Baner Toàn trang

Hội nghị gặp mặt, đối thoại  của Thường trực Huyện ủy với nông dân trồng Mắc ca trên địa bàn các xã Quài Nưa, Quài Cang, Quài Tở

Thứ năm - 26/10/2023 14:29 452 0
Ngày 25/10, Huyện Tuần Giáo tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại của Thường trực Huyện ủy với nông dân trồng Mắc ca trên địa bàn các xã Quài Nưa,  Quài Cang, Quài Tở. Chủ trì hội nghị đồng chí Lò Văn Cương- TUV, Bí thư Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Lê Xuân Cảnh – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo; Cùng dự Đồng chí Nguyễn Thị Thảo - UVTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy, Giám đốc TTCT huyện; đồng chí Giàng A Dơ - UVTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện; Đồng chí Trần Khắc Tuấn- UVTV, Chủ nhiệm UBKT huyện;  Đồng chí Quàng Văn Cương - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Các đồng chí Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ công tác (thành lập theo Quyết định số 03-QĐ/BCĐ của BCĐ huyện thoát nghèo); Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; Các đồng chí lãnh đạo xã; Đại diện lãnh đạo các đoàn thể, cán bộ, công chức xã; Bí thư, trưởng bản, Trưởng ban công tác mặt trận; Tổ trưởng, tổ phó các tổ hợp tác xã và toàn thể các hộ gia đình tham gia dự án trồng Mắc ca tại các xã Quài Nưa, Quài Cang, Quài Tở.
Q NƯa (2)
 
Tại hội nghị đối thoại các đại biểu đã được xem một số video về cây mắc ca và video phát động phong trào chăm sóc cây mắc ca  năm 2023.
Theo Báo cáo của UBND xã Quài Nưa, trên địa bàn xã đã trồng được 774,19 ha cây mắc ca. Trong đó: Năm 2013-2014 trồng được 14 ha gồm 48 hộ tham gia, hiện cây đang sinh trưởng và phát triển tốt và đã cho thu hoạch. Mỗi cây cho thu hoạch trung bình khoảng 10-15 kg/cây, năng suất trung bình đạt 1,5 tấn quả tươi/ha. Sản lượng đạt 21 tấn.  Năm 2015 người dân góp cổ phần với Công ty maccadamia Điện Biên trồng được trên 500 ha cây mắc ca, hiện cây đang sinh trưởng, phát triển và đã cho thu hoạch. Năm 2022 thành lập hợp tác xã mắc ca Quài Nưa gồm 149 hộ tham gia và trồng được 68,19 ha cây mắc ca, hiện cây đang sinh trưởng và phát triển tốt. Năm 2023 thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, giảm nghèo bền vững, qua quá trình vận động và vào cuộc của hệ thống chính trị, trong 9 tháng đầu năm 2023 toàn xã trồng mới được 192 ha cây mắc ca gồm 458 hộ tham gia, hiện cây đã mọc chồi tốt.
Thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia và chủ trương của huyện về việc thực hiện dự án trồng Mắc ca. Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tiến hành họp triển khai, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng đòi hỏi cả hệ thống chính trị, cán bộ, Đảng viên đều vào cuộc. Xác định được tầm quan trọng này ngay từ đầu năm khi có chỉ đạo của huyện UBND xã đã tiến hành hợp phần công, ra Quyết định số 99/QĐ-BCĐ Ngày 24/7/2023 phân công cụ thể các đồng chí cán bộ, công chức xuống phụ trách các bản triển khai, tuyên truyền vận động nhân dân tại 12/12 bản thực hiện. Trong quá trình triển khai cán bộ phụ trách các bản đã trực tiếp xuống từng bản tuyên truyền tới các hộ dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi những diện đất trống, đồi trọc, diện tích đất bỏ hoang lâu năm sang trồng cây mắc ca.
Bước đầu triển khai cũng gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên qua tuyên truyền vận động, phân tích của cán bộ cũng như chính sách hỗ trợ của nhà nước như là người dẫn được hỗ trợ 100% cây giống, hỗ trợ phân bón, được tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc… đặc biệt là hỗ trợ trong vòng 5 năm đầu và vườn cây sẽ chính là vườn cây của người dân. Chính vì vậy đã được đông đảo nhân dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Tính đến nay trên địa bàn xã đã thành lập được 12 tổ hợp tác hoạt động bước đầu cũng rất hiệu quả. Đây là tiền đề rất quan trọng để phát triển cây Mắc ca trên địa bàn trong những năm tiếp theo.
Q Tở 1

Năm 2023 xã Quài Nưa trồng mới được 192 ha cây mắc ca với tổng số cây được cấp là 53.376 cây. Diện tích đảm bảo về nước tưới (Do đào hố trữ nước và chủ động được nước tưới) khoảng 125 ha đạt 65,2 %. Số diện tích còn lại do nương ở trên đồi cao người dân khó khăn chưa thực hiện được việc tưới ẩm nhỏ giọt cho cây.
Thực hiện theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện, xã Quài Nưa đã tổ chức ra quân, huy động các đồng chí cán bộ, công chức, bán chuyên trách phụ trách các tổ hợp tác xuống trực tiếp các bản tuyên truyền, hướng dẫn bà con chăm sóc bảo vệ cây mắc ca sau trồng và khắc phục xới sáo, tưới nước cho những cây vàng lá. Từ sau lễ phát động chăm sóc cây mắc ca đến nay xã vẫn tiếp tục chỉ đạo khuyến nông viên, các đồng chí cán bộ phụ trách các bản, các tổ trưởng tổ hợp tác hỗ trợ bà con thường xuyên thăm nương, tưới nước xới xáo cho cây mắc ca, tiếp tục theo dõi những cây đang trong thời gian khắc phục. Với sự đồng lòng chung sức của bà con, công tác triển khai việc chăm sóc cây mắc ca bước đầu được thuận lợi và hiệu quả.
Tại xã Quài Cang, Năm 2023 xã đã thành lập 11 Tổ hợp tác của 11 bản tham gia trồng Mắc ca, mỗi Tổ hợp tác phân công 01 đồng chí Ban chấp hành và 01 công chức phụ trách để theo dõi, kiểm tra và thường xuyên đôn đốc các thành viên tham gia trồng mắc ca thực hiện trồng và chăm sóc đảm bảo đúng kĩ thuật. Thường xuyên tổ chức các Hội nghị từ cấp xã đến thôn bản để chỉ đạo, đôn đốc việc trồng và chăm sóc cây mắc ca. 100% cán bộ, công chức, Bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng ban Công tác mặt trận bản được tham gia các Hội nghị trực tuyến do Chủ tịch UBND huyện chủ trì, chỉ đạo và quán triệt các nội dung liên quan đến thực hiện dự án. Chỉ đạo cán bộ khuyến nông, các cán bộ, công chức phụ trách các bản hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mắc ca cho 100% hộ dân tham gia, thường xuyên kiểm tra, theo dõi và đôn đốc người dân thực hiện. Tổ chức cho các hộ trồng mắc ca ký cam kết thực hiện trồng, chăm sóc và bảo vệ cây mắc ca đảm bảo đúng kỹ thuật. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn huyện, các nhà trường trên địa bàn. Thường xuyên trao đổi và học tập kinh nghiệm từ các xã bạn trong quá trình triển khai thực hiện.
          Năm 2023, xã Quài Cang đã có 173 hộ dân đăng ký và tham gia trồng cây mắc ca thuộc Dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với sản phẩm quả Mắc ca trên địa xã Quài Cang với tổng diện tích là 71 ha thuộc 11 Tổ hợp tác. Được nhận hỗ trợ từ dự án: Tổng số cây giống là 19.738 cây; Phân hữu cơ 246.725 kg; Phân NPK 9.869 kg; Vôi bột 5.921 kg
   Tính đến ngày 23/10/2023, số cây sống đang được chăm sóc 18.847 cây, đạt tỉ lệ sống 95,5%; Số diện tích được rào bảo vệ 62,75 ha, đạt 88,4%; Số diện tích đảm bảo về nước tưới 65,14ha, đạt 91,7%; Số cây đã được làm cỏ, phá váng 17.866/18.847 cây, đạt 94,8%.
Trong thời gian tới, xã Quài Cang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đồng chí cán bộ được phân công phụ trách các tổ, các đồng chí tổ trưởng tổ hợp tác thường xuyên quan tâm, tăng cường xuốn tận nương từng hộ để kiểm tra nắm tình hình về sự sinh trưởng của cây Mắc Ca để có hướng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ cây Mắc ca tại địa bàn được giao phụ trách; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc người dân chăm vườn cây Mắc ca: rào vườn, đào hỗ trữ nước, chế tạo hệ thống tưới nhỏ giọt đơn giản phù hợp với kinh tế gia đình, bấm ngọn, làm cỏ… 
Tại xã Quài Tở, năm 202,  toàn xã có 172 hộ tham gia trồng cây mắc ca, với số cây được trồng là 15.986 cây với diện tích trồng 57,52 ha. BCĐ các CTMTQG xã đã chỉ đạo 16/16 các Tổ hợp tác bản trồng mắc ca trên địa bàn thực hiện chăm sóc, bảo vệ cây trồng theo các văn bản, hướng dẫn của UBND huyện ban hành gồm: Công văn số 1021/UBND-TTDVNN ngày 24 tháng 7 năm 2023 v/v chấn chỉnh công tác nghiệm thu hố đào, cấp phát, tiếp nhận cây giống, vật tư, phân bón và tổ chức triển khai trồng cây mắc ca; Công văn số 1258/UBND-NN ngày 31 tháng 8 năm 2023 về việc tăng cường chăm sóc, quản lý, bảo vệ các vườn cây mắc ca của UBND huyện Tuần Giáo. Các video phóng sự, hướng dẫn… Qua các kênh thông tin như Zalo, facebook và các cuộc họp tại các bản.
BCĐ các CTMTQG xã đã giao nhiệm vụ phụ trách cho đ/c Phó chủ tịch UBND xã và công chức Địa chính, cán bộ Khuyến nông có trách nhiệm phối hợp thực hiện chỉ đạo, vận động và trực tiếp xuống địa bàn để hướng dẫn các tổ hợp tác, các hộ tham gia trồng mắc ca thực hiện các biện pháp kỹ thuật như: Bấm ngọn, vun gốc, chống cây, tưới nước, rào chắn gia súc.
    Tính đến ngày 23/10: Số cây được xới gốc lại 9.605 cây đạt 94%. Diện tích được rào bảo vệ: 51 ha đạt 89%. Diện tích đảm bảo về nước tưới: 33 ha đạt 69%. Số cây được chống, bấm ngọn đúng kỹ thuật: 15.526/15.986 cây đạt 94%.
Bên cạnh đó, xã phổ biến các video quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn của huyện cho toàn thể cán bộ, công chức xã và trưởng bản, bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT của các bản. Hướng dẫn xới đất, tưới nước tại thực địa. Phổ biến video quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn của huyện cho toàn thể các hộ gia đình tham gia trồng mắc ca tại các bản. Hướng dẫn xới đất, tưới nước tại thực địa. Cho các hộ cam kết về chăm sóc, bảo vệ cây mắc ca. Giao nhiệm vụ phụ trách các tổ hợp tác bản cho cán bộ, công chức xã. Gắn trách nhiệm với việc đánh giá chất lượng cán bộ, công chức cuối năm. Thường xuyên, kịp thời báo cáo, trao đổi về tình hình sinh trưởng, phát triển của cây mắc ca để kịp thời có biện pháp xử lý khi có vấn đề phát sinh.
Tại hội nghị gặp mặt, đối thoại, người dân các xã  đều đồng tình ủng hộ chủ trương trồng mắc ca của huyện, tuy nhiên nông dân còn gặp nhiều khó khăn trong việc tưới nước cho cây mắc ca, vì vậy đa số người dân mong muốn được hỗ trợ về việc đảm bảo nguồn nước tưới cho cây; được đi tham quan, học hỏi các mô hình trồng cây mắc ca có hiệu quả; đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, không để xảy ra tình trạng mất trộm cây mắc ca.
Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí Thường trực Huyện ủy,  đã lắng nghe và tiếp thu các ý kiến, đề xuất của người dân. Những vấn đề người dân trao đổi tại hội nghị đều được làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại hội nghị đối thoại./.
Một số hình ảnh:
Q Tở 6
Q Nưa
Q Nưa 3
Q Cang 2
Q Tở 5
T/h: Ngọc Bích 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

344/BC-UBND

Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, DVC theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tháng 6 năm 2024

lượt xem: 21 | lượt tải:7

1261/QĐ-UBND

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực xúc tiến thương mại, cụm công nghiệp, an toàn thực phẩm, nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên

lượt xem: 9 | lượt tải:5

1241/QĐ-UBND

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên

lượt xem: 41 | lượt tải:16

1241/QĐ-UBND

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên

lượt xem: 12 | lượt tải:7

608/VPUB-KSTT

V/v công khai TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và PTNT tại Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh

lượt xem: 24 | lượt tải:16

615/VPUB-KSTT

V/v công khai TTHC lĩnh vực Lâm nghiệp tại Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh

lượt xem: 25 | lượt tải:14

1219/QĐ-UBND

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

lượt xem: 32 | lượt tải:11

599/VPUB-KSTT

V/v công khai TTHC tại Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh

lượt xem: 39 | lượt tải:18

1184/QĐ-UBND

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

lượt xem: 24 | lượt tải:14

1181/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quốc tịch, hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

lượt xem: 33 | lượt tải:14

1181/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quốc tịch, hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

lượt xem: 28 | lượt tải:17

584/VPUB-KSTT

V/v công khai TTHC liên thông điện tử tại Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh

lượt xem: 49 | lượt tải:19

1080/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

lượt xem: 37 | lượt tải:14

1010/QĐ-UBND

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

lượt xem: 94 | lượt tải:40

460/VPUB-KSTT

V/v công khai TTHC trong lĩnh vực Việc làm tại Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh

lượt xem: 169 | lượt tải:44

923/QĐ-UBND

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công tác dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên

lượt xem: 107 | lượt tải:39

922/QĐ-UBND

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

lượt xem: 126 | lượt tải:39

1717/CAT-PA05

V.v cảnh báo ngăn chặn cáchành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

lượt xem: 205 | lượt tải:54

722/UBND-BQLDA

Tạm dừng các hình thức kinh doanh, dịch vụ tại khu vực Quảng trường Trung tâm văn hóa huyện Tuần Giáo

lượt xem: 180 | lượt tải:60

200/BC-UBND

Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, DVC theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tháng 4 năm 2024

lượt xem: 198 | lượt tải:74

23/TB- HĐND

V/v thông báo thời gian, lịch giám sát chuyên đề của HĐND huyện.

lượt xem: 427 | lượt tải:249

22/TB-HĐND

Kết quả phiên họp tháng 03/2024 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 314 | lượt tải:108

4/BC-BKT

Thẩm tra điều chỉnh tăng dự toán năm 2024 cho Huyện ủy để mua mới xe ô tô phục vụ công tác chung

lượt xem: 326 | lượt tải:100

9/HĐND-VP

V/v đề xuất các nội dung cần giám sát trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

lượt xem: 514 | lượt tải:317

3/NQ-HĐND

V/v Điều chỉnh tăng dự toán cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt I năm 2024

lượt xem: 312 | lượt tải:115

3/BC-BKTXH

Thẩm tra điểu chỉnh dự toán cho phòng GD&ĐT để thực hiện tinh giám biên chế đợt 1 năm 2024

lượt xem: 378 | lượt tải:128

143/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 496 | lượt tải:98

144/BC-HĐND

Tổng hợp các đề xuất, kiến nghị nội dung giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 805 | lượt tải:282

133/KH-HĐND

Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tám HĐND, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 500 | lượt tải:75

28/BPC

Đề xuất nội dung giám sát việc trả lời ý kiến và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp 7

lượt xem: 567 | lượt tải:122

53/CV-BKTXH

V/v: Đề xuất nội dung cần giám sát trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

lượt xem: 533 | lượt tải:112

3/KH-TĐBHTG

KẾ HOẠCH Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 650 | lượt tải:90

78/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 1130 | lượt tải:163

23/TB-BPC

Thông báo lịch giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện

lượt xem: 1125 | lượt tải:269

75/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 07/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 784 | lượt tải:132

76/KH-HĐND

Kế hoạch Học tập, trao đổi kinh nghiệm năm 2023 của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các huyện thuộc các tỉnh phía Nam

lượt xem: 1501 | lượt tải:487

6/KH-BPC

Kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 1355 | lượt tải:401

7/QĐ-BPC

Quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 1440 | lượt tải:272

230/CTr-TT HĐND

Chương trình công tác tháng 03/2023 của TT HĐND

lượt xem: 1495 | lượt tải:201

1/NQ-TTHĐND

Nghị quyết V/v: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên ( Khu dân cư số 1 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư số 2 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư mới số 3

lượt xem: 1106 | lượt tải:450

2/CV-BDT

Đề xuất chuyên đề giám sát năm 2024

lượt xem: 1755 | lượt tải:630

4/CV-BKTXH

Đề xuất nội dung giám sát năm 2024 của TT HĐND huyện

lượt xem: 2377 | lượt tải:774

5/BPC

Đề nghị, kiến nghị giám sát của HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 1793 | lượt tải:571

14/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 02/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 1323 | lượt tải:159

220QĐ-UBND

Quyết định V/v Điều chỉnh, phân công Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

lượt xem: 1627 | lượt tải:286

61/GM-UBND

Đón tiếp và bảo đảm an toàn cho các khối diễu, duyệt binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ hành quân qua địa bàn huyện Tuần Giáo - HỎA TỐC

lượt xem: 169 | lượt tải:58

45/GM-UBND

GIẤY MỜI dự Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc và Triển lãm Tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)

lượt xem: 326 | lượt tải:67

46/GM-UBND

Làm việc với Sở Công thương tỉnh Điện Biên về triển khai kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng công trình cấp điện năm 2024, thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020

lượt xem: 230 | lượt tải:103

44/GM-UBND

Hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội

lượt xem: 254 | lượt tải:120

37/GM-UBND

Dự Hội nghị chuyên đề Cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu

lượt xem: 249 | lượt tải:48

38/GM-BCĐ

Dự Hội nghị tổng kết công tác Chuyển đổi số năm 2023; Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 06 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

lượt xem: 252 | lượt tải:224

35/GM-UBND

Họp triển khai các nội dung liên quan đến GPMB dự án Đường dây 220kV Điện Biên – Sơn La

lượt xem: 166 | lượt tải:35

36/GM-UBND

Dự công bố Kết luận thanh tra công vụ năm 2024 (bản chuẩn)

lượt xem: 242 | lượt tải:71

33/GM-UBND

Mời họp Thành viên UBND huyện tháng 2 năm 2024(HỎA TỐC)

lượt xem: 336 | lượt tải:174

29/GM-UBND

Mời họp Thành viên UBND huyện tháng 2 năm 2024

lượt xem: 415 | lượt tải:188
TRUY CẬP NHANH
Quảng cáo 1 cửa
HSCV
CD DH Huyen
Phần mềm QLDL số hóa
CDDH
PM KN To cao
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
Công khai PAKN
Tích hợp bộ pháp điển
Tìm hiểu nông thôn mới
Hệ thống phản ánh
Thỏa thuận quốc tế

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Ban do huyen Tuan Giao
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây