Baner Toàn trang

Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Tuần Giáo thành công tốt đẹp, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Thứ sáu - 17/12/2021 17:24 691 0
Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra.
Đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo khóa khóa XXI biểu quyết thông qua các Nghị quyết
 
Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Tuần Giáo khóa XXI đã diễn ra với các nội dung: nghe các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và vì sự phát triển của huyện, nhiều đại biểu HĐND huyện đã nêu những vấn đề quan trọng liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đời sống nhân dân. UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban, ngành đã trả lời các nội dung chất vấn; giải trình nguyên nhân, đồng thời cũng nhận thấy những khuyết điểm trong quản lý, điều hành của mình và đưa ra phương hướng khắc phục. Kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung thành viên UBND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND huyện trình tại kỳ họp, Phiên thảo luận tại hội trường với nhiều ý kiến phát biểu, tham gia sâu sắc, chất lượng của các đại biểu. Các ý kiến thỏa luận xoay quanh các vấn đề trọng tâm như: chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân và sự phát triển của huyện. Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND huyện trình tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết 100% thông qua 12 nghị quyết như: Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2022; Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2022 huyện Tuần Giáo; Nghị quyết về đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công năm 2022; Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 huyện Tuần Giáo; Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tuần Giáo; Nghị quyết về dự toán kinh phí hoạt động năm 2022 của HĐND huyện; Nghị quyết về  kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022; Nghị quyết về ban hành quy chế làm việc của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND năm 2022; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022, Huyện tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước; thực hiện quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tiếp tục đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc; kiểm soát và xử lý không để dịch bệnh lớn xảy ra. Giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự và khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.
Về sản xuất nông - lâm nghiệp: Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng các giống mới vào sản xuất; tập trung chăm sóc, bảo vệ cây công nghiệp dài ngày như: cao su, cà phê, tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư mở rộng diện tích trồng cây mắc ca. Tăng cường các biện pháp chăm sóc, bảo vệ đối với diện tích cây lâm sản ngoài gỗ hiện có; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, chống đói rét cho đàn gia súc gia cầm. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển rừng, trồng 50 ha rừng phòng hộ, 6.200 cây phân tán, khoanh nuôi tái sinh rừng, phấn đấu độ che phủ rừng đạt 39,5%. Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án mỗi xã một sản phẩm OCOP và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên cơ sở lồng ghép, phát huy tối đa nguồn lực của huyện và các chương trình dự án thực hiện trên địa bàn. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh công nhận thêm xã cơ bản đạt các tiêu chí về xây dựng NTM (đạt 15 tiêu chí trở lên) và phấn đấu mỗi xã đạt thêm 1 – 2 tiêu chí và 5 – 7 bản đạt bản nông thôn mới. Tiếp tục xây dựng kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trường học giai đoạn 2022 – 2025 đảm bảo tinh gọn, hiệu lực hiệu quả. Chủ động xây dựng kịch  bản, tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế và ứng phó với đại dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa lớp 2 lớp 6; triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa mới đối với lớp 3 lớp 7.
Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các nội dung và ý kiến chỉ đạo của chính phủ, Bộ y tế, UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19. Triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP của chính phủ và quyết định sô 4800/QĐ-BYT của Bộ y tế; thường xuyên đánh giá cấp độ dịch để có các giải pháp ứng phó kịp thời; khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19, đưa sinh hoạt của người dân chuyển sang trạng thái bình thường mới. Triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về phát triển du lịch  huyện Tuần Giáo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục tạo điều kiện, kêu gọi các nhà đầu tư phát triển dịch vụ du lịch nhằm khai thác tiềm năng và phát huy lợi thế về du lịch trên địa bàn huyện. Đảm bảo an sinh xã hội gắn với giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 4 – 5% . Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường vai trò giám sát của nhân dân và các tổ chức đoàn thể. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.
 
 
 
T/h: Lường Phượng
 Tags: HĐND

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

1717/CAT-PA05

V.v cảnh báo ngăn chặn cáchành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

lượt xem: 28 | lượt tải:6

722/UBND-BQLDA

Tạm dừng các hình thức kinh doanh, dịch vụ tại khu vực Quảng trường Trung tâm văn hóa huyện Tuần Giáo

lượt xem: 54 | lượt tải:20

200/BC-UBND

Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, DVC theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tháng 4 năm 2024

lượt xem: 52 | lượt tải:23

1088/SGTVT-QLVTPT&NL

Thông báo phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

lượt xem: 73 | lượt tải:43

1463/CAT-PC08

Thông báo khuyến cáo giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP

lượt xem: 50 | lượt tải:22

820/QĐ-UBND

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên

lượt xem: 45 | lượt tải:15

822/QĐ-UBND

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

lượt xem: 47 | lượt tải:17

819/QĐ-UBND

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp, Kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

lượt xem: 39 | lượt tải:17

620/QĐ-UBND

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của huyện

lượt xem: 92 | lượt tải:90

642/UBND-TNMT

V/v trả lời đơn đề nghị của bà Quàng Thị Khoán, bản Phang, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

lượt xem: 108 | lượt tải:70

643/UBND-VP

V/v báo cáo việc giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 - HỎA TỐC

lượt xem: 64 | lượt tải:30

121/KH-UBND

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Tuần Giáo năm 2024

lượt xem: 69 | lượt tải:52

647/UBND-BQLDA

Về việc Trả lời đơn đề nghị của công dân bản Co Đứa, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo (Công trình Trường PTDTBT TH Khong Hin)

lượt xem: 151 | lượt tải:89

1004/TB-SGTVT

Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về lĩnh vực vận tải và đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5, Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và cao điểm du lịch hè năm 2024

lượt xem: 49 | lượt tải:29

630/UBND-VP

Triển khai thực hiện thông báo số 1755/TB-UBND ngày 17/4/2024 của UBND tỉnh Về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

lượt xem: 46 | lượt tải:63

637/UBND-NV

V/v nâng lương bậc thường xuyên, nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức; chế độ thâm niên đối với nhà giáo đợt I năm 2024

lượt xem: 65 | lượt tải:42

4833/BTTTT-CVT

V/v định hướng triển khai lộ trình, kế hoạch dừng công nghệ di động 2G

lượt xem: 100 | lượt tải:94

613/UBND-BTCD

Tăng cường trách nhiệm thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân

lượt xem: 73 | lượt tải:64

614/UBND-YT

Kết luận Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023, Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

lượt xem: 42 | lượt tải:19

615/UBND-VHTT

V/v huy động các hộ gia đình tham gia phục vụ khách lưu trú và thành lập Tổ công tác liên ngành tiếp nhận và xử lý các thông tin, phản ánh, kiến nghị liên quan đến khách du lịch.

lượt xem: 45 | lượt tải:20

23/TB- HĐND

V/v thông báo thời gian, lịch giám sát chuyên đề của HĐND huyện.

lượt xem: 185 | lượt tải:129

22/TB-HĐND

Kết quả phiên họp tháng 03/2024 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 136 | lượt tải:65

4/BC-BKT

Thẩm tra điều chỉnh tăng dự toán năm 2024 cho Huyện ủy để mua mới xe ô tô phục vụ công tác chung

lượt xem: 209 | lượt tải:73

9/HĐND-VP

V/v đề xuất các nội dung cần giám sát trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

lượt xem: 337 | lượt tải:215

3/NQ-HĐND

V/v Điều chỉnh tăng dự toán cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt I năm 2024

lượt xem: 198 | lượt tải:80

3/BC-BKTXH

Thẩm tra điểu chỉnh dự toán cho phòng GD&ĐT để thực hiện tinh giám biên chế đợt 1 năm 2024

lượt xem: 228 | lượt tải:85

143/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 403 | lượt tải:74

144/BC-HĐND

Tổng hợp các đề xuất, kiến nghị nội dung giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 600 | lượt tải:199

133/KH-HĐND

Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tám HĐND, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 406 | lượt tải:64

28/BPC

Đề xuất nội dung giám sát việc trả lời ý kiến và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp 7

lượt xem: 448 | lượt tải:94

53/CV-BKTXH

V/v: Đề xuất nội dung cần giám sát trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

lượt xem: 435 | lượt tải:97

3/KH-TĐBHTG

KẾ HOẠCH Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 475 | lượt tải:72

78/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 967 | lượt tải:147

23/TB-BPC

Thông báo lịch giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện

lượt xem: 928 | lượt tải:238

75/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 07/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 614 | lượt tải:107

76/KH-HĐND

Kế hoạch Học tập, trao đổi kinh nghiệm năm 2023 của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các huyện thuộc các tỉnh phía Nam

lượt xem: 1212 | lượt tải:386

6/KH-BPC

Kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 1214 | lượt tải:356

7/QĐ-BPC

Quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 1271 | lượt tải:262

230/CTr-TT HĐND

Chương trình công tác tháng 03/2023 của TT HĐND

lượt xem: 1364 | lượt tải:183

1/NQ-TTHĐND

Nghị quyết V/v: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên ( Khu dân cư số 1 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư số 2 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư mới số 3

lượt xem: 991 | lượt tải:403

2/CV-BDT

Đề xuất chuyên đề giám sát năm 2024

lượt xem: 1586 | lượt tải:573

4/CV-BKTXH

Đề xuất nội dung giám sát năm 2024 của TT HĐND huyện

lượt xem: 2018 | lượt tải:607

5/BPC

Đề nghị, kiến nghị giám sát của HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 1625 | lượt tải:541

14/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 02/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 1243 | lượt tải:145

220QĐ-UBND

Quyết định V/v Điều chỉnh, phân công Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

lượt xem: 1433 | lượt tải:240

61/GM-UBND

Đón tiếp và bảo đảm an toàn cho các khối diễu, duyệt binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ hành quân qua địa bàn huyện Tuần Giáo - HỎA TỐC

lượt xem: 56 | lượt tải:27

45/GM-UBND

GIẤY MỜI dự Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc và Triển lãm Tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)

lượt xem: 137 | lượt tải:40

46/GM-UBND

Làm việc với Sở Công thương tỉnh Điện Biên về triển khai kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng công trình cấp điện năm 2024, thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020

lượt xem: 114 | lượt tải:60

44/GM-UBND

Hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội

lượt xem: 107 | lượt tải:67

37/GM-UBND

Dự Hội nghị chuyên đề Cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu

lượt xem: 128 | lượt tải:32

38/GM-BCĐ

Dự Hội nghị tổng kết công tác Chuyển đổi số năm 2023; Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 06 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

lượt xem: 148 | lượt tải:134

35/GM-UBND

Họp triển khai các nội dung liên quan đến GPMB dự án Đường dây 220kV Điện Biên – Sơn La

lượt xem: 93 | lượt tải:19

36/GM-UBND

Dự công bố Kết luận thanh tra công vụ năm 2024 (bản chuẩn)

lượt xem: 126 | lượt tải:41

33/GM-UBND

Mời họp Thành viên UBND huyện tháng 2 năm 2024(HỎA TỐC)

lượt xem: 203 | lượt tải:114

29/GM-UBND

Mời họp Thành viên UBND huyện tháng 2 năm 2024

lượt xem: 239 | lượt tải:136
TRUY CẬP NHANH
Quảng cáo 1 cửa
HSCV
CD DH Huyen
Phần mềm QLDL số hóa
CDDH
PM KN To cao
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
Công khai PAKN
Tích hợp bộ pháp điển
Tìm hiểu nông thôn mới
Hệ thống phản ánh
Thỏa thuận quốc tế

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Ban do huyen Tuan Giao
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây