Baner Toàn trang

Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Tuần Giáo khóa XXI

Thứ sáu - 15/12/2023 16:15 168 0
Ngày 14/12, HĐND huyện Tuần Giáo tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 8 khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
KH7
Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.
Báo cáo tại kỳ họp cho thấy, Trong bối cảnh khó khăn và nhiều thách thức. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, sâu sát, linh hoạt của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc. Trong năm 2023, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đã thu được nhiều kết quả nổi bật như: Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, tăng so với cùng kỳ năm trước; Hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp được triển khai thực hiện tốt; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện có nhiều chuyển biến tích cực; công tác an sinh xã hội, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được duy trì, bảo đảm,...đời sống Nhân dân ngày một nâng cao. Huyện đã quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả 02 khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện là Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng đô thị. Đối với tái cơ cấu ngành nông nghiệp: Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp đi vào thực chất, đúng hướng: Cải tạo, phục hồi và chăm sóc, bảo vệ 669,89 ha cây ăn quả các loại, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Tập trung nguồn lực các Chương trình MTQG để thực hiện Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong phát triển cây Mắc ca: Đến nay, toàn huyện có 2.800 hộ trồng Mắc ca theo mô hình liên kết với tổng diện tích 1.100 ha. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 60.000 triệu đồng, đạt 111% dự toán. Hoàn thành kế hoạch và chỉ tiêu trồng rừng năm 2023, trong năm đã trồng được 70 ha rừng phòng hộ đạt 140% kế hoạch, 50 ha rừng sản xuất, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng đạt 40%, đạt 100% KH. Tỉ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 33,64%, giảm 7,55% so với năm 2022 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025); tạo tiền đề quan trọng để đến năm 2024 huyện thoát nghèo, hoàn thành nhiệm vụ đã đăng ký với tỉnh, với trung ương. Hoàn thành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 với kết quả cao. Phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT với đạt 99,7% học sinh tham gia thi được công nhận tốt nghiệp. Triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024; huy động, duy trì sĩ số 27.805 học sinh, đạt 100,6% KH. Tổ chức 35 lớp đào tạo nghề cho 1.000 lao động nông thôn, đạt 100% KH. Đứng đầu toàn tỉnh về kết quả thực hiện đề án 06: với dân số đông, địa bàn rộng, số xã nhiều mà huyện đạt được kết quả này là rất đáng tự hào. Hoàn thành xuất sắc Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tuần Giáo năm 2023.  Kỷ cương, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước từng bước được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy mang lại hiệu quả rõ rệt. Tăng cường được niềm tin của người dân đối với các chương trình phát triển KTXH của huyện.
KH3

Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, đồng chí Lò Văn Cương - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: “Các đại biểu HĐND huyện sẽ tập trung thảo luận, xem xét, quyết định thông qua nhiều nghị quyết quan trọng tác động trên địa bàn huyện. HĐND huyện sẽ tổ chức thực hiện phiên chất vấn, trả lời chất vấn đối với lãnh đạo và thành viên UBND huyện, lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân...Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với  các chức danh do HĐND huyện bầu. Đây là nội dung giám sát quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND huyện đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện; là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Trên cơ sở báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm đã gửi đến từng đại biểu HĐND huyện, lắng nghe ý kiến của cử tri, từ thực tiễn theo dõi, giám sát của mình, đề nghị đại biểu HĐND huyện phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, đánh giá công tâm, khách quan, chính xác trong ghi phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh do HĐND huyện bầu”.
646 6757 MXF 00 31 35 43 Still001
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo tới các đại biểu về Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, đồng thời đồng chí biểu ghi nhận, biểu dương những kết quả mà huyện đã đạt được, tại kỳ họp đồng chí đề nghị: “Các đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, tập trung nghiên cứu, thảo luận thẳng thắn, nghiêm túc, xem xét sự cần thiết, tính hợp pháp và tình hình thực tế gắn với các nhiệm vụ giải pháp khả thi, để các nghị quyết sau khi thông qua được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, tập trung nghiên cứu, thảo luận thẳng thắn, nghiêm túc, xem xét sự cần thiết, tính hợp pháp và tình hình thực tế gắn với các nhiệm vụ giải pháp khả thi, để các nghị quyết sau khi thông qua được triển khai thực hiện có hiệu quả. Ngoài việc tập trung xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu đã nêu, Báo cáo còn đưa ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2024. Đề nghị đại biểu thảo luận cho ý kiến về các giải pháp đã nêu, đồng thời bổ sung các giải pháp để tiếp tục thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024; trong đó, chú trọng làm rõ những giải pháp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp; Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án đầu tư công năm 2024 theo kế hoạch giao, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa – xã hội; chất lượng giáo dục toàn diện; làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo việc làm, an sinh - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế- xã hội năm 2024. Tại phần chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp, đề nghị các đại biểu HĐND huyện, các đồng chí được chất vấn phát huy tinh thần trách nhiệm cao; đề ra được những giải pháp thực hiện cụ thể, khả thi và có cam kết thời gian giải quyết trước HĐND, trước cử tri và toàn thể Nhân dân. Đề nghị UBND huyện, các phòng, ban, chuyên môn tập trung xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết được HĐND huyện thông qua; phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 và giai đoạn 2021 – 2025”.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu xem xét, thảo luận một số báo cáo, tờ trình của UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các ban HĐND huyện.
Trong ngày làm việc đầu tiên, Kỳ họp cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu.
Kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/12/2023, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về nội dung kỳ họp./.
 
T/h: Lường Phượng


 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Những tin cũ hơn

377/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Chính quyền địa phương; Thi đua, khen thưởng thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉn

lượt xem: 16 | lượt tải:3

378/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

lượt xem: 14 | lượt tải:4

114/VPUB-KSTT

V/v công khai, không công khai TTHC trong lĩnh vực Lâm nghiệp tại Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh

lượt xem: 49 | lượt tải:13

254/UBND-VP

V_v đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn huyện (Thông báo số 768-TB_HU ngày 11_12_2023 của Huyện ủy Tuần Giáo; Thông báo số 129_TB-UBND ngày 05_10_2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

lượt xem: 24 | lượt tải:19

359/QĐ-UBND

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

lượt xem: 13 | lượt tải:4

246/UBND-VP

Kiểm tra, theo dõi việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai - HỎA TỐC

lượt xem: 14 | lượt tải:10

37/KH-UBND

Kiểm tra liên ngành công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể thuộc phân cấp tuyến huyện quản lý đợt I năm 2024

lượt xem: 14 | lượt tải:7

251/UBND-CA

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCC mùa hanh khô

lượt xem: 14 | lượt tải:10

31/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024

lượt xem: 24 | lượt tải:20

248/BCĐĐA06

Chấn chỉnh thực hiện thu nộp học phí và chi trả chế độ chính sách không dùng tiền mặt của ngành Giáo dục

lượt xem: 17 | lượt tải:11

234/BC-UBND

Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, DVC theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tháng 01 năm 2024

lượt xem: 24 | lượt tải:10

66/BC-UBND

Trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Tám HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 23 | lượt tải:10

65/BC-UBND

Kết quả giải quyết đơn của ông Vừ A Sính, cư trú tại xóm chợ Huổi Lóng, xã Mùn Chung, Tuần Giáo

lượt xem: 26 | lượt tải:19

34/KH-BCĐĐA06

Triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2024

lượt xem: 19 | lượt tải:10

233/BCĐĐA06

Chấn chỉnh thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng an sinh xã hội

lượt xem: 27 | lượt tải:15

206/QĐ-UBND

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Đất đai (Tòng Văn Tuấn)

lượt xem: 23 | lượt tải:37

203/QĐ-UBND

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

lượt xem: 26 | lượt tải:14

228/CV-BĐDHĐQT

V/v Triển khai mở tài khoản tiền gửi

lượt xem: 24 | lượt tải:12

229/UBND-VP

V/v đôn đốc giải quyết đơn của công dân Phạm Văn Lai, Vũ Thị Tỵ

lượt xem: 27 | lượt tải:13

74/VPUB-KSTT

V/v công khai, không công khai TTHC trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm tại Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh

lượt xem: 42 | lượt tải:22

4/BC-BKT

Thẩm tra điều chỉnh tăng dự toán năm 2024 cho Huyện ủy để mua mới xe ô tô phục vụ công tác chung

lượt xem: 16 | lượt tải:10

9/HĐND-VP

V/v đề xuất các nội dung cần giám sát trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

lượt xem: 20 | lượt tải:15

3/NQ-HĐND

V/v Điều chỉnh tăng dự toán cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt I năm 2024

lượt xem: 20 | lượt tải:17

3/BC-BKTXH

Thẩm tra điểu chỉnh dự toán cho phòng GD&ĐT để thực hiện tinh giám biên chế đợt 1 năm 2024

lượt xem: 20 | lượt tải:9

143/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 248 | lượt tải:51

144/BC-HĐND

Tổng hợp các đề xuất, kiến nghị nội dung giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 328 | lượt tải:139

133/KH-HĐND

Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tám HĐND, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 249 | lượt tải:41

28/BPC

Đề xuất nội dung giám sát việc trả lời ý kiến và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp 7

lượt xem: 276 | lượt tải:63

53/CV-BKTXH

V/v: Đề xuất nội dung cần giám sát trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

lượt xem: 296 | lượt tải:69

3/KH-TĐBHTG

KẾ HOẠCH Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 230 | lượt tải:43

78/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 659 | lượt tải:121

23/TB-BPC

Thông báo lịch giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện

lượt xem: 709 | lượt tải:196

75/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 07/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 351 | lượt tải:82

76/KH-HĐND

Kế hoạch Học tập, trao đổi kinh nghiệm năm 2023 của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các huyện thuộc các tỉnh phía Nam

lượt xem: 685 | lượt tải:205

6/KH-BPC

Kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 1058 | lượt tải:291

7/QĐ-BPC

Quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 1049 | lượt tải:241

230/CTr-TT HĐND

Chương trình công tác tháng 03/2023 của TT HĐND

lượt xem: 1205 | lượt tải:152

1/NQ-TTHĐND

Nghị quyết V/v: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên ( Khu dân cư số 1 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư số 2 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư mới số 3

lượt xem: 817 | lượt tải:303

2/CV-BDT

Đề xuất chuyên đề giám sát năm 2024

lượt xem: 1347 | lượt tải:502

4/CV-BKTXH

Đề xuất nội dung giám sát năm 2024 của TT HĐND huyện

lượt xem: 1704 | lượt tải:494

5/BPC

Đề nghị, kiến nghị giám sát của HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 1422 | lượt tải:499

14/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 02/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 1088 | lượt tải:120

220QĐ-UBND

Quyết định V/v Điều chỉnh, phân công Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

lượt xem: 1198 | lượt tải:191

13/KH-HĐND

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện

lượt xem: 1015 | lượt tải:177

11/CV-HĐND

Công văn V/v tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo HĐND huyện

lượt xem: 1405 | lượt tải:101

25/GM-UBND

Dự Hội nghị Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023” trên địa bàn tỉnh Điện Biên của Đoàn Đại biểu Quốc

lượt xem: 14 | lượt tải:19

24/GM-UBND

Họp thống nhất nội dung tiếp nhận tài sản hình thành sau đầu tư của Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2012 – 2020

lượt xem: 16 | lượt tải:14

175/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên Ủy ban nhân dân tháng 11 năm 2023 ( bổ sung báo cáo)

lượt xem: 299 | lượt tải:632

169/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên Ủy ban nhân dân tháng 11 năm 2023 (Giao VT-VP cập nhật đính kèm tài liệu họp) - HỎA TỐC

lượt xem: 292 | lượt tải:178

160/GM-UBND

Đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2023 theo Bộ tiêu chí mới của tỉnh giai đoạn 2021-2025 (HỎA TỐC)

lượt xem: 286 | lượt tải:172

158/GM-UBND

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 20/10/2023 của UBND huyện Tuần Giáo về việc Tổ chức gặp mặt, đối thoại của Chủ tịch UBND huyện với nông dân trồng Mắc ca

lượt xem: 218 | lượt tải:39

156/GM-UBND

Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới (bản kèm tài liệu)

lượt xem: 214 | lượt tải:196

157/GM-UBND

Dự công bố Kết luận thanh tra ( Thay đổi thời gian)

lượt xem: 262 | lượt tải:105

150/GM-UBND

Giấy mời Họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06

lượt xem: 299 | lượt tải:268

149/GM-UBND

V/v dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2023 ( Bản chuẩn)

lượt xem: 290 | lượt tải:56
TRUY CẬP NHANH
Quảng cáo 1 cửa
HSCV
CD DH Huyen
Phần mềm QLDL số hóa
CDDH
PM KN To cao
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
Công khai PAKN
Tích hợp bộ pháp điển
Tìm hiểu nông thôn mới
Hệ thống phản ánh

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Ban do huyen Tuan Giao
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây