Baner Toàn trang

Phát biểu của đồng chí bí thư Huyện ủy Giàng Trùng Lầu tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XX

Thứ sáu - 22/12/2017 13:51 5.987 0
Bài phát biểu của đồng chí Giàng Trùng Lầu, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tuần Giáo (Tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XX, ngày 19/12/2017).
(Đại biểu HĐND huyện làm lễ chào cờ trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XX, ngày 19/12/2017)

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp!

Kính thưa các vị đại biểu HĐND huyện!

Tham dự kỳ họp HĐND huyện hôm nay, nhân dịp đầu xuân năm mới 2018 sắp đến, cho phép tôi thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy xin gửi tới các đồng chí đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, gia đình an khang, thịnh vượng!

Kính thưa các vị đại biểu!

Qua nghe các báo cáo, chương trình hoạt động và thông báo tại kỳ họp, tôi cơ bản nhất trí với các nội dung đã trình bày. Các nội dung trên đã được chuẩn bị kỹ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí trong việc chuẩn bị cho kỳ họp.

Năm 2017, trong điều kiện nền kinh tế đất nước, của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến bất thường, nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế, tình hình an ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn nhân tố phức tạp... đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tác động bất lợi đến quá trình sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện đã từng bước vượt qua các khó khăn, trở ngại, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể:

Diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng cơ bản đạt so với kế hoạch. Công tác bảo vệ thực vật, khuyến nông, khuyến ngư và phát triển nông thôn được quan tâm. Công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc, khoanh nuôi, tái sinh rừng được chú trọng. Tổ chức thành công đấu giá quyền sử dụng đất tại 04 địa điểm thuộc thị trấn Tuần Giáo. Chủ động giải quyết và phối hợp giải quyết các tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện. Thị trấn Tuần Giáo được UBND tỉnh công nhận là đô thị loại V. Quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn đảm bảo đúng luật, đáp ứng được nhu cầu chi tiêu ngân sách huyện theo kế hoạch đề ra. Thương mại, dịch vụ được duy trì, cung ứng đầy đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng và hoạt động sản xuất của nhân dân. Các ngân hàng đã chủ động về nguồn vốn để đầu tư tín dụng trên địa bàn đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh. Kho bạc Nhà nước quản lý thu chi NSNN trên địa bàn huyện đảm bảo đúng luật.

Chất lượng dạy và học tiếp tục được nâng lên; hoàn thành các chỉ tiêu dạy và học. Thực hiện tốt các phong trào thi đua trong năm học; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh. Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm chỉ đạo và từng bước được cải thiện; các chương trình y tế quốc gia được thực hiện có hiệu quả. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh không để dịch lớn xảy ra. Các phong trào văn hóa thể thao phát triển khá, công tác thông tin tuyên truyền kịp thời, phục vụ các ngày lễ lớn của huyện. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với những người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách. Công tác xóa đói, giảm nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện giảm còn 48,9%. Công tác đào tạo dạy nghề, giải quyết việc làm có chuyển biến. An sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, vi phạm, tội phạm được kiềm chế; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.

HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng quyết định, giám sát; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp làm việc. Tổ chức thành công 03 kỳ họp HĐND huyện khóa XX. Phối hợp tổ chức tiếp xúc với cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND. Tổ chức các cuộc giám sát của Thường trực, các ban HĐND huyện có hiệu quả.

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tăng cường chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, quản lý điều hành của UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn; tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm, chương trình mục tiêu quốc gia; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch trên các lĩnh vực để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, Huyện ủy và HĐND huyện. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính. Tăng cường quản lý, điều hành ngân sách và công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Khắc phục hậu quả mưa lũ; xử lý các vi phạm về đất đai...

Đây là những kết quả rất quan trọng mà huyện đã đạt được trong năm 2017 vừa qua. Để đạt được những kết quả nêu trên, đòi hỏi sự nỗ lực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội; sự chung tay góp sức của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện nhà. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, tôi xin ghi nhận và nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương những cố gắng và đóng góp to lớn, rất có ý nghĩa đó của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân các dân tộc huyện đã đạt được trong năm 2017.

Kính thưa các vị đại biểu!

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng cần nghiêm túc nhìn nhận những khó khăn, thách thức, những mặt còn hạn chế, như: Một số chỉ tiêu trong sản xuất nông nghiệp chưa đạt so với kế hoạch giao. Tình trạng vi phạm về quản lý, sử dụng đất, đặc biệt là tình trạng tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất vẫn diễn ra. Việc cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác GPMB còn chậm. Tình trạng cố ý hủy hoại rừng, vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng có chiều hướng gia tăng. Tiến độ thực hiện một số công trình, dự án còn chậm. Công tác xoá đói, giảm nghèo thực hiện chậm, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi vẫn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định. Tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn thư nặc danh, vượt cấp vẫn xảy ra. Kỷ cương, kỷ luật hành chính, chế độ chấp hành báo cáo có lúc, có nơi chưa nghiêm túc; có nhiều cán bộ chủ chốt cấp xã bị xử lý kỷ luật Đảng, chính quyền. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới còn chậm. Cải cách hành chính chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ có nội dung chưa chặt chẽ; trong chỉ đạo, điều hành ở một số xã, ngành còn thiếu quyết liệt, sâu sát. Chất lượng một số cán bộ, công chức cấp xã và một số phòng ban chuyên môn còn hạn chế. Triển khai thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu.

Những hạn chế, yếu kém trên có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đời sống của nhân dân. Vì vậy tôi đề nghị HĐND huyện và các vị đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, thông qua thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn để đánh giá đúng những mặt đã làm được; làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, yếu kém; tập trung bàn, tìm ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm 2018, huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung vào phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Về các nhiệm vụ và giải pháp, tôi cơ bản nhất trí như trong các báo cáo đã nêu, tôi không nêu thêm nhiệm vụ và giải pháp nữa. Đề nghị các vị đại biểu sẽ tập trung thảo luận, bàn thêm về các nhiệm vụ và giải pháp trong phần tiếp theo của kỳ họp.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tại kỳ họp này và thời gian tới, tôi đề nghị:

Một là: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt sâu sắc kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ” trong toàn huyện.

Hai là: Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các Ban của HĐND huyện, UBMTTQ, các vị đại biểu HĐND các cấp cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm; tăng cường mối quan hệ phối hợp trong việc quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, giữ ổn định quốc phòng - an ninh nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu chung của toàn huyện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của HĐND trong việc thực hiện tốt hơn chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

Ba là: Các vị đại biểu HĐND huyện cần ý thức đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri, thường xuyên học tập, rèn luyện và liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, báo cáo đầy đủ kết quả các kỳ họp HĐND huyện, động viên nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND huyện cũng như các chính sách của Đảng, Nhà nước.

Bốn là: Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả của các kỳ họp HĐND, nhất là việc chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp. Các đại biểu HĐND cần phát huy tối đa quyền chất vấn của mình tại các kỳ họp HĐND; tăng cường giám sát chặt chẽ sau chất vấn. Đối với cơ quan trả lời chất vấn, cần phải giải trình cụ thể, rõ ràng, đúng, trúng trọng tâm, công khai, minh bạch, đồng thời giải quyết triệt để những vấn đề được chất vấn. Có làm được như vậy thì các tồn tại, yếu kém, các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc mới được giải quyết triệt để; các nhiệm vụ năm 2018 mới đạt được triển khai thực hiện thắng lợi.

Kính thưa các vị đại biểu!

Tôi tin tưởng rằng, với thành công của kỳ họp lần này và sự đoàn kết, nhất trí của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ, các cơ quan ban ngành, đoàn thể; sự đồng thuận, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra.

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, xin chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc kỳ họp HĐND huyện thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

114/VPUB-KSTT

V/v công khai, không công khai TTHC trong lĩnh vực Lâm nghiệp tại Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh

lượt xem: 46 | lượt tải:12

254/UBND-VP

V_v đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn huyện (Thông báo số 768-TB_HU ngày 11_12_2023 của Huyện ủy Tuần Giáo; Thông báo số 129_TB-UBND ngày 05_10_2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

lượt xem: 9 | lượt tải:6

246/UBND-VP

Kiểm tra, theo dõi việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai - HỎA TỐC

lượt xem: 6 | lượt tải:3

37/KH-UBND

Kiểm tra liên ngành công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể thuộc phân cấp tuyến huyện quản lý đợt I năm 2024

lượt xem: 6 | lượt tải:2

251/UBND-CA

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCC mùa hanh khô

lượt xem: 9 | lượt tải:3

31/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024

lượt xem: 9 | lượt tải:6

248/BCĐĐA06

Chấn chỉnh thực hiện thu nộp học phí và chi trả chế độ chính sách không dùng tiền mặt của ngành Giáo dục

lượt xem: 10 | lượt tải:4

234/BC-UBND

Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, DVC theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tháng 01 năm 2024

lượt xem: 17 | lượt tải:6

66/BC-UBND

Trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Tám HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 19 | lượt tải:8

65/BC-UBND

Kết quả giải quyết đơn của ông Vừ A Sính, cư trú tại xóm chợ Huổi Lóng, xã Mùn Chung, Tuần Giáo

lượt xem: 19 | lượt tải:13

34/KH-BCĐĐA06

Triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2024

lượt xem: 12 | lượt tải:6

233/BCĐĐA06

Chấn chỉnh thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng an sinh xã hội

lượt xem: 24 | lượt tải:11

206/QĐ-UBND

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Đất đai (Tòng Văn Tuấn)

lượt xem: 15 | lượt tải:21

203/QĐ-UBND

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

lượt xem: 18 | lượt tải:8

228/CV-BĐDHĐQT

V/v Triển khai mở tài khoản tiền gửi

lượt xem: 20 | lượt tải:6

229/UBND-VP

V/v đôn đốc giải quyết đơn của công dân Phạm Văn Lai, Vũ Thị Tỵ

lượt xem: 20 | lượt tải:7

74/VPUB-KSTT

V/v công khai, không công khai TTHC trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm tại Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh

lượt xem: 37 | lượt tải:21

217/TB-UBND

Về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn năm 2024

lượt xem: 43 | lượt tải:20

120/VPUB-KSTT

V/v Công khai TTHC trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh

lượt xem: 35 | lượt tải:14

210/TB-UBND

Về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết các dự án hỗ trợ phát triển sảnxuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia pháttriển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn2021-2025,nguồnvốn năm 2024

lượt xem: 32 | lượt tải:53

4/BC-BKT

Thẩm tra điều chỉnh tăng dự toán năm 2024 cho Huyện ủy để mua mới xe ô tô phục vụ công tác chung

lượt xem: 5 | lượt tải:3

9/HĐND-VP

V/v đề xuất các nội dung cần giám sát trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

lượt xem: 7 | lượt tải:6

3/NQ-HĐND

V/v Điều chỉnh tăng dự toán cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt I năm 2024

lượt xem: 13 | lượt tải:11

3/BC-BKTXH

Thẩm tra điểu chỉnh dự toán cho phòng GD&ĐT để thực hiện tinh giám biên chế đợt 1 năm 2024

lượt xem: 13 | lượt tải:7

143/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 245 | lượt tải:49

144/BC-HĐND

Tổng hợp các đề xuất, kiến nghị nội dung giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 320 | lượt tải:136

133/KH-HĐND

Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tám HĐND, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 243 | lượt tải:39

28/BPC

Đề xuất nội dung giám sát việc trả lời ý kiến và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp 7

lượt xem: 272 | lượt tải:63

53/CV-BKTXH

V/v: Đề xuất nội dung cần giám sát trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

lượt xem: 292 | lượt tải:68

3/KH-TĐBHTG

KẾ HOẠCH Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 225 | lượt tải:41

78/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 652 | lượt tải:120

23/TB-BPC

Thông báo lịch giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện

lượt xem: 706 | lượt tải:193

75/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 07/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 346 | lượt tải:80

76/KH-HĐND

Kế hoạch Học tập, trao đổi kinh nghiệm năm 2023 của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các huyện thuộc các tỉnh phía Nam

lượt xem: 678 | lượt tải:200

6/KH-BPC

Kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 1052 | lượt tải:288

7/QĐ-BPC

Quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 1043 | lượt tải:240

230/CTr-TT HĐND

Chương trình công tác tháng 03/2023 của TT HĐND

lượt xem: 1202 | lượt tải:151

1/NQ-TTHĐND

Nghị quyết V/v: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên ( Khu dân cư số 1 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư số 2 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư mới số 3

lượt xem: 810 | lượt tải:301

2/CV-BDT

Đề xuất chuyên đề giám sát năm 2024

lượt xem: 1338 | lượt tải:500

4/CV-BKTXH

Đề xuất nội dung giám sát năm 2024 của TT HĐND huyện

lượt xem: 1693 | lượt tải:492

5/BPC

Đề nghị, kiến nghị giám sát của HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 1410 | lượt tải:497

14/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 02/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 1084 | lượt tải:119

220QĐ-UBND

Quyết định V/v Điều chỉnh, phân công Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

lượt xem: 1191 | lượt tải:190

13/KH-HĐND

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện

lượt xem: 1008 | lượt tải:175

11/CV-HĐND

Công văn V/v tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo HĐND huyện

lượt xem: 1396 | lượt tải:100

25/GM-UBND

Dự Hội nghị Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023” trên địa bàn tỉnh Điện Biên của Đoàn Đại biểu Quốc

lượt xem: 6 | lượt tải:6

24/GM-UBND

Họp thống nhất nội dung tiếp nhận tài sản hình thành sau đầu tư của Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2012 – 2020

lượt xem: 5 | lượt tải:6

175/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên Ủy ban nhân dân tháng 11 năm 2023 ( bổ sung báo cáo)

lượt xem: 293 | lượt tải:617

169/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên Ủy ban nhân dân tháng 11 năm 2023 (Giao VT-VP cập nhật đính kèm tài liệu họp) - HỎA TỐC

lượt xem: 284 | lượt tải:175

160/GM-UBND

Đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2023 theo Bộ tiêu chí mới của tỉnh giai đoạn 2021-2025 (HỎA TỐC)

lượt xem: 280 | lượt tải:170

158/GM-UBND

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 20/10/2023 của UBND huyện Tuần Giáo về việc Tổ chức gặp mặt, đối thoại của Chủ tịch UBND huyện với nông dân trồng Mắc ca

lượt xem: 216 | lượt tải:38

156/GM-UBND

Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới (bản kèm tài liệu)

lượt xem: 210 | lượt tải:191

157/GM-UBND

Dự công bố Kết luận thanh tra ( Thay đổi thời gian)

lượt xem: 254 | lượt tải:104

150/GM-UBND

Giấy mời Họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06

lượt xem: 293 | lượt tải:265

149/GM-UBND

V/v dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2023 ( Bản chuẩn)

lượt xem: 280 | lượt tải:56
TRUY CẬP NHANH
Quảng cáo 1 cửa
HSCV
CD DH Huyen
Phần mềm QLDL số hóa
CDDH
PM KN To cao
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
Công khai PAKN
Tích hợp bộ pháp điển
Tìm hiểu nông thôn mới
Hệ thống phản ánh

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Ban do huyen Tuan Giao
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây