Baner Toàn trang
Tài liệu kỳ họp HĐND
TÌM KIẾM TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
151 /NQ-HĐND 14/12/2022 (2) Dự thảo NGHỊ QUYẾT về dự toán và phân bổ NSĐP 2023
152 83/BC-BKTXH 14/12/2022 (1) Thẩm tra báo cáo tình hình thu chi ngân sách 2022, dự toán và phân bổ ngân sách năm 2023
153 86/BC-BKTXH 14/12/2022 (2) Thẩm tra dự thảo nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2023
154 /NQ-HĐND 14/12/2022 (2) Dự thảo NQ đầu tư công
155 291/TTr-UBND 14/12/2022 (1) Thông qua, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (kèm theo Dự thảo NQ)
156 /NQ-HĐND 14/12/2022 (2) Dự thảo Nghị quyết về KẾ HOẠCH sử dụng đất 2023
157 88/BC-BKTXH 14/12/2022 (1) Thẩm tra Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tuần Giáo
158 89/BC-BKTXH 14/12/2022 (2) Thẩm tra Dự thảo nghị quyết thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023
159 130/TTr-UBND 14/12/2022 (1) TTr dự trù kinh phí HĐ của HĐND 2023
160 /NQ-HĐND 14/12/2022 (2) Dự thảo Nghị quyết kinh phí hoạt động HĐND
161 294/TTr-UBND 14/12/2022 (3) + (4) Tờ trình thông qua chương trình kỳ họp thứ 4
162 /NQ-HĐND 14/12/2022 (5) Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề
163 /NQ-HĐND 14/12/2022 (6) Kết quả giám sát “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện năm 2020 và năm 2021”
164 129/TB-HĐND 14/12/2022 (1) Tờ trình cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND
165 287/TTr-UBND 14/12/2022 (2) Tờ trình HĐND huyện xin ý kiến bầu Ủy viên UBND huyện, NK 2021-2026 (Bùi Quốc Huy)
166 126/TT-HĐND 14/12/2022 (9) Về việc đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
167 128/BC-HĐND 14/12/2022 (6) Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2022 Chương trình hoạt động năm 2023
168 81/BC-BKTXH 14/12/2022 (7) Báo cáo giám sát về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách
169 19/BC-BPC 14/12/2022 (11) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, chương trình hoạt động năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND huyện
170 24/BC-BPC 14/12/2022 (12) Báo cáo thẩm tra Báo cáo năm 2020 của Toà án nhân dân huyện
171 25/BC-BPC 14/12/2022 (13) Báo cáo thẩm tra báo cáo năm 2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện
172 23/BC-BPC 14/12/2022 (14) Báo cáo thẩm tra báo cáo năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện
173 81/TB-MTTQ-BTT 14/12/2022 Thông báo về hoạt đông MTTQ
174 79/BC-BKTXH 14/12/2022 (9) Báo cáo công tác năm 2022 nv năm 2023 Ban KTXH
175 87/BC-HĐND 14/12/2022 (2) thẩm tra dự thảo nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2023
176 82/BC-BKTXH 14/12/2022 (1) Tình hình Phát triển KTXH đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2022, nhiệm vụ năm 2023
177 941/UBND-VP 14/12/2022 Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
178 85/BC-BKTXH 14/12/2022 (2) Thẩm tra dự thảo nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2023
179 899/BC-UBND 12/12/2022 Báo cáo Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2022
180 82/BC-BKTXH 12/12/2022 (1) Tình hình Phát triển KTXH đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2022, nhiệm vụ năm 2023
181 914/BC-UBND 12/12/2022 (1) Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023
182 86/BC-BKTXH 12/12/2022 (1) Thẩm tra tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến Kế hoạch đầu tư công 2023
183 870/BC-UBND 12/12/2022 (1) Công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
184 24/BC-BPC 12/12/2022 (2) Báo cáo thẩm tra Báo cáo năm 2020 của Toà án nhân dân huyện
185 125/BC-HĐND 12/12/2022 (7) Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
186 917/BC-UBND 12/12/2022 (1) Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022
187 870/BC-UBND 12/12/2022 (2) Công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
188 893/BC-UBND 12/12/2022 (3) Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách năm 2022
189 859/BC-UBND 12/12/2022 (4) Kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XXI đến nay
190 122/BC-HĐND 12/12/2022 (5) Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
191 125/BC-HĐND 12/12/2022 (8) Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
192 128/BC-HĐND 12/12/2022 (10) Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2022 Chương trình hoạt động năm 2023
193 10/GM-HĐND 09/12/2022 Giấy mời - Tài liệu họp HĐND kỳ thứ 6
194 4/QĐ-HĐND 13/09/2022 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 5
195 (4) Nghị quyết 20/07/2022 (4) NGHỊ QUYẾT Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện
196 /NQ-HĐND 20/07/2022 NGHỊ QUYẾT Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện năm 2020, 2021”
197 55/BC-ĐGS 20/07/2022 Báo cáo Giám sát đất đai năm 2020, 2021
198 91/BC-THADS 20/07/2022 Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
199 76/BC-TA 20/07/2022 Báo cáo công tác xét xử và thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
200 229/BC-VKSTG 20/07/2022 Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây