Baner Toàn trang

Hội nghị gặp mặt, đối thoại  của Thường trực Huyện ủy với nông dân trồng Mắc ca trên địa bàn các xã Quài Nưa, Quài Cang, Quài Tở

Thứ năm - 26/10/2023 14:29 172 0
Ngày 25/10, Huyện Tuần Giáo tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại của Thường trực Huyện ủy với nông dân trồng Mắc ca trên địa bàn các xã Quài Nưa,  Quài Cang, Quài Tở. Chủ trì hội nghị đồng chí Lò Văn Cương- TUV, Bí thư Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Lê Xuân Cảnh – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo; Cùng dự Đồng chí Nguyễn Thị Thảo - UVTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy, Giám đốc TTCT huyện; đồng chí Giàng A Dơ - UVTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện; Đồng chí Trần Khắc Tuấn- UVTV, Chủ nhiệm UBKT huyện;  Đồng chí Quàng Văn Cương - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Các đồng chí Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ công tác (thành lập theo Quyết định số 03-QĐ/BCĐ của BCĐ huyện thoát nghèo); Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; Các đồng chí lãnh đạo xã; Đại diện lãnh đạo các đoàn thể, cán bộ, công chức xã; Bí thư, trưởng bản, Trưởng ban công tác mặt trận; Tổ trưởng, tổ phó các tổ hợp tác xã và toàn thể các hộ gia đình tham gia dự án trồng Mắc ca tại các xã Quài Nưa, Quài Cang, Quài Tở.
Q NƯa (2)
 
Tại hội nghị đối thoại các đại biểu đã được xem một số video về cây mắc ca và video phát động phong trào chăm sóc cây mắc ca  năm 2023.
Theo Báo cáo của UBND xã Quài Nưa, trên địa bàn xã đã trồng được 774,19 ha cây mắc ca. Trong đó: Năm 2013-2014 trồng được 14 ha gồm 48 hộ tham gia, hiện cây đang sinh trưởng và phát triển tốt và đã cho thu hoạch. Mỗi cây cho thu hoạch trung bình khoảng 10-15 kg/cây, năng suất trung bình đạt 1,5 tấn quả tươi/ha. Sản lượng đạt 21 tấn.  Năm 2015 người dân góp cổ phần với Công ty maccadamia Điện Biên trồng được trên 500 ha cây mắc ca, hiện cây đang sinh trưởng, phát triển và đã cho thu hoạch. Năm 2022 thành lập hợp tác xã mắc ca Quài Nưa gồm 149 hộ tham gia và trồng được 68,19 ha cây mắc ca, hiện cây đang sinh trưởng và phát triển tốt. Năm 2023 thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, giảm nghèo bền vững, qua quá trình vận động và vào cuộc của hệ thống chính trị, trong 9 tháng đầu năm 2023 toàn xã trồng mới được 192 ha cây mắc ca gồm 458 hộ tham gia, hiện cây đã mọc chồi tốt.
Thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia và chủ trương của huyện về việc thực hiện dự án trồng Mắc ca. Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tiến hành họp triển khai, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng đòi hỏi cả hệ thống chính trị, cán bộ, Đảng viên đều vào cuộc. Xác định được tầm quan trọng này ngay từ đầu năm khi có chỉ đạo của huyện UBND xã đã tiến hành hợp phần công, ra Quyết định số 99/QĐ-BCĐ Ngày 24/7/2023 phân công cụ thể các đồng chí cán bộ, công chức xuống phụ trách các bản triển khai, tuyên truyền vận động nhân dân tại 12/12 bản thực hiện. Trong quá trình triển khai cán bộ phụ trách các bản đã trực tiếp xuống từng bản tuyên truyền tới các hộ dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi những diện đất trống, đồi trọc, diện tích đất bỏ hoang lâu năm sang trồng cây mắc ca.
Bước đầu triển khai cũng gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên qua tuyên truyền vận động, phân tích của cán bộ cũng như chính sách hỗ trợ của nhà nước như là người dẫn được hỗ trợ 100% cây giống, hỗ trợ phân bón, được tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc… đặc biệt là hỗ trợ trong vòng 5 năm đầu và vườn cây sẽ chính là vườn cây của người dân. Chính vì vậy đã được đông đảo nhân dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Tính đến nay trên địa bàn xã đã thành lập được 12 tổ hợp tác hoạt động bước đầu cũng rất hiệu quả. Đây là tiền đề rất quan trọng để phát triển cây Mắc ca trên địa bàn trong những năm tiếp theo.
Q Tở 1

Năm 2023 xã Quài Nưa trồng mới được 192 ha cây mắc ca với tổng số cây được cấp là 53.376 cây. Diện tích đảm bảo về nước tưới (Do đào hố trữ nước và chủ động được nước tưới) khoảng 125 ha đạt 65,2 %. Số diện tích còn lại do nương ở trên đồi cao người dân khó khăn chưa thực hiện được việc tưới ẩm nhỏ giọt cho cây.
Thực hiện theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện, xã Quài Nưa đã tổ chức ra quân, huy động các đồng chí cán bộ, công chức, bán chuyên trách phụ trách các tổ hợp tác xuống trực tiếp các bản tuyên truyền, hướng dẫn bà con chăm sóc bảo vệ cây mắc ca sau trồng và khắc phục xới sáo, tưới nước cho những cây vàng lá. Từ sau lễ phát động chăm sóc cây mắc ca đến nay xã vẫn tiếp tục chỉ đạo khuyến nông viên, các đồng chí cán bộ phụ trách các bản, các tổ trưởng tổ hợp tác hỗ trợ bà con thường xuyên thăm nương, tưới nước xới xáo cho cây mắc ca, tiếp tục theo dõi những cây đang trong thời gian khắc phục. Với sự đồng lòng chung sức của bà con, công tác triển khai việc chăm sóc cây mắc ca bước đầu được thuận lợi và hiệu quả.
Tại xã Quài Cang, Năm 2023 xã đã thành lập 11 Tổ hợp tác của 11 bản tham gia trồng Mắc ca, mỗi Tổ hợp tác phân công 01 đồng chí Ban chấp hành và 01 công chức phụ trách để theo dõi, kiểm tra và thường xuyên đôn đốc các thành viên tham gia trồng mắc ca thực hiện trồng và chăm sóc đảm bảo đúng kĩ thuật. Thường xuyên tổ chức các Hội nghị từ cấp xã đến thôn bản để chỉ đạo, đôn đốc việc trồng và chăm sóc cây mắc ca. 100% cán bộ, công chức, Bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng ban Công tác mặt trận bản được tham gia các Hội nghị trực tuyến do Chủ tịch UBND huyện chủ trì, chỉ đạo và quán triệt các nội dung liên quan đến thực hiện dự án. Chỉ đạo cán bộ khuyến nông, các cán bộ, công chức phụ trách các bản hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mắc ca cho 100% hộ dân tham gia, thường xuyên kiểm tra, theo dõi và đôn đốc người dân thực hiện. Tổ chức cho các hộ trồng mắc ca ký cam kết thực hiện trồng, chăm sóc và bảo vệ cây mắc ca đảm bảo đúng kỹ thuật. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn huyện, các nhà trường trên địa bàn. Thường xuyên trao đổi và học tập kinh nghiệm từ các xã bạn trong quá trình triển khai thực hiện.
          Năm 2023, xã Quài Cang đã có 173 hộ dân đăng ký và tham gia trồng cây mắc ca thuộc Dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với sản phẩm quả Mắc ca trên địa xã Quài Cang với tổng diện tích là 71 ha thuộc 11 Tổ hợp tác. Được nhận hỗ trợ từ dự án: Tổng số cây giống là 19.738 cây; Phân hữu cơ 246.725 kg; Phân NPK 9.869 kg; Vôi bột 5.921 kg
   Tính đến ngày 23/10/2023, số cây sống đang được chăm sóc 18.847 cây, đạt tỉ lệ sống 95,5%; Số diện tích được rào bảo vệ 62,75 ha, đạt 88,4%; Số diện tích đảm bảo về nước tưới 65,14ha, đạt 91,7%; Số cây đã được làm cỏ, phá váng 17.866/18.847 cây, đạt 94,8%.
Trong thời gian tới, xã Quài Cang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đồng chí cán bộ được phân công phụ trách các tổ, các đồng chí tổ trưởng tổ hợp tác thường xuyên quan tâm, tăng cường xuốn tận nương từng hộ để kiểm tra nắm tình hình về sự sinh trưởng của cây Mắc Ca để có hướng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ cây Mắc ca tại địa bàn được giao phụ trách; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc người dân chăm vườn cây Mắc ca: rào vườn, đào hỗ trữ nước, chế tạo hệ thống tưới nhỏ giọt đơn giản phù hợp với kinh tế gia đình, bấm ngọn, làm cỏ… 
Tại xã Quài Tở, năm 202,  toàn xã có 172 hộ tham gia trồng cây mắc ca, với số cây được trồng là 15.986 cây với diện tích trồng 57,52 ha. BCĐ các CTMTQG xã đã chỉ đạo 16/16 các Tổ hợp tác bản trồng mắc ca trên địa bàn thực hiện chăm sóc, bảo vệ cây trồng theo các văn bản, hướng dẫn của UBND huyện ban hành gồm: Công văn số 1021/UBND-TTDVNN ngày 24 tháng 7 năm 2023 v/v chấn chỉnh công tác nghiệm thu hố đào, cấp phát, tiếp nhận cây giống, vật tư, phân bón và tổ chức triển khai trồng cây mắc ca; Công văn số 1258/UBND-NN ngày 31 tháng 8 năm 2023 về việc tăng cường chăm sóc, quản lý, bảo vệ các vườn cây mắc ca của UBND huyện Tuần Giáo. Các video phóng sự, hướng dẫn… Qua các kênh thông tin như Zalo, facebook và các cuộc họp tại các bản.
BCĐ các CTMTQG xã đã giao nhiệm vụ phụ trách cho đ/c Phó chủ tịch UBND xã và công chức Địa chính, cán bộ Khuyến nông có trách nhiệm phối hợp thực hiện chỉ đạo, vận động và trực tiếp xuống địa bàn để hướng dẫn các tổ hợp tác, các hộ tham gia trồng mắc ca thực hiện các biện pháp kỹ thuật như: Bấm ngọn, vun gốc, chống cây, tưới nước, rào chắn gia súc.
    Tính đến ngày 23/10: Số cây được xới gốc lại 9.605 cây đạt 94%. Diện tích được rào bảo vệ: 51 ha đạt 89%. Diện tích đảm bảo về nước tưới: 33 ha đạt 69%. Số cây được chống, bấm ngọn đúng kỹ thuật: 15.526/15.986 cây đạt 94%.
Bên cạnh đó, xã phổ biến các video quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn của huyện cho toàn thể cán bộ, công chức xã và trưởng bản, bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT của các bản. Hướng dẫn xới đất, tưới nước tại thực địa. Phổ biến video quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn của huyện cho toàn thể các hộ gia đình tham gia trồng mắc ca tại các bản. Hướng dẫn xới đất, tưới nước tại thực địa. Cho các hộ cam kết về chăm sóc, bảo vệ cây mắc ca. Giao nhiệm vụ phụ trách các tổ hợp tác bản cho cán bộ, công chức xã. Gắn trách nhiệm với việc đánh giá chất lượng cán bộ, công chức cuối năm. Thường xuyên, kịp thời báo cáo, trao đổi về tình hình sinh trưởng, phát triển của cây mắc ca để kịp thời có biện pháp xử lý khi có vấn đề phát sinh.
Tại hội nghị gặp mặt, đối thoại, người dân các xã  đều đồng tình ủng hộ chủ trương trồng mắc ca của huyện, tuy nhiên nông dân còn gặp nhiều khó khăn trong việc tưới nước cho cây mắc ca, vì vậy đa số người dân mong muốn được hỗ trợ về việc đảm bảo nguồn nước tưới cho cây; được đi tham quan, học hỏi các mô hình trồng cây mắc ca có hiệu quả; đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, không để xảy ra tình trạng mất trộm cây mắc ca.
Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí Thường trực Huyện ủy,  đã lắng nghe và tiếp thu các ý kiến, đề xuất của người dân. Những vấn đề người dân trao đổi tại hội nghị đều được làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại hội nghị đối thoại./.
Một số hình ảnh:
Q Tở 6
Q Nưa
Q Nưa 3
Q Cang 2
Q Tở 5
T/h: Ngọc Bích 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

114/VPUB-KSTT

V/v công khai, không công khai TTHC trong lĩnh vực Lâm nghiệp tại Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh

lượt xem: 46 | lượt tải:12

254/UBND-VP

V_v đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn huyện (Thông báo số 768-TB_HU ngày 11_12_2023 của Huyện ủy Tuần Giáo; Thông báo số 129_TB-UBND ngày 05_10_2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

lượt xem: 9 | lượt tải:6

246/UBND-VP

Kiểm tra, theo dõi việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai - HỎA TỐC

lượt xem: 6 | lượt tải:3

37/KH-UBND

Kiểm tra liên ngành công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể thuộc phân cấp tuyến huyện quản lý đợt I năm 2024

lượt xem: 6 | lượt tải:2

251/UBND-CA

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCC mùa hanh khô

lượt xem: 9 | lượt tải:3

31/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024

lượt xem: 9 | lượt tải:6

248/BCĐĐA06

Chấn chỉnh thực hiện thu nộp học phí và chi trả chế độ chính sách không dùng tiền mặt của ngành Giáo dục

lượt xem: 10 | lượt tải:4

234/BC-UBND

Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, DVC theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tháng 01 năm 2024

lượt xem: 17 | lượt tải:6

66/BC-UBND

Trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Tám HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 19 | lượt tải:8

65/BC-UBND

Kết quả giải quyết đơn của ông Vừ A Sính, cư trú tại xóm chợ Huổi Lóng, xã Mùn Chung, Tuần Giáo

lượt xem: 19 | lượt tải:13

34/KH-BCĐĐA06

Triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2024

lượt xem: 12 | lượt tải:6

233/BCĐĐA06

Chấn chỉnh thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng an sinh xã hội

lượt xem: 24 | lượt tải:11

206/QĐ-UBND

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Đất đai (Tòng Văn Tuấn)

lượt xem: 15 | lượt tải:21

203/QĐ-UBND

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

lượt xem: 18 | lượt tải:8

228/CV-BĐDHĐQT

V/v Triển khai mở tài khoản tiền gửi

lượt xem: 20 | lượt tải:6

229/UBND-VP

V/v đôn đốc giải quyết đơn của công dân Phạm Văn Lai, Vũ Thị Tỵ

lượt xem: 20 | lượt tải:7

74/VPUB-KSTT

V/v công khai, không công khai TTHC trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm tại Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh

lượt xem: 37 | lượt tải:21

217/TB-UBND

Về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn năm 2024

lượt xem: 43 | lượt tải:20

120/VPUB-KSTT

V/v Công khai TTHC trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh

lượt xem: 35 | lượt tải:14

210/TB-UBND

Về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết các dự án hỗ trợ phát triển sảnxuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia pháttriển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn2021-2025,nguồnvốn năm 2024

lượt xem: 32 | lượt tải:54

4/BC-BKT

Thẩm tra điều chỉnh tăng dự toán năm 2024 cho Huyện ủy để mua mới xe ô tô phục vụ công tác chung

lượt xem: 5 | lượt tải:3

9/HĐND-VP

V/v đề xuất các nội dung cần giám sát trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

lượt xem: 7 | lượt tải:6

3/NQ-HĐND

V/v Điều chỉnh tăng dự toán cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt I năm 2024

lượt xem: 13 | lượt tải:11

3/BC-BKTXH

Thẩm tra điểu chỉnh dự toán cho phòng GD&ĐT để thực hiện tinh giám biên chế đợt 1 năm 2024

lượt xem: 13 | lượt tải:7

143/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 245 | lượt tải:49

144/BC-HĐND

Tổng hợp các đề xuất, kiến nghị nội dung giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 320 | lượt tải:136

133/KH-HĐND

Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tám HĐND, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 243 | lượt tải:39

28/BPC

Đề xuất nội dung giám sát việc trả lời ý kiến và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp 7

lượt xem: 272 | lượt tải:63

53/CV-BKTXH

V/v: Đề xuất nội dung cần giám sát trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

lượt xem: 292 | lượt tải:68

3/KH-TĐBHTG

KẾ HOẠCH Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 225 | lượt tải:41

78/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 652 | lượt tải:120

23/TB-BPC

Thông báo lịch giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện

lượt xem: 706 | lượt tải:193

75/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 07/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 346 | lượt tải:80

76/KH-HĐND

Kế hoạch Học tập, trao đổi kinh nghiệm năm 2023 của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các huyện thuộc các tỉnh phía Nam

lượt xem: 678 | lượt tải:200

6/KH-BPC

Kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 1052 | lượt tải:288

7/QĐ-BPC

Quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 1043 | lượt tải:240

230/CTr-TT HĐND

Chương trình công tác tháng 03/2023 của TT HĐND

lượt xem: 1202 | lượt tải:151

1/NQ-TTHĐND

Nghị quyết V/v: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên ( Khu dân cư số 1 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư số 2 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư mới số 3

lượt xem: 810 | lượt tải:301

2/CV-BDT

Đề xuất chuyên đề giám sát năm 2024

lượt xem: 1338 | lượt tải:500

4/CV-BKTXH

Đề xuất nội dung giám sát năm 2024 của TT HĐND huyện

lượt xem: 1693 | lượt tải:492

5/BPC

Đề nghị, kiến nghị giám sát của HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 1410 | lượt tải:497

14/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 02/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 1084 | lượt tải:119

220QĐ-UBND

Quyết định V/v Điều chỉnh, phân công Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

lượt xem: 1191 | lượt tải:190

13/KH-HĐND

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện

lượt xem: 1008 | lượt tải:175

11/CV-HĐND

Công văn V/v tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo HĐND huyện

lượt xem: 1396 | lượt tải:100

25/GM-UBND

Dự Hội nghị Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023” trên địa bàn tỉnh Điện Biên của Đoàn Đại biểu Quốc

lượt xem: 6 | lượt tải:6

24/GM-UBND

Họp thống nhất nội dung tiếp nhận tài sản hình thành sau đầu tư của Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2012 – 2020

lượt xem: 7 | lượt tải:6

175/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên Ủy ban nhân dân tháng 11 năm 2023 ( bổ sung báo cáo)

lượt xem: 293 | lượt tải:617

169/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên Ủy ban nhân dân tháng 11 năm 2023 (Giao VT-VP cập nhật đính kèm tài liệu họp) - HỎA TỐC

lượt xem: 284 | lượt tải:175

160/GM-UBND

Đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2023 theo Bộ tiêu chí mới của tỉnh giai đoạn 2021-2025 (HỎA TỐC)

lượt xem: 280 | lượt tải:170

158/GM-UBND

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 20/10/2023 của UBND huyện Tuần Giáo về việc Tổ chức gặp mặt, đối thoại của Chủ tịch UBND huyện với nông dân trồng Mắc ca

lượt xem: 216 | lượt tải:38

156/GM-UBND

Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới (bản kèm tài liệu)

lượt xem: 210 | lượt tải:191

157/GM-UBND

Dự công bố Kết luận thanh tra ( Thay đổi thời gian)

lượt xem: 254 | lượt tải:104

150/GM-UBND

Giấy mời Họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06

lượt xem: 293 | lượt tải:265

149/GM-UBND

V/v dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2023 ( Bản chuẩn)

lượt xem: 280 | lượt tải:56
TRUY CẬP NHANH
Quảng cáo 1 cửa
HSCV
CD DH Huyen
Phần mềm QLDL số hóa
CDDH
PM KN To cao
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
Công khai PAKN
Tích hợp bộ pháp điển
Tìm hiểu nông thôn mới
Hệ thống phản ánh

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Ban do huyen Tuan Giao
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây