9 | lượt tải:5

88/GM-UBND

Giấy mời Họp thành viên UBND huyện tháng 6 năm 2022 (lần 1)

lượt xem: 24 | lượt tải:71

87/GM-UBND

Giấy mời Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Trường Trung học cơ sở thị trấn Tuần Giáo

lượt xem: 24 | lượt tải:15

84/GM-UBND

Hội nghị trực tuyến Triển khai NQ số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và phân tích chuyên sâu về Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Điện Biên 2021, phương hướng, giải pháp cải thiện bền vững PCI năm 2022

lượt xem: 16 | lượt tải:96

85/GM-UBND

Giấy mời Dự hội nghị gặp mặt đối thoại với các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2022

lượt xem: 18 | lượt tải:18

5/GM-HĐND

Giấy mời Họp Thường trực HĐND huyện kỳ thứ 8

lượt xem: 24 | lượt tải:25

82/GM-UBND

Giấy mời Làm việc với Đoàn giám sát HĐND huyện thành lập Đoàn giám sát chuyên đề: “việc thực hiện các chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2020, 2021”

lượt xem: 27 | lượt tải:9
TRUY CẬP NHANH
HSCV
CD DH Huyen
CDDH
PM KN To cao
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
Công khai PAKN
THĂM DÒ Ý YẾN

Bạn thấy giao diện này thế nào?

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Ban do huyen Tuan Giao
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay5,906
  • Tháng hiện tại176,978
  • Tổng lượt truy cập12,030,675
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây