Baner Toàn trang

VPUB: HĐND huyện Tuần Giáo tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân hai cấp huyện - xã

Thứ tư - 26/09/2018 07:22 2.669 0
Sáng ngày 25/9/2018, HĐND huyện Tuần Giáo tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp huyện - xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với chủ đề "“Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp và giám sát của HĐND theo quy định của pháp luật”.
DSC02720
Toàn cảnh hội nghị

   Dự hội nghị có đồng chí Giàng Trùng Lầu - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Văn Hùng - Phó BT TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ huyện; trưởng, phó các Ban HĐND huyện; Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo chuyên viên văn phòng HĐND-UBND huyện;  lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, trưởng các ban HĐND, chủ tịch UBND, đại diện MTTQ, công chức tài chính, văn phòng thống kê các xã, thị trấn.

   Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 cho thấy: Việc tổ chức Kỳ họp của HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện cơ bản được thực hiện đúng luật, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy dân chủ, trong quá trình xem xét, quyết định các nội dung quan trọng của địa phương. Các nghị quyết do HĐND các cấp thông qua đã thể chế hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn, làm cơ sở quan trọng trong việc khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy nội lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội ở từng cơ sở và của toàn huyện. Để đạt được những kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của đại biểu dân cử, của Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, Uỷ ban MTTQ các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị nội dung và tổ chức kỳ họp ở địa phương. Đặc biệt, trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân các cấp luôn quan tâm tìm biện pháp cải tiến, đổi mới trên cơ sở quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu đặt ra, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp. Hoạt động giám sát của HĐND cấp huyện và một số xã trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện khá toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; hình thức giám sát, phương thức giám sát từng bước được đổi mới về nội dung, phương pháp hoạt động, qua đó góp thêm các biện pháp quan trọng để giúp cho chính quyền các cấp triển khai phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương sát với thực tiễn, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

image003
(Đồng chí Lò Văn Cương- Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tham luận tại Hội nghị)

   Tại hội nghị các đại biểu đã nghe 10 báo cáo tham luận của UBND huyện, UBMTTQ huyện, các Ban HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn tập trung vào các nội dung như: Tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri; Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện với UBND huyện, UBMTTQ huyện trong việc nâng cao chất lượng chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND huyện; Nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND; Nâng cao chất lượng giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết... Các ý kiến trao đổi tại hội nghị đã thẳng thắn chỉ rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức kỳ họp HĐND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đồng thời cũng chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong thực tiễn hoạt động tại địa phương, cơ sở…

image005
(Đồng chí Lê Văn Hùng - Phó BT TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận Hội nghị)

   Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được trong hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn huyện nói chung, công tác tổ chức kỳ họp HĐND nói riêng từ đầu nhiệm kỳ đến nay; chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của HĐND các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện các quy định mới của pháp luật tại cơ sở. Đồng chí  đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, các xã, thị trấn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt một số nội dung chính sau:

   Thứ nhất: HĐND các cấp tiếp tục nghiêm túc triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật ban hành Văn bản QPPL và các văn bản liên quan đến tổ chức, hoạt động của HĐND, trong đó có các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp.

   Thứ hai, Trong hoạt động tiếp xúc cử tri: để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND trong thời gian tới cần phải làm tốt công tác chuẩn bị, lựa chọn nội dung cần trao đổi, phản ánh giữa cử tri với đại biểu HĐND; đại biểu HĐND cần phải nâng cao trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu các chủ trương, chính sách phục vụ cho hoạt động tiếp xúc cử tri, gợi ý các nội dung để cử tri phát biểu; tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị cử tri gửi các cấp, các ngành giải quyết; tích cực theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành trong việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, khi cần thiết tiến hành chất vấn việc giải quyết kiến nghị tại kỳ họp HĐND. Nêu cao trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc nắm vững các lĩnh vực đã được cử tri kiến nghị và được cơ quan có thẩm quyền trả lời, để kịp thời giải thích cho cử tri khi được cử tri nêu lại trong những lần TXCT sau.

   Thứ ba, trong tổ chức kỳ họp của HĐND: Trước hết, phải tổ chức họp liên tịch giữa Thường trực HĐND với UBND, các Ban HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ để thống nhất thời gian và phân công chuẩn bị kỳ họp đảm bảo thời gian theo luật định. Cần phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo của đại biểu HĐND trong quá trình tổ chức các kỳ họp; trong đó, Thường trực HĐND, các Ban HĐND phải đề cao trách nhiệm khi dự các phiên họp của UBND, phối hợp tốt trong quá trình thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng theo quy định của pháp luật; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND cần nêu cao tính phản biện, nội dung thẩm tra phải ngắn gọn, thể hiện rõ quan điểm của Ban về những vấn đề nhất trí, những vấn đề cần phải giải trình, tiếp thu, chỉnh lý; các số liệu đưa ra trong báo cáo thẩm tra phải chuẩn xác, thuyết phục làm căn cứ cho đại biểu HĐND xem xét, quyết định; Trong hoạt động thảo luận và chất vấn tại kỳ họp: phải phát huy hơn nữa trách nhiệm và quyền của đại biểu HĐND trong thảo luận và chất vấn; cần chủ động nghiên cứu, xem xét, tích cực tham gia thảo luận; lựa chọn vấn đề chất vấn, nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc đang được cử tri và dư luận quan tâm để chất vấn tại kỳ họp HĐND; Trong điều hành kỳ họp: Chủ tọa điều hành chương trình đảm bảo chặt chẽ, linh hoạt, tạo không khí dân chủ, cởi mở. Chủ tọa cần định hướng, hướng dẫn, gợi ý, nêu vấn đề hướng đại biểu thảo luận, chất vấn đúng trọng tâm, không trùng lặp; điều hành người trả lời chất vấn đi thẳng vào vấn đề mà cử tri, đại biểu nêu, không trả lời chung chung, né tránh, bao biện; bố trí thời gian hợp lý cho các đại biểu thảo luận, chất vấn và thời gian để UBND, các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung giải trình. Kết thúc các phiên họp, nhất là phiên thảo luận, chất vấn phải kết luận nội dung. Lãnh đạo UBND và các thành viên UBND được phân công trả lời chất vấn, giải trình tại kỳ họp về những nội dung cụ thể phải được lập thành văn bản, gửi cho đại biểu; xác định đây là tài liệu chính thức của kỳ họp HĐND và UBND chịu trách nhiệm về nội dung giải trình đó. Thường trực HĐND phân công trách nhiệm cho các Ban HĐND theo dõi, đôn đốc, giám sát UBND, các ngành trong việc thực hiện giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp HĐND và sau kỳ họp HĐND. Sau các kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND chỉ đạo Văn phòng hoàn chỉnh các nghị quyết, biên bản kỳ họp và gửi tới các cơ quan theo Luật định. Tổ chức cho các đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri để phổ biến, tuyên truyền về kết quả kỳ họp. Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND để đánh giá, rút kinh nghiệm trong tổ chức kỳ họp và xác định các giải pháp để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp tiếp theo.

   Thứ tư, trong hoạt động giám sát: Thường trực HĐND, các ban HĐND, nhất là cấp xã phải tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát và tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND. Đặc biệt là Thường trực HĐND cấp xã phải tổ chức các hoạt động giám sát (giám sát thường xuyên hoặc giám sát chuyên đề) ít nhất 01 năm, thực hiện việc giám sát chuyên đề 02 lần. Phát huy vai trò của Thường trực HĐND trong chỉ đạo, điều hòa hoạt động giám sát của các Ban HĐND một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương; có định hướng cụ thể về nội dung, phạm vi, đối tượng, thành phần, hình thức và thời gian tổ chức giám sát chuyên đề hoặc giám sát thường xuyên phù hợp. Đối với hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri: Thường trực HĐND ban hành kế hoạch giám sát, trong đó phân công cụ thể từng Ban HĐND theo lĩnh vực phụ trách để giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND phải quy định rõ thời gian các Ban HĐND báo cáo kết quả giám sát; sau khi có kết quả giám sát, Thường HĐND xem xét, kết luận các nội dung có liên quan để đôn đốc các cơ quan chức năng tăng cường hơn nữa tính công khai, minh bạch trong xử lý các ý kiến, kiến nghị để tạo thuận lợi trong hoạt động giám sát cũng như nâng cao hiệu quả xử lý, giải quyết.

   Thứ năm, trong hoạt động phối hợp: Thường trực HĐND và Uỷ ban MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong hoạt động TXCT và các hoạt động khác theo quy định. Phối hợp với UBND các cấp trong việc xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của HĐND: HĐND các cấp phải căn cứ các quy định của pháp luật; căn cứ vào Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quy chế hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các quy định có liên quan. Đặc biệt cần nghiên cứu, vận dụng linh hoạt việc xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND theo tinh thần tại văn bản số 191/UBTVQH14-CTĐB, ngày 19/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của HĐND phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

   Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp huyện - xã là dịp để trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu qủa hoạt động của HĐND các cấp, nhất là trong công tác tổ chức các kỳ họp và giám sát của HĐND theo quy định của pháp luật./.

 

                                                                     VPUB

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

1717/CAT-PA05

V.v cảnh báo ngăn chặn cáchành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

lượt xem: 27 | lượt tải:6

722/UBND-BQLDA

Tạm dừng các hình thức kinh doanh, dịch vụ tại khu vực Quảng trường Trung tâm văn hóa huyện Tuần Giáo

lượt xem: 54 | lượt tải:20

200/BC-UBND

Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, DVC theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tháng 4 năm 2024

lượt xem: 51 | lượt tải:23

1088/SGTVT-QLVTPT&NL

Thông báo phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

lượt xem: 73 | lượt tải:43

1463/CAT-PC08

Thông báo khuyến cáo giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP

lượt xem: 50 | lượt tải:22

820/QĐ-UBND

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên

lượt xem: 45 | lượt tải:15

822/QĐ-UBND

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

lượt xem: 47 | lượt tải:17

819/QĐ-UBND

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp, Kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

lượt xem: 39 | lượt tải:17

620/QĐ-UBND

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của huyện

lượt xem: 91 | lượt tải:89

642/UBND-TNMT

V/v trả lời đơn đề nghị của bà Quàng Thị Khoán, bản Phang, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

lượt xem: 108 | lượt tải:70

643/UBND-VP

V/v báo cáo việc giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 - HỎA TỐC

lượt xem: 64 | lượt tải:30

121/KH-UBND

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Tuần Giáo năm 2024

lượt xem: 69 | lượt tải:52

647/UBND-BQLDA

Về việc Trả lời đơn đề nghị của công dân bản Co Đứa, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo (Công trình Trường PTDTBT TH Khong Hin)

lượt xem: 151 | lượt tải:89

1004/TB-SGTVT

Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về lĩnh vực vận tải và đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5, Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và cao điểm du lịch hè năm 2024

lượt xem: 49 | lượt tải:29

630/UBND-VP

Triển khai thực hiện thông báo số 1755/TB-UBND ngày 17/4/2024 của UBND tỉnh Về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

lượt xem: 46 | lượt tải:62

637/UBND-NV

V/v nâng lương bậc thường xuyên, nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức; chế độ thâm niên đối với nhà giáo đợt I năm 2024

lượt xem: 65 | lượt tải:42

4833/BTTTT-CVT

V/v định hướng triển khai lộ trình, kế hoạch dừng công nghệ di động 2G

lượt xem: 100 | lượt tải:94

613/UBND-BTCD

Tăng cường trách nhiệm thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân

lượt xem: 73 | lượt tải:64

614/UBND-YT

Kết luận Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023, Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

lượt xem: 42 | lượt tải:19

615/UBND-VHTT

V/v huy động các hộ gia đình tham gia phục vụ khách lưu trú và thành lập Tổ công tác liên ngành tiếp nhận và xử lý các thông tin, phản ánh, kiến nghị liên quan đến khách du lịch.

lượt xem: 45 | lượt tải:20

23/TB- HĐND

V/v thông báo thời gian, lịch giám sát chuyên đề của HĐND huyện.

lượt xem: 185 | lượt tải:129

22/TB-HĐND

Kết quả phiên họp tháng 03/2024 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 136 | lượt tải:65

4/BC-BKT

Thẩm tra điều chỉnh tăng dự toán năm 2024 cho Huyện ủy để mua mới xe ô tô phục vụ công tác chung

lượt xem: 209 | lượt tải:73

9/HĐND-VP

V/v đề xuất các nội dung cần giám sát trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

lượt xem: 336 | lượt tải:215

3/NQ-HĐND

V/v Điều chỉnh tăng dự toán cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt I năm 2024

lượt xem: 198 | lượt tải:80

3/BC-BKTXH

Thẩm tra điểu chỉnh dự toán cho phòng GD&ĐT để thực hiện tinh giám biên chế đợt 1 năm 2024

lượt xem: 228 | lượt tải:85

143/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 403 | lượt tải:74

144/BC-HĐND

Tổng hợp các đề xuất, kiến nghị nội dung giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 600 | lượt tải:199

133/KH-HĐND

Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tám HĐND, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 406 | lượt tải:64

28/BPC

Đề xuất nội dung giám sát việc trả lời ý kiến và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp 7

lượt xem: 448 | lượt tải:94

53/CV-BKTXH

V/v: Đề xuất nội dung cần giám sát trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

lượt xem: 434 | lượt tải:97

3/KH-TĐBHTG

KẾ HOẠCH Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 475 | lượt tải:72

78/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 966 | lượt tải:147

23/TB-BPC

Thông báo lịch giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện

lượt xem: 928 | lượt tải:238

75/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 07/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 614 | lượt tải:107

76/KH-HĐND

Kế hoạch Học tập, trao đổi kinh nghiệm năm 2023 của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các huyện thuộc các tỉnh phía Nam

lượt xem: 1212 | lượt tải:386

6/KH-BPC

Kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 1214 | lượt tải:356

7/QĐ-BPC

Quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 1271 | lượt tải:262

230/CTr-TT HĐND

Chương trình công tác tháng 03/2023 của TT HĐND

lượt xem: 1364 | lượt tải:183

1/NQ-TTHĐND

Nghị quyết V/v: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên ( Khu dân cư số 1 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư số 2 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư mới số 3

lượt xem: 991 | lượt tải:403

2/CV-BDT

Đề xuất chuyên đề giám sát năm 2024

lượt xem: 1586 | lượt tải:573

4/CV-BKTXH

Đề xuất nội dung giám sát năm 2024 của TT HĐND huyện

lượt xem: 2018 | lượt tải:607

5/BPC

Đề nghị, kiến nghị giám sát của HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 1625 | lượt tải:541

14/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 02/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 1243 | lượt tải:145

220QĐ-UBND

Quyết định V/v Điều chỉnh, phân công Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

lượt xem: 1432 | lượt tải:240

61/GM-UBND

Đón tiếp và bảo đảm an toàn cho các khối diễu, duyệt binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ hành quân qua địa bàn huyện Tuần Giáo - HỎA TỐC

lượt xem: 56 | lượt tải:27

45/GM-UBND

GIẤY MỜI dự Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc và Triển lãm Tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)

lượt xem: 137 | lượt tải:40

46/GM-UBND

Làm việc với Sở Công thương tỉnh Điện Biên về triển khai kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng công trình cấp điện năm 2024, thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020

lượt xem: 114 | lượt tải:60

44/GM-UBND

Hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội

lượt xem: 107 | lượt tải:67

37/GM-UBND

Dự Hội nghị chuyên đề Cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu

lượt xem: 128 | lượt tải:32

38/GM-BCĐ

Dự Hội nghị tổng kết công tác Chuyển đổi số năm 2023; Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 06 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

lượt xem: 148 | lượt tải:134

35/GM-UBND

Họp triển khai các nội dung liên quan đến GPMB dự án Đường dây 220kV Điện Biên – Sơn La

lượt xem: 93 | lượt tải:19

36/GM-UBND

Dự công bố Kết luận thanh tra công vụ năm 2024 (bản chuẩn)

lượt xem: 126 | lượt tải:41

33/GM-UBND

Mời họp Thành viên UBND huyện tháng 2 năm 2024(HỎA TỐC)

lượt xem: 203 | lượt tải:114

29/GM-UBND

Mời họp Thành viên UBND huyện tháng 2 năm 2024

lượt xem: 239 | lượt tải:136
TRUY CẬP NHANH
Quảng cáo 1 cửa
HSCV
CD DH Huyen
Phần mềm QLDL số hóa
CDDH
PM KN To cao
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
Công khai PAKN
Tích hợp bộ pháp điển
Tìm hiểu nông thôn mới
Hệ thống phản ánh
Thỏa thuận quốc tế

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Ban do huyen Tuan Giao
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây